Diskuze


Dnes 2024 (25)

autor: Roman Voříšek | poslední příspěvek vložen: 07.07.2024 20:49

Ahoj přátelé,

všem vše nej v novém roce, zdraví a přízeň naší bohyně a našeho patrona.

Jako tradičně jsem na Nový rok vyrazil do revíru, plán byl sednout na mé vnadiště.
Jenže jsem tam ani nedojel... Jak psal Tom, Romanova rychlovka :)

Vždy, než dojedu na místo, kde odstavuji auto u kazatelny, ještě vždy přibrzdím dobrých 300 m předem a sbíhají se tam ochozy zvěře. Kontroluji jedno pole po kuku, tam jen srnčí a na druhém poli rudl černé. No konečně - od 18.12.2023, kdy měli sousedé naháňku, k nám nedošla ani štětina.

Vítr perfektní, tak beru šoulací hůl a vyrážím přímo ke zvěři. Jsou v místě, kde si pěkně, ještě když stála kuku, nalámali a buchtují. Rozebírám hůl, usadím osmičku a již je čtu přes sklo. Dva velké kusy a zbytek o polovinu menší, celkem 9 kusů.

Vybírám si kus trochu bokem a večerem jde rána. Kule letí a syčí, říkám si, sakra co je a pak žuch...
Vybraný kus se po ráně zlomil v ohni, najednou se zvedá, popobíhá ještě tak 10 m a definitivně zhasíná. Rána na dobrých 130 m, dost jsem to neodhadl.

Kňourek, 36 kg vyvržený, lončák. A aby to bylo celé -> 8x57JS, brambora S&B a Pulsar Digex C50.

Poděkování a pocta ulovené zvěři, černevá práce a doma jsem lehce po osmé. Manželka na mě divně kouká,co že už dělám doma...:)

Lovu zdar!


Sudy 2024 (60)

autor: Petr Havlín | poslední příspěvek vložen: 01.06.2024 14:31

Milé kamarádky a kamarádi, mám od Petra Voříška potvrzenou rezervaci kempu U Sudů v termínu 17.5.-19.5. na náš každoroční sraz.


Termo (15)

autor: Jaroslav Miňha | poslední příspěvek vložen: 04.05.2024 12:48

Ahoj kluci, chtěl bych pořídit pozorovací termo. Nějaké tipy, abych si pak netrhal vlasy, jak jsem podlehl reklamě? Cenová dostupnost cca tak 25 tis.
Díky za rady!
Jarda


SLUG (31)

autor: BAMI | poslední příspěvek vložen: 30.04.2024 07:42

Ahoj,jaký používáte nejraději SLUG při společných lovech na černou?
Díval jsem se,že se dají koupit od 13kč do 90kč/kus.Zajímá mě přesnost a poškození zvěřiny.Ale na konec si myslím,že je stejně jedno co se tam dá.


Lov černé zvěře při sklizni kukuřice - je a nebo není společným lovem (6)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 11.03.2024 12:43

Já, stará škola, si do nedávna myslel, že tří střelci jsou společný lov,jak nás to učívali v kurzech. Proč to píši. Vzešlo to z diskuse ohledně lovu černé zvěře při sečení kukuřic,kdo je zodpovědnou osobou za akci, je potřeba hromadná povolenka viz seznam účastníků, je akce pojištěna atd. Nakonec dostal slovo právník od ČMMJ a odpověd zní takto. Mohlo by vás to zajímat.
Společný lov, hon, naháňku svolává uživatel honitby, potom je stanovený vedoucí honu, lov má společnou povolenku, honu se mohou zúčastnit lovečtí hosté a může se sele a lončák lovit jednotnou střelou z brokovnice, dospělá zvěř pouze zbraní kulovou jak hovoří zákon.
Lov černé zvěře při sklizni kukuřice - není společným lovem, není zodpovědná osoba a není potřeba společné povolenky. ALE ! lovu se účastní pouze členové spolku (ti se sešli na lovu) a všichni používají kulovou zbraň a každý si ručí za bezpečnost jako při osamělém lovu. Nesmí tam být host a nikdo s brokovnicí jelikož to není naháňka. Host se dopouští pytláctví ,(nemá povolenku) a kolega s brokovnicí porušuje ZOM.
Tož právní výklad podaný mým slovem a snad pochopitelný. Někdo ví, pro někoho praktická informace. Lovu.


Nákup zbraně v zahraničí (2)

autor: Michal Kulhánek | poslední příspěvek vložen: 02.02.2024 14:04

Zdravím ve spolek, máte někdo praktické zkušenosti s nákupem zbraně (zbraní) v zahraničí? Německo, Rakousko, Slovensko? Co musím splnit, či vyřídit a jak moc zdlouhavé to je? Můžu to realizovat coby normální držitel zbrojního průkazu a nebo musím mít licenci pro obchodování se zbraněmi. Jedná se mi o 2 věci. První je nákup komisní zbraně a druhá je nákup střeliva. Chtěl bych si koupit střelivo 8*57/360R a našel jsem jednu rakouskou muničku, která to vyrábí.
Díky za rady.


Vtipy, srandičky a další řečičky 2020 (286)

autor: Radek Chadim | poslední příspěvek vložen: 16.01.2024 06:35

Nově založené staré téma.


Nová střižná hrana (4)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 01.12.2023 08:46

Monokompozit eXergy se střižnou hranou a červeným polymerovým hrotem. Dostal se mi do ruky nový katalog od SB a tato střela je tam jako horká novinka. Lovíte s tím už někdo?


Střety zvěře s dopravními prostředky na komunikacích (1)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 23.11.2023 11:51

Žádost o sdělení stanoviska k problematice zraněné zvěře a kadáverů zvěře na komunikacích, vzniklých při střetech zvěře s dopravními prostředky


Vážená paní vedoucí,

Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství obdržel Vaši žádost o stanovisko ve věci poraněné zvěře a kadáverů na pozemních komunikacích. Odpovědi na Vaše otázky uvádíme níže.

1.
V souladu s ustanovením § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), je obecně povinen překážku provozu na pozemních komunikacích (tedy včetně uhynulé zvěře) odstranit ten, kdo ji způsobil. V případě, že tak neučiní, nastupuje povinnost vlastníka pozemní komunikace, aby tak učinil na náklad toho, kdo překážku způsobil. V tomto ohledu dovozujeme odstranění kusu zvěře z jízdního pruhu a to tak, aby nepřekážel provozu na pozemní komunikaci, tj. z jízdní dráhy. Při střetu dopravního prostředku se zvěří současně vzniká riziko škody na zvěři, která podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), ať ulovená či uhynulá, náleží uživateli honitby. Obecně v případech, kdy dojde ke střetu se zvěří, lze doporučit přivolat na pomoc Policii České republiky, která má k dispozici kontakty na uživatele honiteb. Stejně tak policisté mohou ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky pomoci s odstraněním překážky na pozemní ...


Stanovisko v oblasti veterinární péče a myslivosti (1)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 23.11.2023 11:36

K Vašemu dotazu ohledně toho kdo je povinen uhradit náklady na neškodné odstranění kadáveru sdělujeme následující. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, řeší problematiku chovu zvířat odlišně od veterinárního zákona a v jiných souvislostech. Podle tohoto zákona je právem myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků (§ 2 písm. h)). Zvěří je podle písm. b) téhož ustanovení obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících živočichů uvedených v písmenech c) a d). Citovaná ustanovení jsou v určité kontradikci – pokud je živočich volně žijící, pak ho nelze chovat ve smyslu vlastnit a starat se o něj, jako např. o hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu. Pod pojmem „chov“ je podle našeho názoru v zákonu o myslivosti myšlen jakýsi „volný chov“, tedy nikoli vlastnictví a starost o konkrétní zvíře jako ve veterinárním zákonu, nýbrž soubor takových opatření, která směřují k obnovování zvěře (neurčitého souboru volně žijících zvířat v honitbě) jako přírodního bohatství na území státu. Zvěř, která je chápána napříč právními úpravami různě, je zpravidla označována jako res nullius, tedy věc nepatřící nikomu. Tento přístup je podmíněn skutečností, že zvěř se pohybuje volně bez ohledu na hranice pozemků a nelze ztotožnit vlastnické právo k pozemku, na němž se zvěř pohybuje,...


Nakládání s nalezenou uhynulou zvěří (1)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 23.11.2023 11:32

Stanovisko - nakládání s nalezenou uhynulou zvěříVážení,

ve věci Vaší žádosti o sjednocení výkladového stanoviska Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy (dále též „SVS“) ohledně nakládání s kadávery zvěře ze dne 31. 1. 2018 bych Vás rád informoval, že i na základě Vašeho podnětu iniciovalo Ministerstvo zemědělství k tématu nakládání s nalezenou uhynulou zvěří jednání s představiteli SVS, v jehož rámci dospěly oba orgány ke společnému stanovisku, které bylo již ústně prezentováno v rámci porady pracovníků orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství konané ve dnech 7. - 8. března 2018 v budově Ministerstva zemědělství.

Podle platné právní úpravy obsažené v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) náleží dle ustanovení § 2 písm. h) ve spojení s § 2 písm. i) tohoto zákona právo přivlastňovat si zvěř nalezenou na území honitby jejímu uživateli. Dle § 43 odst. 3 tohoto zákona pak náleží uživateli nejbližší honitby rovněž zvěř nalezená na nehonebních pozemcích. Dle společného stanoviska Ministerstva zemědělství a SVS je přitom uživatel honitby coby vlastník této zvěře také osobou povinnou k zajištění jejího odstranění.

Vzhledem k tomu, že dle informací dostupných ministerstvu nečiní v praxi problém postup v případě kadáverů zvěře nalezených na honebních pozemcích, ale předmětem nejasností či dokonce sporů mezi obcemi a uživateli honiteb se stávají práva a povinnosti spojená s nálezem uhyn...


Vstup do lesa (2)

autor: Jaroslav Miňha | poslední příspěvek vložen: 13.11.2023 19:50

Ahoj, na základě čeho je možné zakázat vstup do lesa a navíc nedodržení zákazu pokutovat?

https://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/behem-uzavirky-lovci-skolili-osm-divocaku/?aktualitaId=79852&fbclid=IwAR3Tbs1RLKRZD57DhwhC0KNKEDDemeDDY8zPFe-gldGGVQS0blRCl44uYls


Očekávané změny v zákoně o myslivosti (105)

autor: Děda z lesa | poslední příspěvek vložen: 01.11.2023 09:00

Zatím celkem v poklidu a bez zájmu médií proběhlo na Mze dne 21.května další kolo příprav změn. Zúčastnily se tradiční skupiny, tradičně se nezúčastnila ČMMJ (asi jsou ta jednání pod jejich úroveň), což nelibě nese ministr Bendl.
Asi se potvrzuje zvolená taktika Mze, kterou jsme předpokládali - nejdříve strašné "bububu", aby pak následně myslivci byli vůbec rádi, že ty změny nebudou pro ně až tak drastické.
Snad již nadobro vypadla myšlenka o 250 ha dělených honitbách (padají dokonce návrhy na 1.000ha), krutý celoroční lov spárkaté se údajně zúžil už jen na černou a siky...
Obě petice (ČZU a ČMMJ) snad již podepsalo více než 10.000 lidí.
Osobně nechápu přístup (neúčast) molocha ČMMJ - jednající subjekty nezastupují počtem ani desetinu myslivců, které má pod svými křídly právě ČMMj.


Používání ocelových broků - pro oživení (13)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 30.10.2023 08:48

Použití ocelových broků (nejen) na zkouškách loveckých psů.

Od února 2023 platí zákaz použití olověných broků na mokřadech podle nařízení Komise
(EU) č. 2021/57
Mokřadem se dle nařízení rozumí území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Tato definice zahrnuje jak plochy, které jsou jednoznačně v terénu identifikovatelné a zpravidla i pozemkově vymezené (vodní toky, jezera, nádrže a jiné vodní plochy), tak plochy, které jsou charakterizované svojí vazbou na vodní prostředí, vysokou hladinu vody v půdě, jako jsou rašeliniště či slatiny apod. Tyto typy mokřadů jsou zpravidla specifické z hlediska své vegetace a jsou podchyceny v rámci mapování biotopů, které bylo realizováno v rámci celého území ČR.
Otázky vzbuzuje, především zahrnutí „dočasných mokřadů“.
Těmi nicméně nejsou myšleny náhodně vzniklé louže, ale jde jinými slovy o „periodické
mokřady“, tedy o pravidelně, opakovaně zamokřované plochy jako jsou slaniska nebo
periodické polní mokřady (tvořící např. typická hnízdiště čejky chocholaté). Rozsáhlejší periodické mokřady jsou typické především v jiných částech Evropy, např. v krasových oblastech.
Obecně je podle Evropské Komise v případě definice mokřadu nezbytné vycházet z cíle právní úpravy, kterým je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky olova, zejména...


Exergy BLUE (16)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 27.09.2023 22:39

Je to novinka od SB. Už jste s tím někdo lovil, nějaké poznatky a zkušenosti?


Automatický podavač krmiva (6)

autor: Jan Bija | poslední příspěvek vložen: 18.09.2023 10:41

Dobrý den. Nemáte náhodou někdo zkušenost s nějakým rozmetadélkem na barelu? Jaký typ použít, jak dlouho vydrží baterie, nějaké další podněty... Děkuji za rady.


Soustřel svazku - jednotná střela (6)

autor: Tomáš ČENĚK | poslední příspěvek vložen: 06.07.2023 13:52

Přátelé, po špatné kulové ráně z kulobroku jsem si jej srovnal do papíru a vyzkoušel jsem také Vlašimský Slug 12, abych věděl, kam to chodí. Terč mám na papíru A4 a nemile jsem koukal, jak jsem udělal díru v krabici ještě pod terčem. Druhá rána seděla hned u té první. 25cm pod středem na 50m. Myslíte si, že to dokážu dohnat nábojem jiného výrobce? V předchozím KB mi fungoval RC Palla.


Olověné broky (2)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 21.06.2023 10:41

Přátelé myslivci, jak chápete tento dokument?
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32021R0057


Africký mor prasat v ČR (408)

autor: Vít Pátek | poslední příspěvek vložen: 12.05.2023 08:57

Dnes v 10:30 briefing na MZE, ministr + ředitel SVS, vše prý řeknou až tam.
Nic moc zpráva takhle hned po ránu... :-(


Lov lukem (2)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 03.05.2023 08:40

Pokud sledujete dění kolem novely Zákona o myslivosti víte, že je určité lobby dostat lov lukem do zákona. Nemluví se o kuši s optikou, ale o kladkovém luku.
Včera se v TN na Nově už jeden lukostřelec objevil a někde na sídlišti v Mostu postřelil bachyni od selat, která tam potom běhala s klackem v těle a nakonec zranění podlehla. Z té novely zákona ,která přijde nemám dobrý pocit....


8x64S (74)

autor: Oldřich Vopršal | poslední příspěvek vložen: 14.01.2023 18:52

Chtěl bych se Vás chlapi znalci zbraní a i těch dříve narozených, co již něco pamatují zeptat, které naše kulovnice se osazovaly i v ráži 8x64S. Co je to za ráži samozřejmě vím, parametry je to takový "lepší" Springfield, ráže určitě zajímavá, standartní. Škoda, že je dnes skoro zapomenutá. Vlašim do ní přesto stále vyrábí patrony (se střelou SPCE A HPC). Zetky to patrně ještě nebyly a pokud ano, pak to vždy nakonec dle mého zjištění byly dodatečně překomorované 8x60S, které jsou dnes výběhovou ráží. Takže logicky docházím k závěru, že by to byly ZG a nebo snad i ZKK?!? Do kterého roku se u nás vyráběly? Jen mě to jako milovníka osmiček zajímá...Díky předem pro mě za cenné informace!


Střelivo do 7x57R (24)

autor: Tomio | poslední příspěvek vložen: 06.01.2023 12:39

Ahoj, po neblahé zkušenosti se střelivem SPCE a střepinami, které ohrozily psa i v poměrně bezpečném úhlu budu měnit střelivo..

Mám požadavky, aby střela pokud možno i přes silné kosti co nejlépe držela svůj tvar a deformovala se celistvá., tj. aby z ní neodpadávaly střepiny a byla v nějaké rozumné mezi překážkově odolná. Nechci monolit, kvůli odrazu střely po dopadu.
Cenově nejsou hranice, ale samozřejmě RWS by to být nemuselo. Přesnost ani devastaci zvěřiny nejsou podmínkou. Vesměs to je dostřelování na pár metrů při stavění zvěře barvářem.


Vzpomínáte? (5)

autor: zutro | poslední příspěvek vložen: 03.01.2023 20:39

Pamatujete si z jakých loveckých zbraní jste si poprvé vystřelili?Já když mě bylo 16 z brokové kozlice 12/12 Super Brno u kamarádového otce který ji dostal k padesátinám,tenkrát stála tuším kolem šesti tisíc korun.A z první kulové jako adept ZKK 600 30-06 Springfield s pažbou MC.


SVS stáhla z obchodů maso z ulovených divočáků pro překročené limity v kontaminaci olovem (5)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 02.11.2022 12:52

Https://www.svscr.cz/svs-naridila-stahnout-z-trhu-maso-z-divocaka-kvuli-vysokemu-obsahu-olova/

Kolik musí asi mít zásahů, aby překročil ten daný limit?...


Digitální puškohledy ATN HD a 4K (50)

autor: Ramo | poslední příspěvek vložen: 09.10.2022 22:07

Máte už někdo OSOBNÍ zkušenost s ATN X-Sight HD 3-12x, nebo ATN X-Sight HD 5-18x ??
Díky za odpovědi...


Zpracování zvěřiny (9)

autor: Radek Chadim | poslední příspěvek vložen: 21.09.2022 13:01

V poslední době často vidím na internetu příspěvky, jak ulovený kus zvěře stahují na stole. Děláte to tak někdo? Přijde mně to nepraktické :-).


5,6x52 R (3)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 26.08.2022 19:11

Na jaře jsem si z rozmaru pořídil kulobrok v této ráži. Byl za pár korun, slušné zetháčko řada 305 a hlavně, byl jsem na tuhle ráži zvědav v praxi. Střílím klasiku poloplášť 4,6g z Vlašimi. Od jara jsem s tím už něco ulovil a docela mě tato ráže překvapila svým účinkem a slušnou balistikou i na větší dálky. Na sto metrů se s tím SP nechá trefit pětikoruna, fakt tři rány po nastřelení jdou do pětikačky. Na tovární munici dobrý a pro myslivost naprosto v pohodě. Líbí se mi ,že i celoplášť má stejný nástřel i když tuhle střelu jsem zkoušel jen ze zvědavosti. Nemám jí na co využít a tak trochu se s ní bojím v terénu nebo v loukách střelit. Ty odrazy tam hrozí..
Účinek na srnčí je daleko lepší než u ráží 7x57 nebo 7x65R, srnčí buď padá nebo ránu značí a leží v podstatě na viděnou od nástřelu. Škodná mizí v ráně, to je daun..A je to velice pohodová , do ramene slabá a ostrá rána. Máte někdo se savažkou podobnou nebo naopak jinou zkušenost? Zatím má u mě své místo v trezoru. Píšu, aby zde něco přibylo a nestála řeč a také se třeba něco dověděl. Lovu zdar.


Celopažba Brno 98 (4)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 31.05.2022 10:56

Zdar chlapi. Mám již osm let v úschově celopažbenou kulovnici Brno 98 ve 308 Win. Původní majitel už patrně nebude mít ZP a požádal mi, abych zbraň prodal. Chtěl by za to 8000,-. Kulovnice je asi z roku 2000, moc toho nenastřílela a posledních osm let je v trezoru. Je tam základna na klapku. Dřevo super a líbivé, železo je standardní novodobá produkce. pokud má někdo zájem , ozvěte se. Příští týden dám inzerát na Hunting shop.


Pasování mezi myslivce ? (13)

autor: smajlik | poslední příspěvek vložen: 03.05.2022 11:14

Přijímaní mezi myslivce
Ano nebo ne ?
Obloukem jsem se dozvěděla, že se chystá mé přijímaní mezi myslivce
A já upřímně nevím zda se tohoto zúčastnit pro radost druhých a nebo jim říct, že s něčím takovým nesouhlasím a slušně řečeno říct máte smůlu
Jde o to, že pasována mezi myslivce už jsem byla (po absolvování zkoušek)
O čemž doufám dotyční ze spolku vědí – měli by, tedy věděli a snad si to pamatuji.
Jsou to lidé, které mám ráda, kteří se ke mně celou dobu chovají slušně, jsou rádi že jsem u nich a ani náznakem jsem se nesetkala jako hodně mladých absolventu, že by mě ve sdružení nechtěli
Ale po druhé být přijímaná mezi myslivce…je divné


CZ 600 (23)

autor: Tomáš ČENĚK | poslední příspěvek vložen: 23.04.2022 20:50

Tak co na ni říkáte? Alpha vypadá jako dobrá pracovní flinta a Lux jako flinta pro potěšení duše. Obě samozřejmě v osmě (popř. ve Spring.), i když ta osma by mohla mít delší nábojnici, což Jendo? Jestli pak bude celopažba? Jsem velmi zvědavý na technické detaily (třeba pojistka). Těším se, až se mi dostane do ruky. Hned jsem si řekl, co že má pouze Lux zahnutou kliku závěru? Ergo asi padne do ruky, ale na pohled je to pro mně moc hranaté futuro.


Nepůvodní druhy a lov (9)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 20.02.2022 18:23

Zdar chlapi, nemáte někdo přehled o aktuálním legislativním stavu v oblasti lovu zavlečených druhů? V prosinci loňského roku byla vydána vyhláška, kterou nemohu najít v jejím platném znění.
Jedná se mi o to, jestli jsou přesně specifikovány způsoby a doby lovu mývala severního a husice nislké ( i dalších jako nutrie, ondatra, norek americký) ?


6,5x55 SE (17)

autor: Roman Voříšek | poslední příspěvek vložen: 18.02.2022 10:46

Přátelé,

budu muset asi zatlačit slzu, neb RWS mi udělalo čáru přes rozpočet, zjistil jsem, že střelu KS do 6,5x55 SE již neosazují...:(

Pravda, já je používám 10 let a tak nějak jsem se nepídil, co se od RWS změnilo.

Co koupit?
NP od S&B se bojím, nebo s tím chlapi někdo lovíte? A úspěšně?
Ty střely SP nechci, loví s tím kolegyně a má to vždy rozbité jak po průniku cihly...

Co střela DK od RWS? Máte někdo zkušenosti? Určitě nechci střely o váze vyšší jak 9,1g.

Děkuji moc za radu.

R.


Dvojka ZP (3)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 11.01.2022 14:11

Zdar chlapi, nevíte o někom kdo umí vyrobit pažbu na brokovnici ZP, Nebo o rovné anglické pažbě na tuto zbraň ?


Výřad - správné pořadí? (21)

autor: smajlik | poslední příspěvek vložen: 09.12.2021 07:51

Hon na drobnou zvěř (prý je to hon na drobnou) já to beru jako naháňku, protože podle mě kdyby to byl hon na drobnou mělo by se lovit pouze drobná - zajíc, bažant a příp. liška, kuna.
Hon na černou - pouze černá a příp. liška, kuna.
Protože se loví zajíc i černá, beru to jako naháňku
Loví se zajíc, černá, příp. liška.
Uloví se zajíc, černá a srnčí, která se zapletla do oplocenky. Výřad se uspořádá srnčí, černá a zajíc. Většina říká, že to tak má být. Já jsem toho názoru, že správně je černá, srnčí, zajíc.
V knize se píše - při honu na drobnou se příp. srnčí stržené psem dává do čela výřadu. Při honu na černou zvěř strženo psem srnčí, patří srnčí zvěř za černou.
Kdo má pravdu ? Nechci být jako někdo kdo se bije za pravdu, ale je to výřad a měl by být dobře proveden, protože je to úcta k zvěři


Pohyblivý terč (3)

autor: Jaroslav Rejdák | poslední příspěvek vložen: 06.12.2021 11:35

Zdravím, mám dotaz na střelce a domácí kutily. Nemáte tip na konstrukci pohybového terče pro cvičnou střelbu z kulových zbraní? Malorážka, vzduchovka... Ideálně pohon na elektromotor. Za jakýkoliv tip, případně fotky ozkoušených domácích pohyblivých terčů předem děkuji.


Myslivecké plomby (5)

autor: Fesoj | poslední příspěvek vložen: 01.11.2021 20:14

Pánové, v čem nosíte do revíru plomby a úmrtní listy ? Používáte nějaké speciální pouzdro ?


Kontrola kulobroka (13)

autor: Xcelm00 | poslední příspěvek vložen: 27.10.2021 21:34

Ahoj,

tento týden se pojedu podívat na kulobrok ZH304. Je poměrně hodně levný a zajímalo by mě co vše bych měl se zbraní udělat, aby byla co nejmenší šance na to, že se nechám napálit na špatný kus. Je to moje první zbraň a proto jsem její stav nikdy sám neověřoval. K puškaři bohužel nemůžu a nemám ani nikoho zkušenějšího kdo by mohl jet se mnou a poradit. Proto se spolehnu na vaše triky a tipy :)
Díky moc


Aplikace pro myslivce JduLovit (17)

autor: jdulovit | poslední příspěvek vložen: 13.08.2021 11:06

Vážená přátelé,

dovoluji si založit toto vlákno, aby bylo možné vkládat příspěvky ohledně nekomerční aplikace JduLovit. Aplikace je zdarma přístupná z PC nebo mobilního webového prohlížeče na adrese https://jdulovit.cz

V současné verzi je k dispozici
- krátkodobá předpověď počasí pro Vámi zvolené místo. Předpověď obsahuje též směr větru, vývoj tlaku a pocitovou teplotu
- zobrazení počasí pro aktuální polohu
- pro Vámi zvolenou lokalitu časy východů a západů slunce, kdy bude světlo a tma, kdy další novoluní a úplněk
- filtrované doby lovu zvěře
- myslivecký deník

Aplikace je stále ve vývoji. Vzniká ve volném čase a Vaším návrhem můžete směřovat další směr, vývoje.


Kurz z myslivosti (63)

autor: smajlik | poslední příspěvek vložen: 05.08.2021 19:58

Zdravím, po několika letech se pomalu rozhoupavam k mysliveckým zkouškam i když do lesa chodím ( tak zkoušky budu dělat spíš pro radost druhých, kteří by mě viděli jako myslivkyni). Chci se zeptat zda někdo nemá otázky k okruhum ? Našla jsem na internetu že je 7 okruhu a ráda bych k ním otázky ( samozřejmě nejlíp od někoho kdo dělal zkoušky nedávno ) Nemyslím je mít vypracovan, já si je vypracují. Jen chci vědět co vše je potřeba znat. I když doma mám encyklopedii myslivsoti a právě že představa naučít se vše mě děsí. Jak to je s pasováním myslivce v mysliveckém spolku ? Pasuje se i myslivec, který má zkoušky, ale nemá zbroják ( už se těší jak mě budou pasovat na myslivce ) ? Protože si chci udělat jen zkoušky, ale nechci střílet ( chodím na střelby, na hon, na čekanou ) takže vidět druhé jak střilí mi neděla problém, ale já střílet nechci. I z toho důvodu budu dělat asi spíš zkoušky pro druhé než pro sebe. Myslím si že myslivec bez zbraně není myslivec, ale jak říkám zbran nechci a do lesa chodím i tak vše okolo taky vykonavam jen nemám tu zkoušku a zbran. Proto mi přijde i zbytečne tu zkoušku vykonavat...Kolika mysliveckých aktivit se musím zučastnit v době kurzu ? děkuji za odpovědi Kdyby mi někdo chtěl poslat ty otázky tak prosím email smajlik345@seznam.cz


MeoStar R2 (9)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 02.07.2021 15:19

Odšroubuješ krytky a má to odpružené rektifikační věžičky. Jak se s tím pracuje při nastřelování? Máte někdo zkušenost? Dík.


Montáž Dentler (vario) (1)

autor: Karel poslík | poslední příspěvek vložen: 27.05.2021 08:59

Zdar chlapi, nemáte někdo osobní zkušenost nebo nějaký postřeh ze svého okolí s montáží Dentler? Jedná se údajně o špičkový a velmi spolehlivý komplet, který umožňuje použití jedné optiky na více zbraních bez nutnosti korekce. Na první zbrani nasadíte stand. základnu a po nasazení puškohledu provedete jeho nastřelení běžným způsobem pomocí stranové a výškové věžičky na optice. Na další zbraň nasadíte základnu Vario a po nasazení puškohledu nastřelíte tento pomocí točítek na základně, bez zásahu do nastavení puškohledu.
Teoreticky to vypadá velmi lákavě, ale ještě jsem nepotkal nikoho, kdo to používá. https://www.lovecka-optika.cz/montaz-dentler-zakladna-vario/


Právní úprava obor v lese (1)

autor: Sára | poslední příspěvek vložen: 23.05.2021 17:49

Všechny tady zdravím.

Měla bych na vás nejspíš netradiční dotaz a velkou prosbu. Pomáhám sestřenici s prezentací o právní úpravě obor v lese a napadlo mě se zkusit zeptat. Máme zatím jako hlavní zákon o myslivosti (449/2001 Sb.) - definice obory, výměra, uznání, náhrada škody způsobené zvěří, co unikla, lesní zákon (289/1995 Sb.) - zařazení do kategorie lesa zvláštního určení, výjimka ze zákazu oplocování a vyhlášku o době lovu (245/2002 Sb.) - celoroční lov zvěře. Pokud byste měli čas, určitě bychom ocenily jakýkoli odkaz na další relevantní aktuální právní úpravu či literaturu, která by nám pomohla. Nebo jakékoliv další zasvěcení do světa obor, jejich provozu, problémů, a kdo by měl zkušenosti se zřízením nové obory, tak by nám rozhodně nevadily informace, co vše je nutné zařídit a o co požádat ve spojení se stavebním zákonem.

Předem děkuji za jakékoli reakce.


Puškohled (22)

autor: Jaroslav Miňha | poslední příspěvek vložen: 14.03.2021 16:00

Ahoj kamarádi,

po čtrnácti letech s Artemisem 3100 7x56 RD se musím poohlédnout po jiné optice, tak zase řeším dilema jakou pořídit. Z variáblů mě zaujal Yukon Jäger 3-12x56 To1i, má to být údajně běloruská kopie Zeisse a z pevných Docter 8x56 4LP2. Jestli to bude variábl nebo pevný jsem se ještě nerozhodl, ale chci se zeptat - znáte nějaký důvod, proč jeden nebo druhý nekupovat? Nemyslím zvětšení, ale konkrétní TYP puškohledu. Případně prosím navrhněte něco zajímavějšího, ale přes cenu toho Doctera tj. cca 25 tis. jít nemůžu.
Díky.


Význam zajíce v dnešní krajině (22)

autor: František Dušák | poslední příspěvek vložen: 05.02.2021 18:54

Zdravím vážení přátelé. Četli jste už Myslivost č. 9,strany 10 až 13 od Karla Zvářala? Jak mne ten chlap občas \"sere\", tak toto je krásné počtení. Ten \"bláznivý\" chlap ví o čem mluví, píše chytře, píše k věci a nepíše ochranářsky. Píše jako člověk spjatý s přírodou. Dej Bůh více takovýchto ochranářů a ekologů. A zruš Bůh ekologisty a ochranáře v neziskovkách.


Výcvik barváře (7)

autor: Radek Chadim | poslední příspěvek vložen: 03.02.2021 09:44

Přemýšlím o pořízení barváře, ježto potřebuji provádět dosledy zvěře těžko dohledatelné. Pokud máte někdo nějaké bystré postřehy ohledně chovu a výcviku, tak mně je prosím rychle napište :-)


Kloš jelení - lojnice (16)

autor: František Dušák | poslední příspěvek vložen: 13.08.2020 15:51

Zdravím všechny příznivce tohoto fóra.
Založil jsem nové vlákno, jelikož lojnice je letos u nás hrozný problém. (Už jedna svině leze po klávesnici a to jsem se před příchodem z lesa hodně čistil). Máte někdo nějaký recept na repelent, který je alespoň eliminuje, když už zcela neodradí? Moje nohy nezvládnou vylézt na posed, proto jsem při lovu odkázán na sedací hůl, či pařízek. Ale po 1/4 hodině jsem tak zdecimován lojnicemi, že moje další působnost na místě je zcela bezpředmětná. Uvítám každou radu, vyzkouším a zpětně poreferuji, jak doporučení funguje. Dopředně děkuji za každý podnět, jelikož jinak letos do zámrzu nelovím.


Lov srnců (22)

autor: jirka marek | poslední příspěvek vložen: 16.05.2020 12:44

Ahoj kamarádi,tak jak to je u vás z lovem srnců, už jste začali?Náš MS jede po staru, takže jsme ještě stále natěšeni!Všem Vám přeju ať se daří a Lovu zdar!


Myslivecká mluva (11)

autor: Michal Kulhánek | poslední příspěvek vložen: 11.05.2020 13:08

Zdravím ve spolek,
chtěl bych se zeptat moudřejších jaké znají označení (výraz) pro lýčí. V myslivecké mluvě od Rakušana jsem našel ještě výraz mech, ale kamarád ze spolku se mě ptal na termín \"bast\". Zda se jedná o termín myslivecké mluvy a nebo nějaký krajový výraz. Setkal jste se s tím někdo?


Zasádka pard (12)

autor: Fesoj | poslední příspěvek vložen: 09.05.2020 23:28

Kamarádi,jaké s tím máte zkušensti ? Viděl jsem to u jednoho člena našeho spolku a docela se mi to líbí. Upřesňuji - jde o Pard 007


S-BALL Plastik - je a nebo není zakázané střelivo? (11)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 07.03.2020 10:22

Chlapi pokud víte, tak podloženou seriozní odpověď. Ve skriptech pro uchazeče pro LL je psáno, že díky ocelovému jádru je .
Jenže jádro eSbalu bylo vyráběné z měkké konstrukční automatové oceli tř.11.100 podobné kvality jako hřebíky atd. Kdežto vojenské průbojné střelivo má jádra zušlechtěná o jiné tvrdosti. Na jedné straně jsou řeči od piva ,ale kde je pravda? Litevské DDupleks jsou také ocelové jádra zastříknuté v plastu a jsou běžně v prodeji na pultech lověn.


Vlk v naší přírodě (160)

autor: Radek Chadim | poslední příspěvek vložen: 29.02.2020 16:28

Jaký na to máte názor?


Foto past (10)

autor: bohumir dvořak | poslední příspěvek vložen: 25.02.2020 15:24

Jak nastavujete přatele fotopast jde mi o to jestli 1 snimek nebo vic po jake době třeba 10 minut nebo jen video prostě nastaveni v přirodě


Online webkamery krmeliště (4)

autor: Stanislav Haas | poslední příspěvek vložen: 08.01.2020 21:36

Dobrý den v novém roce. Omlouvám se, ale vlákno Pele mele se nějak vytratilo. Tudíž: je někde aktivní webkamera z krmeliště zvěře, jak tomu bylo v minulosti? Všude mi to hlásí - stránka nenalezena. Bývalo to pěkné pokoukáníčko.
S.H.


AMP ve světě (2)

autor: Karel Zvářal | poslední příspěvek vložen: 13.12.2019 12:42

Ve světle posledních událostí z Belgie stojí za připomenutí, jak rychle se např. mor rozšířil v Číně za 5 měsíců!!!:...\" Podle ředitele úřadu pro chov a veterinární medicínu Fenga Zhongwu je zasaženo celkem 47 měst ve dvaceti provinciích. Zarážející je především rychlost, jakou se nákaza dokázala v zemi rozšířit a objevit v tisíce kilometrů vzdálených ohniscích. Na vině jsou pravděpodobně převozy zvířat napříč celou zemí.
Podle FAO hrozí, že se mor z Číny rozšíří i do dalších zemí jihovýchodní Asie a na korejský poloostrov.
Více na: https://www.euro.cz/udalosti/praseci-mor-dorazil-do-pekingu-cina-utratila-600-tisic-prasat-1432666#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylink
To je ještě větší ryclost než v Rumunsku, kde o liknavý přístup až absolutní neznalost zoohygieny zřejmě nebude nouze. Naštěstí v Belgii došli na pravého původce a očistili tím vojáky, kteří byli na cvičení v Pobaltí. Hned se mi to nezdálo, bylo to příliš přitažené... Doufám, že transport divočáků nejenže zakážou, ale budou všechna podezřelá auta kontrolovat, a to nejen letmým pohledem do odkrytého úložného prostoru vzadu.


Dvojka (15)

autor: Antonín Straka | poslední příspěvek vložen: 07.09.2019 11:22

Přátele, měl bych prosbu. Stal jsem se majitelem překrásné dvojky Lověna v ráži 16/65. Na obou hlavních je vyraženo 17.0, o jaké jde tedy zahrdleni? Nějak se toho nemůžu dopátrat


Kolimátor Fomei (14)

autor: Petr Havlín | poslední příspěvek vložen: 20.07.2019 19:22

Je tu někdo, kdo vlastní kolimátor Fomei? Rád bych znal vše zkušenosti (ne pouze dojmy). Mají dva modely.Lovu zdar!


Sražené a uhynulé kusy zvěře při nehodách na silnicích (16)

autor: Oldřich Vopršal | poslední příspěvek vložen: 27.04.2019 19:43

Devět roků již dělám v našem spolku mysliveckého hospodáře a oslovil mě zajímavý dotaz na jednom mysliveckém webu od Fesoje, který se nás všech, co jezdíme k nehodám, kde došlo ke střetu vozidla se zvěří, týká. Škoda ho nepřenést i sem a podělit se o své názory. Jedná se o sražené uhynulé kusy zvěře na silnicích a toho, jak je to vlastně ošetřené legislativou. Je někde v legislativě vůbec nějaká povinnost uživatele honitby se postarat o tyto sražené kusy na těchto nehonebních pozemcích? A jak? Sami víte, kdo k nehodám jezdíte, jak to chodí. Platí také, že zvěř je majetkem státu a naším vlastnictvím se stává až po jejím ulovení. O jiném způsobu usmrcení zvěře, kde by se stala zvěř majetkem uživatele honitby, se nepíše. A tohle ulovení není. To že se to dělá tak, jak se to dělá, že je nějaká ustálená praxe, to všichni víme, ale to ještě neznamená, že se to dělá dobře a už vůbec, zda se to dělá dle zákona. Už jenom ta sražená zvěř vozidlem, která není ještě zhaslá, nás často, proti naší vůli, staví do nezákonné pozice, jak ji \"zákonným způsobem\" na nehonebním pozemku, kterým silnice je, usmrtit. Kdo zná zákon, ví, co říkám. Kadávery, tedy již uhynulé kusy, by měly být předány do kafilerky. Další problém. Ruku na srdce, kde to tak chodí? A kdo to platí? Letos u nás na poradě mysliveckých hospodářů padlo, že legislativa není tak jasně daná jak se z počátku některým naivním zdálo (koneckonců, kdy nakonec byla) aby uhynulé kusy platila vždy obec, v jejímž územním obvodu se uhynul...


Sčítání zvěře (4)

autor: Matěj Fous | poslední příspěvek vložen: 11.03.2019 14:17

Pochlubte se jak jste sčítali,hlavně zda jste s nasčítaným počtem zvěře spokojeni a také orientační lokalitu honitby.U nás-asi 30km vých.od Prahy,smíšená velká honitba- divoký bažant nic moc, ale pravidelně ho lovíme,zajíc po celé honitbě,ale tradičně se mu daří v polní lokalitě asi 200ha (nad 1,5ks/1ha),srnčí v celé honitbě min.15ks/100ha,černá v zimě málo ale v krytu na polích později dost-ale nemáme ji ve stavu,začalo se objevovat dančí.vidět koroptev je již vzácnost.


Myslivecké publikace (58)

autor: Jaroslav Rejdák | poslední příspěvek vložen: 08.03.2019 12:02

Lesu zdar,

mám dotaz. Je tu mezi námi nějaký sběratel odborné myslivecké literatury? Jaký máte názor na nové a nové myslivecké publikace? Za mně: je skvělé, že je literatury dostatek, ale upřímně se v tom už začínám ztrácet... Dnes jsem zase brouzdal po internetovém knihkupectví a v košíku přistály knížky za 6000 :-D. Jaké jsou Vaše oblíbené publikace? A obnovujete a rozšiřujete svou domácí mysliveckou knihovnu? Případně, existuje někde myslivecký spolek, který by měl svoji \"erární\" knihovnu, která by sloužila všem členům? Rozšiřujete si dál svoje znalosti a vědomosti, nebo se už učíte pouze \"praxí\"?


Návrh nového zákona o zbraních (80)

autor: Radek Chadim | poslední příspěvek vložen: 06.03.2019 13:34

Údajně se chystá návrh nového zákonu o zbraních: http://www.svetmyslivosti.cz/zpravy/navrh-noveho-zakona-o-zbranich-a-co-z-nej-vyplyva-pro-myslivost . Dle toho článku mě to přijde jako by někdo spadl z hodně vysokého místa přímo na palici.

Padlé na hlavu mně přijde rušení ZP a průkazů zbraní. Stát chce samozřejmě ušetřit na administrativě, ale užívání a kontrolu légálnosti úživání zbraní to v reálu zkomplikuje. Nevím, jak MH nebo MS budou uprostřed hvozdů bez jakéhokoliv signálu telefonu kontrolovat pytláka lítající po lese se zbraní, že má právo užívat zbraň, a že ta zbraň, kterou má, není kradená nebo nelegální? Bude se muset stoprocentně spolehnout na součinnost policie, a myslím, že nikoho neurazím, když prohlásím, že na stát se v kontrolní činnosti nedá spolehnout (kromě daní :-)). Navíc jak MH bude kontrolovat účastníky společného lovu, na kterém je vedoucí a má svůj díl zodpovědnosti za to, že každý má doklady, které je potřeba k lovu zvěře střelnou zbraní mít, mně není jasné. Nemalé procento nelegálních zbraní v bůhvíjakém stavu mezi lidmi pořád je, dokážu si lehce předstvit, že spousta expertů bude po naháňkách tahat sto let staré flinty bez papírů s liškojidními hlavněmi se slovy, to je dobrý, to ještě vydrží, a nikdo z účastníků lovu je nebude moci zkontrolovat, jestli policie je co se týče technického stavu stejného názoru.
Na druhou stranu je pozitivní, že člověk nebude muset každých 5-10 let jít na perlustraci na ředitelství PČR, ale bude tam stejně muset d...


Vnadění černé (51)

autor: Jiří Švejda | poslední příspěvek vložen: 15.02.2019 00:37

Zajímalo by mne ,jak vám černá chodí na vnadiště .Mě přes něj přejde, kukuřice si nevšímá a jde raději opodál na žaludy.To samé dělá srnčí.


Vábení lišek (33)

autor: Jan Slavětínský | poslední příspěvek vložen: 13.02.2019 13:54

Věnujete se vábení? S jakým úspěchem a na co vábíte?
Vyhledávání


Pro vyhledávácí formulář klikněte sem :-).

Archív diskuzí


Rok 2021


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2020


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2019


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2018


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2017


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2016


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2015


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2014


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2013


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2012


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2011


Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Rok 2010

Prosinec

Kategorie diskuzí


Chov zvěře
Lovectví
Kynologie
Zbraně a střelivo
Oděvy, boty a další vybavení
Zákony a legislativa
Myslivecké zvyky a tradice
Myslivost na internetu
Naše fórum
Ostatní

Poslední články

Tomáš ČENĚK 04.07.2023 23:21 (1194,0)
Dobrunka 27.01.2023 09:18 (1509,3)
Petr Havlín 02.10.2022 16:51 (1734,2)

Poslední vložené foto

strejda zajíc dnes 11:11 (9,0)
strejda zajíc dnes 11:10 (16,1)
Miroslav Kráčmar 06.07.2024 09:05 (300,1)

Poslední vložená videa

kloda včera 09:41 (61,0)
kloda 10.03.2024 20:23 (581,0)
kloda 04.02.2024 18:43 (655,0)

Počasí