No to snad nemůže být pravdaVložil: František Dušák | Upravit článek | 02.06.2011 20:55 | zobrazeno: 4753

Pouhá neznalost, nebo už zvůle

V Myslivosti č. 6/2011 jsem si na straně 101 přečetl článek „Jarní myslivecké akce OMS Česká Lípa“. Když jsem dočetl k větě „Za mysliveckou komisi pan Matička upozornil též na to, že v případě nedodání trofejí na příští výstavu bude navrženo, aby byl hospodář sdružení, které trofeje nedodá, odvolán z funkce“ , tak jsem se nejdříve rozesmál, ale vzápětí mne zamrazilo. Z této věty čpí duch a rétorika doby před rokem 1989. Dámy a pánové by si měli uvědomit, že již mnoho let platí nové zákony. Že se již nemusíme plazit před OMS, abychom dostali doporučení na nákup zbraně. MS vzniklo jako občanské sdružení na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů a je samostatným právnickým subjektem se svým IČ a ani v nejmenším nepodléhá v ničem OMS. Každé sdružení, každá honitba s OMS může, ale nemusí, na základě dobrovolnosti spolupracovat, nic víc - nic míň.
K pořádání chovatelské přehlídky je OMS pověřen podle § 6 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“), orgánem státní správy myslivosti a nepřísluší mu jiné kompetence, než dodané trofeje přehledně uspořádat, případně určit věk a obodovat dle CIC. Určení chovnosti a uvedení jména střelce už je na hraně zákona. Případně po dohodě může OMS pro orgán státní správy myslivosti vyhotovit seznam dodaných trofejí podle honiteb. Veškeré sankční tituly přísluší podle zákona o myslivosti jen a pouze orgánu státní správy myslivosti (§ 63 pro fyzické osoby a § 64 pro právnické osoby). Ale jelikož pověření ke konání přehlídek nejsou vydávána formou rozhodnutí, tak nepředložení trofejí nelze tak jednoduše řešit ani ze strany orgánů státní správy myslivosti. Za úplně mimo realitu považuji výkřik o návrhu na odvolání mysliveckého hospodáře. Za prvé za sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů jedná statutární orgán, tj. předseda a ne myslivecký hospodář. Za druhé § 35 odst. 6 zákona o myslivosti jasně říká „ Mysliveckého hospodáře ustanovuje a odvolává orgán státní správy myslivosti na návrh uživatele honitby. Pro ustanovování a odvolávání platí obdobně ustanovení § 12 odst. 3 a § 13.“ Nikde zde není ani slovo o OMS, natož o nějaké myslivecké komisi.
Je nutné si uvědomit, že honitby v oblasti OMS již nejsou „gubernií“ a OMS zde nemůže provozovat „samoděržaví“.
Úkoly OMS jsou již dnes zcela jiné, než před lety. Každý OMS by se měl důsledně zaměřit na konání kulturně-propagačních akcí pro mimomysliveckou veřejnost, na akce kynologické a střelecké, na metodické vedení kroužků myslivosti (i když při takové znalosti zákonů by to asi nebylo dobré). Chovatelské přehlídky pojmout ne jako šikanu a dokazování si vlastní důležitosti, ale spojit ji s kvalitním doprovodným programem, který by informoval laickou veřejnost o přínosu myslivosti pro současnou krajinu. Nesmyslným dokazováním si vlastní síly, či nepochopením vlastní úlohy OMS ztrácí členy a hrozně se tomu diví. Vždyť on sám vytváří tu propast mezi řadovými členy a funkcionáři. Je nutné, aby si toto uvědomili na ústředí ČMMJ a na všech oblastních mysliveckých spolcích, aby se začala dělat opět jedna kvalitní společná myslivost a ta stále se zvětšující propast nás všechny nepohltila.

František Dušák
frantisek.dusak@seznam.cz


Komentáře:


Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....


Autor: Jan Horáček | 23.07.2011 17:03
Napsáno je to velmi dobře. Předkládání trofejí bych se však rozhodně nebránil. Kdyby je nepředložil nikdo , na co bysme se jezdili dívat a kochat se.

Autor: jirka marek | 07.06.2011 15:45
Ještě že jsou takoví,kteří znají zákon.To už je fakt jak za komanča!

Autor: Tomio | 03.06.2011 12:24
Tak je to absurdní, to co mnohdy páni znalí minulých praktik dokážou vymyslet. Většina těch lidí nemůžou zkousnout, že jim byla odebrána moc. Zároveň činnost v ohledě oblastí chovu skoro nulové, nebo ideologicky zaměřené pro nebo proti. A důvody ano i ne nejsou nikdy konzultovány, je to jenom na bázi "my si myslíme". A souhlasím že OMS by měl plnit funkcei především osvětovou. Mnohde se tak děje, a přehlídky trofejí opravdu nejsou šikanou, protože alespoň někde už to pochopili. Zároveň, ale tyto kárné senáty(ohledně opakovaných přestupků a ne že nejsou) a povinné dodání označkování trofejí bylo jen k dobru, a kdo bude vyřvátvat, že mu to ničí trofej, pokud se to dělalo s péčí nikdo nic nepoznal, todle by jenom prospělo stavu dnešní myslivosti.

Autor: Milan Soukup | 03.06.2011 10:08
Je neuvěřitelné, co se v dnešní době může stát. A v tomhle duchu bude volat bulharský soudruh a rádoby vlastenci o povinném členství v ČMMJ. To bychom se zase dočkali - kárné senáty, vyřizování účtů, závist apod. JE TO HNUS!!!! MS

Autor: Erika Doležalová | 03.06.2011 08:32
Taktéž souhlasím.

Autor: Martin Síla | 02.06.2011 21:23
Souhlas.