Dnes je 4.7. 2022. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Diskuze kategorie - Zákony a legislativaPovolenky, plomby, evidence (97)

autor: david krejčík | poslední příspěvek vložen: 17.04.2013 23:43

Dobrý den. Chci se zeptat jak to funguje u Vás nebo jak by spíš mělo být. Zákon znám podrobně. V našem sdružení je problém, že si MH přivlastnil všechny pravomoci, co se týče vypisování povolen a v nich uvedených dat bez jakéhokoliv projednání s předsedou MS jako zástupcem uživatele honitby. To samé plomby, vyzvedává je bez skrupulí, ikdyž to nesmí a plnou moc nemá. Povolenky jsou vypsány nesrozumitelně a špatně. Také se chci zeptat na evidenci povolenek a plomb, v zákoně je, že MH vede evidenci vydaných povolenek - to platí pro aktuální sezonu, nebo i 3 roky zpět jak je potřeba. Toto si myslím, že by měl evidovat spíše předseda jako statutární zástupce uřivatele honitby, což je zase uvedeno ve vyhlášce, která upravuje zákon. Jde mi o to, že si přivlastňuje pravomci, které nemá a děje se vše podle něj. Je jasné, že když MH eviduje ulovenou zvěř, eviduje i vydané plomby atd, kdo tedy by měl evidovat vydané povolenky a vydávat plomby a vést evidenci tak aby to bylo dobře a podle zákona. Nakonce jen dodávám, že povolenky do předloňska vůbec nevypisoval. Nechci mu dělat nějaké problémy, přeci jen se známe již mnoho let, ale štve mě ta jeho rozhodovací moc. díky D.

Jednatel MS (9)

autor: Miroslav Šafr | poslední příspěvek vložen: 19.03.2012 11:49

Zdravím, na výroční schůzi jsem byl poctěn funkcí jednatele našeho MS po nedávno zesnulém kolegovy. Prostudoval jsem materiál z dřívějších let co mi předal předseda, jsou to především smlouvy, žádosti a zápisy ze schůzí.
Chci se zeptat zkušenějších, jaké jsou všechny mé povinnosti a co bych neměl zanedbat abych svou funkci vykonával dobře. Vím, že to bude všude trochu jinak a měl by to upravovat snad provozní řád, ale v tom našem jsem toho moc nenešel. Zatím je mi známé: obesílat členy MS s pozvánky na čl. schůze, provádět zápisy z těchto schůzí, vyřizovat došlou poštu a předkládat ji k projednání na schůzích a veškeré materiály archivovat.

Plány ministra Bendla (69)

autor: Jarda Březina | poslední příspěvek vložen: 08.04.2012 12:39

Http://praha.idnes.cz/ministr-na-krivoklatsku-je-moc-zvere-strilet-by-ji-mohli-i-zemedelci-1g5-/praha-zpravy.aspx?c=A120222_1736975_praha-zpravy_sfo

Myslím, že koncem roku zapláčeme, až nám to Bendl narýsuje. Jinak má v plánu, že by měli být honitby v nějakých místech 50-100ha. Bylo by to pro rozvoj agroturistiky, aby si každý zemědělec mohl na těchto ha, chovat bažanty a v rámci agroturistiky, si je tam mohli turisti postřílet.... :-(. Čekal, jsem, že by se už mohlo něco dít z ČMMJ, ale pořád nic. Snad to nezačnou řešit po roce 2013....

Vyloučení z MS (97)

autor: jirka marek | poslední příspěvek vložen: 03.03.2012 21:44

Zdravím,budeme řešit trest pro člena MS,který na kazatelně fyzicky napadl(pěstička)člena,který tam seděl.Dotyčný "obžalovaný"sice zařízení pro lov postavil sám a vnadí si tam,ale u nás patří všechno všem a je jedno jestli to postavil ten či onen.Výbor navrhnul odebrání povolenky na jeden rok,ale nebylo to schváleno,někteří požadují vyloučení a tak se bude konat mimořádná čl.schůze,kde se to bude řešit.Je to jeho první oficiálně řešený prohřešek,jinak je to člen plnící si všechny povinnosti,jenom je trošku fanatik do lovu(skoro denně na čekané)a díky tomu nám zas pomáhá splnit z velké části plán lovu.Podotýkám,že lovíme ze spárkaté jenom srnčí,do deseti kusů černé a vyjímečně kus vysoké,takže nechápu,kde se ta nenávist bere.Já osobně jsem pro odebrání povolenky,protože už toto si myslím,že bude pro něho velký trest.
Jenom mě zajímá,jaký máte názor na výši trestu a jestli s tím máte u Vás zkušenost. Myslivosti zdar!

Většina o nás uvažuje ještě hůř! (29)

autor: Petr Havlín | poslední příspěvek vložen: 24.02.2012 22:05

Http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=734104

Novelizace mysliveckého zákona (58)

autor: Hans | poslední příspěvek vložen: 25.02.2012 23:49

Co říkáte na tento článek: http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=733916

Že by ještě pan Bendl stihl novelu zákona a snížil výměru? Myslím, že by mu to nebylo cizí.

Co dělat s loveckým lístkem (2)

autor: Radek Chadim | poslední příspěvek vložen: 07.02.2012 19:23

Co dělat s loveckým lístkem po úmrtí myslivce? Je nějaká povinnost jej odevzdat na obec s rozšířenou působností na odbor životního prostředí, kde byl vydán?

Zákony - nezákony - novela § 304 - pytláctví (5)

autor: Ellhenicky | poslední příspěvek vložen: 19.01.2012 17:15

Jak někdo nadhodil v jiné rubrice.Zákony se vymýšlejí a než jsou schváleny, tak se ví, že se budou muset novelizovat. Názorný příklad u § 304 trestního zákoníku pytláství. Od 1.12.2011 je novelizován, kdy se místo slova u l o v í vrátilo k původnímu slovu l o v í . Bylo by to dobré, ale zůstalo zde znění způsobené škody nad 5.000,-Kč, aby to byl trestný čin. Vzhledem k tomu, že se s tímto v rámci výkonu povolání zabývám, provedl jsem dotaz na Státní zastupitelství. Během týdne nebyl nikdo schopen říci, jak se má v takovém případě postupovat. Paní zástupkyně uvedla, že to vymyslel nějaký chytrý poslanec, ale ani ona neví co s tím.

Jak vzniká chráněný/ohrožený druh? (18)

autor: Ivo Ondráček | poslední příspěvek vložen: 12.12.2011 13:40

Někdo vysvětlete, protože to vážně nevím...
Když si teď doma z gauče vzpomenu, že třebas liška obecná je na pokraji vyhynutí, co udělám abych docílil její ochrany? Musím protlačit politikům návrh na úpravu doby lovu a přehodnocení zvěře na chráněný druh? Nebo jako to funguje?

Pro nás pro myslivce by byl totiž mnohdy přínosem obrácený postup - docílit přehodnocení chráněného druhu zpět na zvěř myslivecky obhospodařovatelnou lovem... A to taky nějak musí jít. Ale jak? Petice s 20 - 50 000 podpisy? Výzkum o stavech druhu, aby se bylo o co opírat? Od našich pomazaných hlav žádná pomoc asi nepřijde...

Napadlo mě to v sousedním tématu o vydrách. Třebas taková kuna lesní/skalní má sice poměrně dlouho dobu lovu, ale jen přes den. Nechápu, proč by se nemohla lovit i v noci stejně jako liška, když jich jsou minimálně stejné stavy...

Nebo - zavlečené druhy může lovit pouze myslivecká stráž. Přitom by byla více než užitečná možnost legálního odstřelu pro všechny myslívce bez rozdílu.

Nebo ty zmíněné vydry. Jsou jich mraky, nikdo neví co s nima a zavést alespoň minimální možnost redukce stavů, rybáři by nám ruce zulíbali...

Jak na vydru? (18)

autor: Ellhenicky | poslední příspěvek vložen: 20.12.2011 21:35

Překvapil mne kamarád s dotazem jak se loví vydra. Nejedná se o myslivce, ale rybáře, který si pořídil několika árovej rybníček a nastěhovala se mu do něho vydra a žere a žere.Vánočního kapra si bude asi muset koupit na sádkách. Zatím mu bylo poraděno:
-nechat hořet oheň na hrázi po celou noc
-nechat hrát celý den i noc rádio(to mělo za následek pouze to, že když se kolega
vrace z poslední leče kolem rybníka, tak pořád slyšel nějakou hudbu a přitom prý
nic nepil)
-repelenty a vysílačky
Nechce ji zabít, pouze vypudit, ale vydra pořád žere a žere dokud bude co.

Zásadní prohlášení o honitbách (1)

autor: kesl | poslední příspěvek vložen: 16.11.2011 14:19

Vážení kolegové,
včera jsem se zůčastnil semináře o problematice uznávání honiteb. Jeden z lektorů, konkrétně Ing. Martin Žižka Ph.D. (vrchní ředitel sekce lesního hospodářství MZe ČR) se zásadně distancoval od zprávy, že proběhlo tajné jednání o snížení minimální výměry honiteb. S ničím takovým se nepočítá. Stalo se tak na otázku z pléna.
Též od zástupce PF ČR vzešlo ktegorické vyjádření, které se týkalo roku 2013. Prohlásil, že honitby PF ČR nekončí (protože honitby se uznávají na dobu neurčitou), pouze se budou po deseti letech opět konat výběrová řízení a přednostně se bude jednat s dosavadními nájemníky, pokud z jejich strany nedošlo k porušení nájemní smlouvy. Připomněl, že se bude zvyšovat nájemné z hektaru. L a L!

Novela zákona o zbraních a střelivu (10)

autor: Petr Havlín | poslední příspěvek vložen: 15.11.2011 20:24

Dávám sem odkaz na článek, kde je možno zamýšlenou novelu stáhnout a přečíst.
http://www.strelecky-portal.cz/zbrane-a-strelivo/zbrojni-prukaz-a-legislativa/pp-rszbm-verze-k-10.10.2011.html

Nový ministr zemědělství (7)

autor: Jiří Gabriel | poslední příspěvek vložen: 09.10.2011 10:14

Jak myslíte že nyní MZ přistoupí k myslivosti ... půjde to šupem z kopce (jak se pesimisticky domnívám já) nebo se nic významného nestane? Obávám se především o velikost honiteb a silný tlak na redukci spárkaté zvěře. I když vím že se najdou i tací co malé honitby považují za správné, byť jim jde většinou jen o svůj vlastní prospěch.
Nedokáže někdo vyštrachat jak současný ministr zemědělství hlasoval když se projednával zákon o týrání zvířat .... (kontaktní norování)?

Nové smlouvy na pronájmy honiteb versus církevní restituce (11)

autor: M.Bergman | poslední příspěvek vložen: 09.09.2011 18:49

Velká většina honiteb v ČR zahrnuje pozemky, jež mohou podlehnout církevním restitucím. Politická dohoda o vydávání 75% znárodněné církevní půdy již byla uzavřena a za současného poměru parlamentních sil je předpoklad, že to hladce projde. Jelikož bývalou církevní půdu dnes obhospodařují LČR, obce a řada zemědělských subjektů ji má v pronájmu, hrozí, že při tvorbě nových pronájmů na honitby v příštím roce (do 31.12.2012 musí být hotovy) bude u takových případů podstatný problém. Pokud vejde v platnost zákon, pak až do vydání nebudou zřejmě tyto pozemky do honiteb zahrnuty, případně budou doby pronájmů omezeny. Máte už nějaké poznatky, jak se budou noví církevní vlastníci k honitbám chovat ? To, co začíná prosakovat z církevních kruhů (např. Olomoucké arcibiskupství), vypadá docela hrozivě.

Je to pravda?? (5)

autor: Jaromír K | poslední příspěvek vložen: 29.08.2011 13:45

Je pravda,že jde už teď sepsat smlouvu na pronájem honiteb k roku 2013 ??

Provozní řád MS (5)

autor: Luboš Čanda | poslední příspěvek vložen: 09.07.2011 05:59

Zdravím, kolegové myslivci. Chtěl jsem Vás poprosit, zda poradíte, kde nalézt nějakou doporučenou formu provozního řádu pro myslivecké sdružení, popřípadě, pokud by byl někdo z Vás ochoten nějakou verzi poskytnout. Jak je psáno na webu myslivosti, stanovy jsou základem, ale nemůžou ošetřit vše, natož konkrétní problémy v MS. Nechci sprostě obšlehnout verzi jiných sdružení, spíš návod, na co nezapomenout. Stanovy máme víceméně dle vzoru, tak jak asi mnoho sdružení.
Pokud by bylo potřeba zašlu e-mail, kam to zaslat. Děkuji Vám předem

Chata (3)

autor: Martin Skřivánek | poslední příspěvek vložen: 18.05.2011 22:02

Kdysi za dob minulých svazáci v akci Z postavili ve vesnici chatu,později chatu obec svěřila do užívání místním myslivcům,nikdo nějak neřešil pozemky a ono teď pozemky někdo koupil a zjistilo se že chata nikdy nebyla zanesena do katastru.Dá se s tím něco dělat? musí majitel pozemků umožnit vstup? nebo dá se dodatečně chata zaměřit? dík

Vznik brokové střelnice (5)

autor: Václav Pašek | poslední příspěvek vložen: 18.05.2011 13:44

Nemáte někdo zkušenost se zřízením brokové střelnice? Zajímalo by mě, jaký musí být vymezený prostor pokud by se střílela baterie a pokud lovecké kolo? Formální věci s balistikem, policií, úřady a vlastníky pozemků jsem si vědom, ale než by se předaly podklady balistikovi, rád bych věděl, na kterém místě by to bylo teoreticky možné, aby se daly některé věci předjednat. Díky. V.P.

Náležitosti pro lov v SRN (6)

autor: Hans | poslední příspěvek vložen: 28.04.2011 19:17

Vážení kolegové,
má někdo zkušenosti s lovem v SRN potažmo EU? Jsem z příhraničí a kamarád myslivec- Němec má honitbu vedle nás. Má málo členů, a tak mi nabídl možnost lovit u něj černou, které má více než dosti, podle jeho slov. Ale musím si zařídit potřebné dokumenty. Není problém, aby mi napsal oficiální pozvánku. Ted tedy otázka, co vše musím vyřídit a jaké podklady potřebuji (mezinárodní lovecký lístek, mezinárodní zbroják a pojištění- jsem u halali, platí pojistka, kterou si platíme i v EU či ne)?
Mnohokrát děkuji za odpovědi. Hans

Vnitřní řád sdružení (15)

autor: jirka marek | poslední příspěvek vložen: 05.02.2012 12:21

Zdarec chlapi v našem MS jsme měnili vnitřní řád a proto se chci zeptat,je-li třeba tento řád odeslat nějakému orgánu ke schválení.
Díky za příspěvky.

1 2 3 [4] 5 z 5 stran.