Dnes je 28.6. 2022. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Předseda MS. Kdo to bude chtít dělat?Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: prroud | 24.10.2014 18:15
Manzelku ti prave exekutor zlomyslne necha!!!! :-))

Autor: Petr Toman | 24.10.2014 17:01
Spolek je právnická osoba a v té "vlastníci" ručí jistou majetkovou formou.
Například v a.s. akcionáři - akciemi, ve staré s.r.o. podílnící - výší zapsaného podílu, tak pak ve spolku členové a to do výše svého případného majetkového podílu daného spolku při jeho likvidaci..

ZOM k těm škodám zvěří definuje pouze to , že členové ručí za závazky svého spolku (sdružení) nerozdílně, tj všichni ve spolku stejně. V případě jiných majetkových škod, například špatně hospodařícího spolku je pak zodpovědnost na těch statutárech (předseda, výbor..zaleží na stanovách), tj to samé jako u s.r.o jednatel, u a.s. představenstvo a pod.

Takže pokud nastane ta situace jak ji popisuje Jarda Miňha, tak mají v tom spolku jen 2 možnosti:
Buď škody členové nerozdílně uhradí, tj každý zaplatí svou část. Prostě se "složí na dluh", pokud chtějí dále pokračovat v „nájmu honitby“.
nebo
spolek závazek nezaplatí, nebo stačí jenom jeho část, tak pak nastane standardní způsob a to ze strany věřitele asi návrh na "insolvenci" a z toho pak asi vyplyne i možná likvidace spolku. Přijde likvidátor/insolvenční správce, z majetku co spolek měl se pokusí získat maximum (prodej, dražby...) a pak podělí všechny případné věřitele a hlavně sám sebe. Pokud něco zbyde, spolek funguje dál, pokud ne tak končí.

Autor: Maral | 24.10.2014 16:01
Diskuze zajímavá, ale dalo se jí předejít lovem černé. Dnes si nedokážu představit, že by úlovky černé byly alespoň na úrovni roku 1980. Ty nářky a bědování, že není co lovit. Ty nářky nájemců honiteb, že nebude z čeho platit nájem. Psal jsem to již zde - pokud bych měl každý rok položit na stůl MS jakoukoliv částku na škody zvěří, tak položím myslivost. Nikdy bych neplatil za něčí lenost a pohodlnost.
Myslivci pouze sklízejí to, co v minulých letech zaseli.

Autor: Petr Toman | 24.10.2014 15:28
Fesoji, Napište mi na mail telefon, zavolám a vysvětlím.PT

Autor: Fesoj | 24.10.2014 14:46
MS /sdružení nebo spolek, to je jedno/ vlastní nějaký movitý a nemovitý majetek. Cena toho majetku se vždy dá určit, neumím si ale představit, co je míněno "majetkovým podílem" člena, který zpravidla není v žádném vnitřním spolkovém předpisu definován a řešil by se pouze v případě zániku spolku. V tom případě bude ovšem věcí spolku určit výši jednotlivých čl. podílů - zda podle délky členství či jiných kritérií, která si spolek stanoví. Pokud by vzniklý dluh spolku, např. náhrady za škody zvěří, dosahoval takové výše, že by ho nebylo možno pokrýt prodejem veškerého spolkového majetku, jak bude uhrazen ? Jedině tak, že zbývající částku budou muset členové spolku zaplatit z vlastních kapes, "rukou společnou a nerozdílnou", což chápu tak, že každý zaplatí stejně. Jinak by totiž došlo k tomu, že nárok poškozeného /mám na mysli nárok uznaný soudem/ nebude splacen nikdy a nikým. Tak jak to vlastně je ?

Autor: strejda zajíc | 24.10.2014 14:41
Jardo,přestaň buchtovat místo divočáků,takhle snadno se Věrky nezbavíš!A navrch,pokud vyplázneš za škody čtyřicet litrů,se tě to už stejně netýká,protože tě manželka zabije,,,:-)))

Autor: Petr Toman | 24.10.2014 13:54
Jardo, svým vlastním majetkem neručíš. Jen svým případným majetkovým podílem ve spolku. Když tak mi zavolej, vysvětlím ti to. Petr

Autor: Fesoj | 24.10.2014 12:51
Jardo, myslím, že to - bohužel - chápeš dobře. Ale nevím, čemu se divíš, protože toto platilo i podle dřívější právní úpravy, respektive od doby platnosti zákona a vlastně se nic nezměnilo. V některých sdruženích je docela běžnou praxí, že členové musí každoročně vložit do kasy určitou částku na úhradu nákladů - a její konečná výše závisí především na náhradě škod. A hnáno ad absurdum, skutečně by mohlo dojít až k exekuci na majetek jednotlivých členů. Protože Věrušku znám, chápu Tvé obavy - i když jsou i tací myslivci, kterým by tohle řešení výtečně vyhovovalo !

Autor: Jaroslav Miňha | 24.10.2014 11:45
Takže jestliže nám budou vyčísleny škody řekněme 1 200 000,- Kč a je nás ve sdružení třicet, sdružení nebude mít čím škody vyrovnat, měl by každý člen sáhnout do kapsy a zaplatit 40 tis. ? Nebo to špatně chápu? A když na to nemám, co pak? Přijde exekutor a zabaví manželku - moje zlato?

Autor: palkopal | 23.10.2014 22:30
Omlouvám se, asi je to tak.

Autor: Petr Toman | 23.10.2014 20:45
http://www.svol.cz/poradna/dotaz-27/

Tady je to co píše kolega Šimek vysvětleno podrobně..

Autor: M. Šimek | 23.10.2014 20:35
To je špatná právní dedukce. Pokud řešíme zodpovědnost za škody způsobené zvěří, tak má samozřejmě zvláštní právní předpis (ZOM), který to řeší, přednost před obecným právním předpisem (OZ). ZOM o myslivosti neřeší dluhy, tak to se potom logicky použije obecný právní předpis (OZ). Sdružení se podle zákona rovná spolek, proto je bez problému možné použít § 52 odst. 2 ZOM. Pokud v nějakém zákonu objevím slovo sdružení, tak zjistím, že podle OZ se jedná o spolky, ale normálně toto ustanovení použiji. Rozhodně si nemyslím, že všechny ustanovení zákonů, kde je zmíněno slovo sdružení není možné použít. Vy jste snad zaregistroval, že občanská sdružení se již nemohou účastnit správních řízení jenom proto, že v zákoně o ochraně přírody a krajiny je uvedeno slovo sdružení a nikoli spolek?

Autor: palkopal | 23.10.2014 20:07
Ať se zdá, jak se zdá, nesmysl to není. Jestliže OZ (§215 odst. 2) říká, že za dluhy spolku neručí členové (podstata právnických osob, proto také vznikají!), tak starší právní předpis, v našem případě ZOM, si může říkat co chce, protože s účinností od 1.1.2014 byl zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, zrušen (občanským zákoníkem). Sdružení jsou ze zákona spolky a pro ty platí jenom a pouze OZ. Proto není třeba § 52 odst. 2 ZOM rušit, prostě a jednoduše ho není možné použít (sdružení již neexistují).
Kapišto?

Autor: M. Šimek | 23.10.2014 18:44
To se mi zdá jako nesmysl a souhlasím s názorem Tomáše Pilíka. Pokud příslušné ustanovení zákona není zrušeno zákonem, tak platí. Tady došlo pouze ke změně pojmu podle občanského zákoníku a není důvod tento pojem měnit v každém zákoně, kde je uvedeno slovo sdružení. To by bylo asi i nereálné. V tomto případě lze vidět analogii např. v zákoně o ochraně přírody, kde je uvedeno také slovo sdružení a příslušný paragraf se samozřejmě aplikuje vesele dál.

Autor: palkopal | 23.10.2014 15:06
Podle mne je sdružení spolkem (právnckou osobou) od účinnosti OZ, proto si § 52 odst. 2 ZOM může říkat co chce, sdružení již nejsou - ustanovení je neaplikovatelné, tedy neplatné.

Autor: Tomáš Pilík | 22.10.2014 18:29
Aby § 52 odst. 2 ZOM neplatil, musel by být zrušen nějakým zákonem a k tomu podle mých informací nedošlo.

Autor: Ellhenicky | 22.10.2014 13:08
Jak uvádí Palkopal, tak nějak to měl dotyčný od právníka sepsané.Co právník to jiný názor, ale pro nás to asi nebude vůbec dobré.

Autor: palkopal | 22.10.2014 11:02
Můj názor - rozpor zákona o myslivosti a občanského zákoníku není, pouze již neplatí § 52 odst. 2 zákona o myslivosti, a to proto, že sdružení musí být dána do souladu s OZ, t.j. musí se předělat na spolky podle OZ, tudíž ZOM může říkat co chce, sdružení již nejsou (možná jsou sdružení spolky hned ze zákona a je jenom lhůta k úpravě stanov, ale nehledám v předpisech).
Tady neplatí, že speciální má přednost před obecným, ale pozdější před předchozím (tzv. nepřímá novela, byť náš právní řád nezná, v praxi to tak funguje).
Čili : říká-li OZ statutár, pak statutár (podle stanov spolku, dříve sdružení).

Autor: Tomáš Pilík | 22.10.2014 10:08
V první řadě je potřeba říci, že podle nového občanského zákoníku (NOZ) statutárním orgánem nemusí bý jen předseda, ale může jím být i výbor (teď koukám, že už to tady někdo píše). Co se týká rozporu NOZ a zákona o myslivosti (ZOM) - domnívám se, že zde platí zásada "lex specialis derogat legi generali", která říká, že ustanovení speciálního zákona jsou nadřazena ustanovením zákona obecného. V tomto případě je jednoznačně NOZ obecný právní předpis a ZOM speciální. Pro škody zvěří, které vlastník nebo nájemce pozemků uplatňuje na MS tedy platí § 52 odst. 2 ZOM.

Autor: vk74 | 22.10.2014 10:05
Pozor na NOZ § 215 odst. (2) Členové spolku neručí za jeho dluhy. Je to vzkaz pro ostatní – nic jim nepůjčujte. Bohužel ustanovení zákona o myslivosti, jako lex specialis, v § 52 odst. 2. , náhrada škody způsobené zvěř, není dluhem, platíme.
Čerpáno z: http://myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/Navrh-stanov-mysliveckeho-sdruzeni

Autor: vk74 | 22.10.2014 09:49
Již nevím, kde jsem to mé vysvětlení viděl, a raději podrobnější vysvětlení přenechám někomu s právnickým vzděláním. VK

Autor: Jan Slavětínský | 22.10.2014 09:26
Neuhrazená škoda je v podstatě dluh nebo ne? Ta škoda vznikla díky "přístupu a činnosti spolku" k dané věci.... Záleží z jakého úhlu se na to kdo dívá.

Autor: prroud | 22.10.2014 08:31
Ano Honzo,presne tohle me taky napadlo.Ale tuseni kdo a proc nemam.Mozna by pomohlo ono osvedceny: sleduj cesty penez a kdo by z toho mel nejvetsi prospech.

Autor: vk74 | 22.10.2014 08:01
Za škody zvěří neručí statutární orgán, ale všichni členové. Za dluhy vzniklé činností spolku ručí statutární orgán, to ale nemusí být předseda, ale třeba celý výbor. VK

Autor: Jan Slavětínský | 22.10.2014 07:35
Co je víc? Zákon o myslivosti, kde ručíme rukou společnou a nerozdílnou nebo OZ,kde ručí statutární zástupce? K tomu se musí vyjádřit někdo fundovaný přes zákony, František.
Pomalu a nenásilně se u nás myslivost likviduje.To je "něčí" a vyšší záměr...

Autor: Ellhenicky | 21.10.2014 21:36
Dle nového občanského zákoníku za škody nezodpovídá již MS jako spolek, ale statutární orgán-předseda.Již jsem se s tím osobně setkal.Soukromý zemědělec na radu právníka,podal trestní oznámení za škody na přeorané louce od prasat na konkrétní osobu.Už jste se s tím také někdo setkal?