Lov trofejové zvěře do dvou let věku.Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: červenka emil | 22.01.2016 12:23
Špatně jsem se vyjádřil.Jde mi o to ,že nelze lovit celou I věkovou a vyšší.Proč.Mohu krmit,platit škody ale nemohu sklízet.Nájemci v honitbách s plánovánou např.jelení nadělají větší škody než by způsobil lov všech věkových tříd ve všech honitbách .

Autor: Tomáš Pilík | 22.01.2016 10:57
červenka emil: vždyť platí, akorát si každý nemůže lovit, co se mu zachce.

Autor: červenka emil | 22.01.2016 10:47
Pánové vysvětlete mi prosím co je účelem § 36,co má vlastně řešit.Proč nemůže platit doba lovu ve všech honitbách stejně na celém území republiky?

Autor: Tomáš Pilík | 22.01.2016 10:20
Palkopal: ke Tvému příkladu - proč by nemohli lovit koloucha od 1. 1. do 31. 3.? Pokud se nepletu, tak § 36 odst. 5 ZoM není vázán na nějaký termín nebo podmínku, že zvěř musím nasčítat. Požádat mohu kdy chci a OSSM se do měsíce musí vyjádřit a mohu lovit. Pokud se pletu, omlouvám se a prosím o uvedení do obrazu.

Autor: Tomáš Pilík | 22.01.2016 09:54
A nepřevádějí se tam spíš kvůli tomu, že právě v plánu lovu ten lov teprve plánujeme v době lovu už budou starší 1 roku věku a tudíž už to budou jeleni \\\"se vším všudy\\\"? Jen se ptám, abych v tom měl jasno ;-)

Autor: Fesoj | 22.01.2016 09:45
Tomáši, vycházím z toho, že při sestavování plánu lovu k 1.4. se vloni kladená srnčata a kolouši převádějí do srnců a jelenů I.VT. To tvrzení \"od 1 roku do 4 let\" je samozřejmě správné, jen se přitom nepřihlíží k době od 1.4. do skutečného data kladení, nebot je to nde fakto nezjistitelné a koneckonců je úplně jedno, zda lan kladla v květnu či červnu.

Autor: Tomáš Pilík | 22.01.2016 09:30
Fesoj: tvé tvrzení \"Pavle, malinko se mýlíš. Roční jelen není kolouch, kolouch se stává jelínkem /či lankou/ vždy k 1.4. následujícího roku po kladení.\" ale trochu trochu nabourává ustanovení § 4 odst. 5 písm. b) bodu 2, kde se uvádí, že jelenem I. věkové třídy je jelen od 1 roku do 4 let. Nikde se zde nepíše o nějaké návaznosti na 1. 4. Třeba se pletu, ale nějak mi to tím pádem není jasné.

Autor: palkopal | 22.01.2016 08:03
Fesoji, to bych věděl, ale pátrám po zdroji - v zákoně to není, ve vyhlášce to není (aspoň jsem dosud nedohledal), tak kde?
Proč se ptám - jsou to termíny uváděné v právních předpisech, ale nejsou tamtéž definovány. A přitom mohou být rozhodující při posuzování porušení zákona.
Příklad: Že se kolouch nasčítaný k 31.3. se následný den stal jelenem (laní), se uživatel honitby dozví, když vypracuje plán mysliveckého hospodaření. Sice většinou se zpožděním (nejpozději k 25.4., do kdy musí být plán vypracován), ale dozví. Ale co v honitbách, kde zvěř jelení není normována, mohou vůbec po novu od 1.1. do 31.3. lovit kolouchy (zákon to umožňuje), když nikde nemají napsáno, že kolouchy v honitbě mají? Ze sčítání zvěře k 31.3. předchozího roku se to nedozví, protože to uvádět nemusí (zákon nevyžaduje) a co se narodilo po 1.4. nemají ani předpoklad, neb nemají plán?
Oč mi jde: dřív to nevadilo, do termínu stanoveného vyhláškou se lovilo všechno, teď už to rozlišené je, a to rozlišením, nedefinovaným právním předpisem.
Dřív byl tento problém se zvěří černou (zákon samice a samec do dvou let, vyhláška zase kňour, bachyně, sele a lončák), ale ten po novu odpadá (stejně jako nikdo neřešil u lišek).
Vím, myslivecky je to všem jasné, ale co z právního hlediska? Proto se pídím po zdroji (kde je to napsané).

Autor: Fesoj | 21.01.2016 19:46
K 1.4., tedy k počátku nového mysliveckého roku, přecházejí srnčata do srnců a srn, kolouši do jelenů a laní, i věkové třídy se posunují k tomuto dni. Jen na zvěř černou se toto nevztahuje, vzhledem k tomu, že k vrhům dochází prakticky celoročně a kategorie sele, lončák a dospělec se vždy určují individuálně podle vývínu chrupu, bez ohledu na kalendář.

Autor: palkopal | 21.01.2016 18:29
Podle § 36 odst. 5 se nežádá o povolení lovu, ale o vyjádření orgánu SSM. A toto vyjádření se nevydává formou rozhodnutí, pouze jako sdělení, mající pouze ten význam, že od doručení vyjádření lze konat činnost povolenou zákonem (lovit bez omezení při respektování zákona). Na vyjádření má SSM jedem měsíc, jinak si lze stěžovat u vyšší instance (krajský úřad).
A dokonce zákon neuvádí, že by toto vyjádření mělo jenom roční platnost (ale nechci dále dovozovat).
Fesoj - rozumím, ale kde je to napsáno (ať zbytečně nehledám)?

Autor: červenka emil | 21.01.2016 13:19
Docela bymě zajímalo proč se nemůže lovit jelení a i další zvěř na celém území republiky stejně.

Autor: M.Bergman | 21.01.2016 11:10
To, co zde píšete je hezké, ale co s černou zvěří, která se od letošního roku dodatkem k zákonu již dobu lovu nedělí na sele+lončák, bachyně a kňour. Honitby, které nemají černou zvěř \"normovanou\", t.j. neuvádějí ji v plánech lovu, a jelikož se jedná o zvěř spárkatou, tak dle zákona musí,aby ji mohli lovit, požádat (pro každý rok zvlášť) Státní správu myslivosti v rámci § 36 ZoM, o povolení stejně, jako se žádá o vysokou, dančí .... atd.

Jsem zvědav, co bude SSM v rozhodnutích u černé uvádět - zda jako dosud, nebo \"černá zvěř bez omezení\" t.j. v souladu se záměrem Ministerstva zemědělství ČR na zrušení doby hájení dospělých kusů.
M.B.

Autor: Pavel Černý | 21.01.2016 10:22
Fesoji, myslel jsem, že pochopíš můj pokus o vtip, který vyplývá z výkladu, že špičák je dvouletý.

Autor: Fesoj | 21.01.2016 09:55
Pavle, malinko se mýlíš. Roční jelen není kolouch, kolouch se stává jelínkem /či lankou/ vždy k 1.4. následujícího roku po kladení.

Autor: palkopal | 21.01.2016 08:22
Jenže to už by bylo za hranou zákona - § 36 odst. 5 nezná žádné VČETNĚ.

Autor: Pavel Černý | 21.01.2016 08:03
Honzo, věk vařečkáře 2 roky je správně. A kdyby mělo být povolení lovu napsáno přesně, muselo by tam stát: do věku dvou let VČETNĚ. Ale to tam nebývá, takže si to každý vyloží, jak se mu to hodí.

Autor: Jan Slavětínský | 21.01.2016 07:55
Pavle já jsem si zase na CHPT u daňků všiml opačné věci a to, že vařečkáři měli psaný věk 2 roky. Asi, aby to sedělo s tím povoleným lovem nenormované zvěře do 2 let....

Autor: Pavel Černý | 21.01.2016 06:58
Fesoji, napsal jsi to naprosto přesně. I v Lysé jsem vloni kroutil hlavou nad ukázkou z okresní přehlídky trofejí, kde byl u ročního daňka špičáka věk dva roky a vedle u ročních srnečků jeden rok. Je to zoufalost jako Lovu dík. Ještě doplním odpověď na tvou otázku: roční jelen existuje a někdy se mu také říká kolouch. Bojovat proti lidské blbosti je záslužná činnost, i když, řečeno klasickým citátem: Je to marný, je to marný, je to marný....

Autor: Fesoj | 21.01.2016 02:13
Celkem bych souhlasil, jde jen o to, že to, že \"dvouletý jelen má první hlavu\" je typický případ, kdy mladí opakují a papouškují blbosti po starých a říkají tomu tradice. Modelová situace : Dne 1.6. klade srna srnče a ve stejný den lan koloucha. Oba jsou samčího pohlaví a oba budou uloveni ve stejný den, dejme tomu 1.9. následujícího roku. Co má na hlavě srneček, není podstatné, na přehlídce trofejí bude hodnocen jako \"roček\", tj. věk 1 rok. Jelínek bude mít, jak správně napsal Jarin, paroží bez růží, na 95 % špičáka. Ale bude označen jako dvouletý. Proč ? Copak jednoletý jelen neexistuje ? Jelen, jako každý jiný živočích, dosáhne věku 2 let ve věku 24 měsíců - ne dříve a ne později. V té době má nasazeno 2. paroží. Ale dle zákona je možno lovit v honitbách, kde není jelení zvěř plánována, pouze zvěř holou a jeleny do věku 2 let. Jelen starší 2 let by už měl být tabu. A přitom každý jelen s 2. parožím je - dle kalendáře a logiky . starší 2 let. Kdyby se běžně lovilo podle tohoto schématu a netvářili bychom se, že roční jeleni neexistují, určitě by ubylo loveckých příležitostí, ale z chovatelského hlediska by byl tento postup ušlechtilé jelení zvěři jen ku prospěchu.

Autor: Jarin Beskydak | 20.01.2016 19:44
No, někde se vloudila chybička. Dvouletý jelen má totiž první hlavu. Tou je na 95% špičák, vyjímečně může mít vidláka, něco více je absolutní rarita. Každopádně 2 letý jelen nemá růže. To co je popisováno je tříletý jelen (druhá hlava). Tím může být i špičák, ale je to vždy jelen s růžemi. Osmerák je běžný, průběrný je dle výšky, hmoty, ale každopádně nejdůležitější by měl být úhel očník - opěrák. Samozřejmě hmotnost hraje taky roli, ale je potřeba zohlednit zdali je to karpaťák, evropák nebo kříženec. Opravdu zodpovědně určit průběrnost k váze je jen o zkušenostech.

Autor: Martin | 20.01.2016 14:42
50000 ? To je ještě hodně dobré, bohužel nájmy honiteb od lčr zdecimovaly stavy jelenů a u toho nezůstane, u jelenů se za chvíli nedočkáme jelena staršího peti let, jen se bojím že ostatní zvěř dopadne obdobně. Zamysleme se proč to nemůže fungovat u nás jak v Maďarsku a na Slovensku.

Autor: červenka emil | 20.01.2016 13:19
Předem se omlouvám pokud již vlákno k tomuto tématu existuje.
Pro kolegu preparátora občas vyvařují trofeje,letošní dvě trofeje jelenů z honitby s jelení zvěři mě přivedly k zamýšlení nad významem této úpravy. Jeleni osmerák,tupé hroty horních výsad,slušných opěráků,druhý s korunou na levé straně také chovný,oba věk 2roky.Lovec platí roční nájem 50000 Kč tak si musí střelit,chovnost nezajímá.