§ 31 odst. 4 ZoMVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fido z Řáholce | 06.02.2016 11:26
Víš Frntišku, mě by ani nevadilo, kdyby ta změna hranic byla realizována ve prospěch myslivosti. Ale jestli to někdo dělá proto, aby druhého úmyslně poškodil,jelikož je na něj nasr...tak tento postup musím odsoudit a taková žádost by měla být zamítnuta. Ale bohužel v naší \"branži\" se na to nehraje, to máš pravdu a je to škoda.
Kamarádovi jsem poradil, ať se dohodne z vlastníkem cca 70 ha při hranicích a zažádá si naopak ke změně hranic i on. Jsem zvědav na reakci OSSM.

Autor: František Dušák | 05.02.2016 18:22
Fido, o zvěř jde až v posledním případě. První je vlastnictví. A to mi věř.

Autor: Fido z Řáholce | 05.02.2016 17:19
OSSM musí prostě rozhodnout. Jde také o to, aby změna hranic byla v kontextu s ustanovením § 17. Honitba se tvoří především \"pro zvěř\", nejde tedy o majetkoprávní útvar, který by bylo možno libovolně měnit jen z vůle vlastníků honebních pozemků. OSSM by měl před rozhodnutím zvážit, zda nedojde ke zhoršení zásad řádného mysliveckého hospodaření v tom kterém případě. OSSM samozřejmě vyvolá správní řízení, pozve všechny dotčené strany a vyslechne argumenty pro a proti. Nemělo by jít tedy o automatický souhlas, ale důkladné zvážení pro a proti. Jde o zvěř.

Autor: palkopal | 05.02.2016 12:01
Myšleno tak, že o změnu požádá nový vlastník honebního pozemku a SSM v podstatě musí vyhovět, ať je či není členem jednoho či druhého HS.

Autor: František Dušák | 05.02.2016 11:15
Re: Palkopal
Ono to přičlenění je z moci úřední, proto nabytí tohoto pozemku neznamená automatickou změnu. Já nevím, jak to pořádně napsat, ale jsou na to opět rozhodnutí rozkladové komise. Prostě tam není ten automatismus a rozhodnutí je věc od věci.

Autor: palkopal | 05.02.2016 10:29
Přiznám se, že v ZoM nenalézám v případě změny hranic honitby podle § 31 odst. 4 vazbu na členství či nečlenství v HS. Co by to mělo být?

Autor: Fido z Řáholce | 05.02.2016 09:51
No, ono těch názorů a komentářů k aplikaci § 31/4 je několik. Bohužel, neexistuje v tomto směru žádný judikát NSS. Bohužel, každý komentář je jen soukromým výkladem objektivního práva a není tedy závazný. Dle našeho právního řádu není pramenem práva ani rozhodnutí soudu, nicméně judikatura je respektována. Jinými slovy, dokud nerozhodne soud, v daném případě Nejvyšší správní soud v Brně, nic není definitivní.

Autor: František Dušák | 05.02.2016 09:48
Re: Palkopal
Souhlasím, že právo vlastnické musí být upřednostněno před právem užívacím.
Jinak ještě k dotazu. Důležité je, aby nově nabývané pozemky byly vlastněny členem honebního společenstva. U přičleněných nově nabytých pozemků to není tak jednoduché a nevzniká automaticky nárok na změnu hranic. Dále je důležitý termín 30-ti dnů (§ 26 odst. 1). I když ten kdo koupí pozemky a prošvihne termín, tak je převede na manželku. Poplatek na katastru 1000,- Kč za vklad unese a pak za dalších 1000,- Kč zpět a termín si pohlídá. Jen se vše trochu oddálí.
Prostě ten kdo má prachy má honitbu. Tak to bylo kdysi a znovu bude. To je pořád ta lepší varianta, než totální uzurpace myslivosti (viz Nizozemsko apod.). Holt MS budou muset investovat kačáky a udržovat honitby nákupem vlastních pozemků a ne jenom spoléhat na nájmy. Když skoupí hodně hraničních pozemků, tak mají hodně hlasů v HS a předejdou situaci skupování \"nepřátelskými\" subjekty. Ale to v MS asi nikdo nezůstane, jelikož bude muset vložit třeba 50 - 100 000 Kč.
Tož tak.

Autor: palkopal | 05.02.2016 08:22
Pro někoho bohužel, podle mne naštěstí a bohudík. Hranice pole - les se řeší při tvorbě honitby, ale zákon to nevyžaduje jako nepřekonatelné (§ 17 odst. 6), změna z důvodu vlastnictví se prostě provede (něco jako rozkaz, přes který vlak nejede). Alespoň trochu záblesk přednosti práva vlastnického před užívacím.

Autor: František Dušák | 05.02.2016 07:08
Pánové už jsem toto řešil vícekrát a u všech státních správ stejně. Pokud se jedná o hraniční pozemky, které změní vlastníka a ten chce změnu postupuje takto. Koupí pozemek, oznámí původnímu HS do 30-ti dnů od nabytí pozemku, že nechce být členem HS. Toto samé oznámí SSM a se zákresem změny hranic a žádostí o změnu hranic toto SSM zašle. SSM musí vyhovět a změnu provést. Nějaké pole-les se vůbec neřeší, protože přednost mají vlastnické vztahy. Viz několikeré potvrzení rozkladovou komisí MZe.
Závěr: Pokud kdokoli koupí hraniční pozemky a chce je do jiné honitby, než současně jsou, tak to vždy uskuteční a není obrany.

Autor: Jan Slavětínský | 05.02.2016 06:21
Fido,koupit může co chce a chtít také. Jako nový majitel pozemků se stává členem HS. Rozhodujicí je ,co na to obě Honební společenstva, jakož to držitelé honebních pozemků. Píšeš ,že je to honitba společenstevní. Jejich návrh a úmysl by měl projít valnou hromadou HS a usnesení valné hromady vlastníků bude zásadní.
Pokud to je mimo mísu HS, tak záleží jen a pouze na vlastníkovi a bohužel, je to jednodušší. Můj názor.

Autor: Fido z Řáholce | 04.02.2016 17:13
Víš Leone, když se před x lety tvořily honitby, byla to někdy dřina, ústupky, hádání, vyhrožování, kompromisy, atd. Někde se to povedlo více někde méně, ale dá se říci že většina honiteb od té doby funguje. Bohužel, a to hovořím o tom, jak to vypadá v mém okolí, se najde ta movitější část myslivců-podnikatelů, kteří ač mají několik honiteb, mají stále málo. A stačí, když jim je někdo vzpurný a je vymalováno. Z dobře fungující honitby jsou trosky a jak jsem se dozvěděl, někde pro nedostatek ha musí skončit. MZe to vůbec nevadí, nový vlastníci jsou v právu. Proč, to nedokáží říct. Tečka.

Autor: Leon Zumr | 04.02.2016 15:00
Zase ti majitelé pozemků :-)))))))))))))))))

Autor: Fido z Řáholce | 04.02.2016 14:51
Honziku, nejde o žádné restituce. Prostě 2 kamarádi se dohodli na třetího, že ho pumpnou o část honitby. Jeden z nich má pronajatou společenstevní honitbu a ten druhý u toho třetího při hranicích koupil cca 50 ha lesa a nějaké pole a jednoduše pak požádal OSSM o změnu hranic. Nikomu nevadí, že dojde k porušení zásady řádného mysliveckého hospodaření, že vznikne hranice pole-les, že jsou známy odborné komentáře k onomu §, že změnu hranic lze provézt jen u honitby vlastní, nikoliv jejich \"přičlenění\" k honitbě společenstevní.

Autor: Jan Slavětínský | 04.02.2016 06:16
Fido, v současné době asi otázka kolem církevních restitucí,co? Pokud nějaká farnost dostane zpátky lesy a polnosti v dostatečné výměře, zaměstnává na nich nebo bude zaměstnávat, několik revírníků, je velkou pravděpodobností, že si z toho vytvoří i vlastní honitbu. Těm farářům je to jedno, ale ti revírníci po tom nejspíš půjdou a využíjí tento paragraf....
Jako vlastník pozemků jsou úplně v jiné pozici. Bohužel, změna hranic i výměr určitě postihne několik sousedicích honiteb.Pokud u nich nedojde ke změně výměry o 10% dle zákona, tak fungují dál, pokud ano, tak to musí řešit. Všechno znovu, jako při zakládání honitby a pokud nemají nebo nedají 500 ha, tak se sloučit nebo přičlenit se sousední. To je můj laický názor.

Autor: Fido z Řáholce | 03.02.2016 17:32
Přátelé, máte někdo zkušenosti s aplikací ustanovení § 31 odst. 4, ZoM, \"Změna honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků, o kterou požádá vlastník honebních pozemků, provede OSSM vždy k 31 prosinci roku následujícího, v němž vlastník o úpravu požádal\". Setkal jsem se zcela protikladnými názory a komentáři, kdy ano a kdy ne a za jakých podmínek může ke změně hranic honitby dojít. Předem děkuji za Vaše příspěvky.