Zpětvzetí oznámení o ukončení členství ve spolkuVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jarin Beskydak | 06.08.2017 13:41
Chlapi, děkuji za názory zde, něco je taky na loveckém fóru a taky hlavně za ty co přišly do mailu. Osobně jsem nečekal, že toho bude nakonec tolik.
Názory se různí, ale daly by se shrnout takto: NOZ to v donucovacích ustanoveních neřeší, pokud to neřeší stanovy spolku nebo neupřesňuje provozní řád spolku a oznámení o ukončení členství bylo na schůzi MS pouze přečteno, oznámení o zpětvzetí svého rozhodnutí se na další schůzi opět pouze přečte. Samozřejmě v kontextu s tím, že bylo odesláno v době platného členství.
Jarin Beskydak

Autor: František Dušák | 06.08.2017 03:30
Jarine § 237 správně cituješ. A ten borec poslal oznámení o ukončení členství k určitému datu a to od té doby platí. ČS nemusela již přijímat žádné usnesení, jelikož se jednalo o svobodnou vůli člena ukončit členství. A to, že si to člen před 31. 7. rozmyslel je zcela irelevantní. Zákon ani stanovy žádné \"rozmyšlení\" a \"zpětvzetí\" neznají. Prostě od 1. 8. není členem a vztahuje se na něj vše, jako by členem nikdy nebyl.
Každý je za své jednání zodpovědný a pokud chtěl zahrát divadélko, tak měl domyslet následky. Pokud je tak dobrý a oblíbený, tak si podá přihlášku a ČS ho jistě ihned přijme. Já osobně bych takovému člověku již nevěřil.

Autor: Jarin Beskydak | 05.08.2017 14:20
NOZ § 237 - členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšímu způsoby uvedenými ve stanovách nebo v zákoně. My ve stanovách máme pouze - členství zaniká vystoupením člena na základě písemného oznámení předsedovi spolku. Kontaktoval jsem ještě jednoho šikovného právníka a ten mi odepsal - všeobecně členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak. Pokud tedy člen MS upřesnil v oznámení že členství ukončuje k 31.7. a do této doby si to svobodně rozmyslel, mám za to že je dále platným členem. Výbor to pouze přečetl, žádné usnesení k tomu nebylo. JInak v tom druhém spolku člen taky ukončil členství s datem + cca 3 měsíce po doručení. Protože byl pořád platným členem, byl pozván na ČS která byla 2 týdny před vypršením data, kde sdělil, ře svoje oznámení bere zpět, jako důvod uvedl zlepšení zdravotního stavu a všichni jsme to brali jako zpětvzetí oznámení platného člena MS.
František Dušák - ten případ uvedený v odkazu je úplně jiný, člen vystoupil, už nebyl členem a znovu zažádal.

Autor: Fido z Řáholce | 05.08.2017 08:57
Jarine, moc tomu nerozumím. Výbor s tím seznámil ČS. Dobře a co bylo dál. Proběhlo nějaké ne/souhlasné hlasování nebo to bylo nějak zaneseno v usnesení z ČS. Výbor po projednání žádosti mohl ČS ne/doporučit žádost přijmout. Pokud ČS akceptovala žádost o ukončení, tak by mělo jít o nové přijetí za člena dle vašich stanov. Viz níže příspěvek Františka.

Autor: František Dušák | 05.08.2017 02:37
http://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/PORADNY/Pravni-poradna/Znovuprijeti-clena-MS

JUDr. Ing. et Ing. Roman ONDRÝSEK, MBA, Ph.D., advokát, lektor a zkušební komisař ČMMJ, který působí na katedře teorie práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Autor: Jarin Beskydak | 04.08.2017 20:49
Kolegové, potřeboval bych nutně poradit ve věci zpětvzetí oznámení o ukončení členství ve spolku.
Jeden výborný člen (asi přes 40 let lovecký lístek a asi tolik členem v MS - rovný chlap) v rámci znechucení s vývojem v MS, podal cca před 2 měsíci oznámení o ukončení členství v MS k datu 31.7. Na červnové schůzi to bylo výborem MS členům oznámeno (přečteno). 31.7. zaslal uvedený člen doporučený dopis s oznámením o zpětvzetí žádosti o ukončení členství. Mám za to, že pokud mu nebyl vrácen vstupní členský příspěvek, tímto zůstává členem MS. Kdo se orientujete v právu - je můj právní názor správný? Shodný případ nastal v jiném spolku, kde jsem rovněž členem a tam se takto postupovalo bez komplikací. V spolku ve kterém se to nyní řeší, výbor kličkuje, že je to potřeba projednat na přespříští schůzi. Příští je totiž v toto úterý a nechtějí připustit, aby tento člen mohl narušit plánované hlasování o důležitém bodu programu (každý hlas je důležitý). Nemáte zkušenost s podobným případem, případné odkazy na nějaký precedens, či právní rady velice vítány.
Našel jsem jenom něco od Čechury, ale je to ve vztahu, že členská schůze vzala na vědomí ...... a moc se s tímto neztotožňuji.
Jarin Beskydak