Sražené a uhynulé kusy zvěře při nehodách na silnicíchVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Fido z Řáholce | 27.04.2019 19:43
Souhlas Radku, když jsem ten první příspěvek chtěl odeslat, zkolaboval mě počítač a nevědě jsem, zda můj příspěvek odešel. Když jsem se opět dostal na výpis, můj příspěvek tam nebyl. Asi jsem se špatně orientoval. Omlouvám se.

Autor: Radek Chadim | 27.04.2019 19:24
Předchozí příspěvek jsem zablokoval, ježto byl stejný jako ten od Fida z 9:14.

Plomba se dává a lístek se vyplňuje jen u kusu, se kterým se manipuluju do viditelných míst :-), ať už ke zpracování nebo přepravě k likvidaci. Kus, který budu na místě ulovení zakopávat podle mého plombu mít nemusí, neb není zužitkován (i když přesně nevím, co si pod tímto mám představit :-)). Na druhou stranu je samozřejmě dobré kus vezený do kafiny oplombovat a vyplnit lístek, aby při policejní kontrole byl nějaký záznam, jak člověk k tomu kusu přišel.

U nás OSSM dává vždy předběžný souhlas k usmrcení zjevně nemocné (i třeba papilomátózou) nebo poraněné zvěře i mimo dobu lovu s tím, že tento případ je nutné co nejdříve nahlásit na úřadě (tedy klidně i o půlnoci a neúspěšně :-) a pak v klidu druhý den v pracovní době ouřady) a pokud možno zdokumentovat třeba fotografií. Pokud takových případů nebudou desítky/stovky ročně, tak to nikdo nikdy řešit nebude.

Autor: Fido z Řáholce | 27.04.2019 10:08

Příspěvěk blokován administrátorem. Pro případné dotazy kontaktujte administrátora na e-mail :-).


Autor: Fido z Řáholce | 27.04.2019 09:14
Přátelé, opravdu \"výživná diskuze\". Myslivostí se zabývám několik desítek let a za tu dobu jsem několikrát musel provést sanitární odlov nebo likvidaci usmrcené zvěře mot. vozidlem. Dělal jsem to na základě zdravého rozumu a nikdy jsem žádný problém neměl. Každý zákon je obecná norma, která nemá za cíl doslovně popsat postup při likvidaci usmrcené zvěře nebo jak provádět sanitární odlov. Ke sražené zvěři mot. vzidlem jsem Policií ČR volán kdykoliv, třeba o půlnoci. Podepíši jim papír o výjezdu a jeli kus zvěře k zužitkování, tj. čerstvě sražen, opatřím plombou a nabídku nějakému pejskaři. Zdali to snědí pejsci nebo někdo jiný je věc jiná. Kusy nalezené v honitbě po více dnech vozím do blízké kafilerie. K likvidaci kadaveru využívám i jinou možnost, kterou mi nabízí opuštěné kravíny a vepříny.
Je nesmysl, aby sraženou zvěř likvidoval provozovatel komunikace. Jeho povinností snad je jen to, že takovou zvěř odstraní z komunikace, ale její konečnou likvidaci musí dělat uživatel honitby v jehož místě k události došlo, nebo v případě nehonebního pozemku uživatel nejbližší honitby.
Pokud jde o sanitární odlov, ono hodně záleží na vzájemné důvěře mezi Vámi a OSSM. Samozřejmě OSSM nebudím v noci, zavolám druhý den a informuji jej. Nikdy nebyl žádný problém.
Minulou neděli se mi stal případ, kdy jeden velký zemědělec-myslivec stříkal oseté pole a z něj vyběhla srna, těžce dopadajíc na zadek. Zřejmě následek střetu s mot. vozidlem Uběhla pár desítek metrů a zalehla. Nakonec doběhla do blízké vesnice a u silnice v křoví zalehla. Byl jsem dalšími lidmi na srnu upozorněn. Při posouzení na místě jsem zjistil, že srna je březí. Mám ji vyhnat mimo obec a usmrtit ji i její nošené srnče. Ne, požádal jsem sousedy, ať ji nechají v klidu, že si odpočine a odběhne k blízkému potoku a lesíku. Tak se i stalo a druhý den ráno tam již nebyla. Před cca 2 měsíci jsem byl požádán o vytažení lončáka s malé hasičské nádrže v sousední obci. Lončák byl již několik dní ve vodě a byl pěkně \"uležený\". Prostě jsem to s kamarádem udělal a získaly jako myslivci plusové body.
Osobně jsem toho názoru, že není možné opsat jediný správný postup při sanitárním odlovu zvěře nebo při likvidaci sražené zvěře mot. vozidlem. Řiďme se zdravým rozumem.

Autor: Jan Slavětínský | 26.04.2019 13:22
K utopenému ne, o tom nikde nepíšu. Tam je zajímavá ta možnost vodáků zvolit si břeh a tudíž i spolek kterému to nadělí a dají na vědomí...
Já jen, že krom myslivců nikdo jiný nemá plomby a pokud zvěř kdokoliv jiný u nehody naloží a někam byť v dobrém úmyslu poveze nebo si jí bude chtít šlohnout s vidinou nějaké pečínky (běžná věc u střetů beze svědků) tak víme čeho se dopouští. Netřeba dále rozebírat.
Samozřejmě že se musí rozlišovat kadaver třeba den nebo iX hodin starý, nafouknutou a zapařenou zvěř ,kterou objevíte a většinou u ní nikdo není a zvěř řešenou přímo u nehody (častý případ) kde je policie, poškozený , vypisují se papíry, fotí atd. Tam mám u sebe plombu vždy.

Autor: Vladimír Soukup | 26.04.2019 12:55
A kde jsi vyčetl, že na přejeté nebo utopené prase potřebuješ plombu? Nepotřebuješ, máš povinnost jen při ulovení nebo nalezení ZUŽITKOVATELNÉHO (rozumím dohledaného) kusu spárkaté, zdechlina nebo autonehoda není zužitkovatelné k lidskému konzumu, to je max. pro psa, když je to čerstvé.
A ještě k těm autonehodám, §11 zákona 449 udává povinnosti uživatele honitby a já tam nikde nevidím, že mám povinnost uklízet přejetou zvěř, na druhou stranu §43 odst. 3 říká, že nalezená uhynulá zvěř na nehonebních pozemcích patří uživateli nejbližší honitby. A co když je to hraniční silnice?
Podle mě to v podstatě nemusím jít sebrat, ale mohlo by se stát, že likvidaci přes kafinu budu muset zaplatit.
Zatím se nic neděje, všichni uklízíme, protože nechceme nasrat majitele pozemků případně obecní úřady, které by to jinak museli dělat za nás, a všichni tito jsou majiteli honebních pozemků a mi je potřebujeme, abychom měli honitbu a mohli provozovat myslivost. Ale jestli přijde nějaká nákaza typu mor, pak se bude tvrdě postupovat podle zákona, a veškerý biologický odpad bude možno dát jen do kafiny a bude se to muset doložit bumáškou. Pak bude problém, bude to stát nemalé peníze.

Autor: Jan Slavětínský | 26.04.2019 11:40
Oldo §2/h ZoM - právo myslivosti - souhrn práv a povinností zvěř chránit, cíleně chovat,lovit,přivlastňovat si ulovenou zvěř nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stádia, shozy atd...
K přejetému psu nebo kočce jak píše kolega výše, nás nikdo volat nebude a myslím, že žádné povinnosti ani práva na rozdíl od zvěře, k nim nemáme....

Autor: Oldřich Vopršal | 26.04.2019 08:00
Kolego Soukupe, moc děkuji za Váš názor. Mluvíte mi z duše. My se tady skutečně bavíme o ustálených zvycích a zlozvycích, ale mě zajímá skutečný právní stav věci. To, že se něco dělá plošně tak, jak se dělá, to všichni víme, ale to ještě neznamená, že se to dělá zákonným způsobem. Zákon neřeší rozdíl mezi přejetým kňourem a medvědem. On totiž tento způsob usmrcení zvěře, její přivlastnění a její odstranění neřeší vůbec. Proto jsem napsal tento dotaz. I podle mě zákon neřeší jiný způsob přivlastnění zvěře, než jejím ulovením. Kdyby to řešil, musel by logicky myslet i na již zmíněnou sraženou, ale ještě nezhaslou zvěř, kde není jiný způsob, jak ji usmrtit, než ji dostřelit na místě, kde zrovna je, tedy třeba i v příkopě silnice, který je stále nehonebním pozemkem a bez rozdílu, zda je v tu dobu hájená nebo celoročně chráněná. Zde je díra v zákoně a my jsme díky ní skutečně někdy nuceni i za asistence Policie k nezákonným praktikám. Ono dospělého daňka nebo kňoura s přeraženými běhy v půl jedenácté v noci a ještě v neděli sami na pole nevytáhnete. Tohle radí ti, co to nikdy neřešili. Já už mám desítky takových nehod a výjezdů k nim za sebou, takže jako praktik musím říci, že jenom díky rozumným chlapům od Policie, který tohle řeší s citem rozumného člověka, aby bylo zamezeno trýznění zraněné zvěře (alespoň u nás na Vysočině) to zvládáme. Jen bych se rád dožil toho, až to bude ošetřeno i legislativně a bude vše košer.....teď mě napadla trochu kacířská myšlenka, jak by třeba chudáci třeboňští myslivci přivolaní dopravní Policií platili za kadáver dospělého uhynulého sraženého losa. Jiný legální způsob jeho odstranění není. V tom se shodujeme. Ale to už jsem zase jen nahlas přemýšlel.

Autor: palkopal | 26.04.2019 07:53
Ponechat si přejetého medvěda je součástí práva myslivosti. Asi k tomu bude potřeba administrace s ochranou přírody, ale bylo by zajímavé požadovat po státu náhradu škody, pokud by to zamítli a medvěda odejmuli (když Agentura ochrany přírody odvezla vlka přejetého na dálnici u Skorkova, museli dodatečně požádat místní myslivce o darování). Ovšem je to pouze právo, nikoliv povinnost, se kterým se trochu tluče ustanovení o zvěři mrtvé z nehonebního pozemku, náležející nejbližším myslivcům (náležející znamená, že jiný s tím nesmí nakládat?).
Jesli za něco musím platit, pak to nejspíš není užitek, takže za kadaver do kafilerky či k zakopání plombu ne (podle mne).
Čechura uvádí možnost újedi, tam potom plomba asi ano(je to užitek?) - http://www.myslivost.cz/Poradny/Pravni-poradna/plomba-na-padly-kus-zvere (veterinu neřeším, třeba mohou dávat výjimky ze zákona, Čechura to možná věděl)

Autor: Jan Slavětínský | 26.04.2019 07:20
Ještě nutno připomenout povinnost označení zvěře plombou / manipulace se zvěří / dopuštění se pytláctví atd. viz ZoM
Kdo z těchto jmenovaných lidí - dálniční služba, obecní rychlá rota, železničáři nebo zaměstnanci povodí, kteří by tuto zabitou zvěř likvidovali - nakládali, odváželi.. ? Plomby nemají, čili pokud budou respektovat náš zákon, opět jsme u toho, že toto zůstává na nás.
My např. máme nejdelší hranici honitby s přehradou Želivka (VD Švihov - povodí Vltavy) a každoročně likvidujeme nějakého utopeného divočáka ,který skončil pod ledem a z jara ho zaměstnanci povodí člunem vytáhnou na břeh. Ti volají těm myslivcům, na který břeh je zrovna napadne ten kus vytáhnout. Také dobré, co?

Autor: Vladimír Soukup | 25.04.2019 13:25
Já bych tady nesouhlasil, byť běžná praxe je taková, jak bylo popsáno. Nicméně kdo potom odstraní kupříkladu přejetého vlka? Kdo odstraní přejetého psa, pokud se nezjistí majitel? Budou k tomu volat myslivce? Podle mého názoru, a nejen mého, odstranění čehokoli přejetého je povinností majitele nebo správce komunikace, tudíž přejeté prase na dálnici dálniční údržba, protože jenom magor by šel sebrat z dálnice přejetou zvěř, totéž na železniční trati, na okresních komunikacích je to povinnost obce v jejímž katastru se kadáver nachází.
Že to v praxi funguje jinak je věc jiná, ale podle mého názoru si podle zákona nelze přivlastnit zvěř jinak než ulovením. A to nemluvím o likvidaci, v podstatě není jiná legální cesta než kafilerie, což je dnes ne 10 ale už 15 kč za kg, takže takový metrákový kňourek se celkem vyplatí.

Autor: strejda zajíc | 24.04.2019 21:46
Normální legislativní bordel,naprosto odtržený od praxe.Podle veter.zákona se za zvěřinu považuje pouze maso zvěře,ulovené střelnou zbraní.Takže vlastně zvěř jinak usmrcená nemůže přjít lidem na stůl.Zde dochází i k tomu,že ZOM říka o označení plombou \"zužitkovatelná\".Co to je?Je zužitkovatelná,tedy plombovaná,správně označena,když jde do kafilerie?Tedy aby to bylo správně dohledatelné?Běžně,podle stavu kusu,dvě cesty:sežrat doma-ať lidé či psíci,nebo neškodně odstranit.Na újeď je třeba zapomenout ,platí zákaz předkládání \"krmiva\"živočišného původu.Ochránci ani tak nevadí,ale SVS může pokutovat.Kafina se holt platí,cca 10 kč za kg(nevím už přesně,my důchodci děsně zapomínáme).:-)Bratři Germáni odstraňování kadáveru coby myslivci používají jako tlak na vládu,obce atd,bo by to musel uklízet někdo jiný.Bohužel,zom to říká jasně už v § 2 a dále 43/3,jak píše Honza.Takže je to na nás.Ale můj názor je,že se to týká pouze zvěře, a to ještě jen některé,protože nechat si přejetého medvěda,tak mne asi zavřou.:-)
Víc mi ale vadí bordel se sraženou,leč živou zvěří,zejména v době hájení.Zkuste požádat o půlnoci SSM o povolení mimořádného odstřelu...Pokud jsou lidé rozumní,lze to dohodnout dopředu o požádat zpětně,ale zákon přitom hovoří jasně.Takže se při dostřelu,o zárazu raději nemluvím,vystavujete problémům.Leckdy lze takto spáchat přestupek,možná i trestný čin přímo za přítomnosti policie.:-)Tohle by měl nový zákon řešit naprosto jasně,rád bych tomu věřil...
P.S.Teď se odstraňují mrtvolky dobře,po lese je tolik vývratů.A pod \"koláčem\" se to spinká...Tak mi napadá,vrátila se dnes z lesa paní Z.,když jsme dřevařili?Nějak jsem ji dlouho neviděl,jdu se po ní kouknout.:-)Dobrou noc.

Autor: Karel poslík | 24.04.2019 12:36
Zdar chlapi, to bude dobré téma do Roudné.

Autor: Fesoj | 24.04.2019 10:48
Oldo, naopak a jsem rád. Ono to rozhodně není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Dnes je situace taková, že policie - pokud je k nehodě přivolána - zavolá místně příslušné myslivce, respektive hospodáře a pánové, starejte se ! Kdyby si ten, kdo zvěř srazil, nebo kterýkoliv další účastník silničního provozu zvěř přisvojil a případně zkonzumoval, je to jasný přestupek. To, že o sražené zvěři rozhodují myslivci, je v zásadě v pořádku a je to taky logické - kdo jiný by to měl být, že ano !? Ale jak s tím kusem naložit, to žádný zákon ani podzákonná norma neřeší... Nejběžnější praxe je asi tato : Jedná-li se o kus, který bylo nutno dostřelit nebo ke kterému se mysl. hospodář dostavil bezprostředně po nehodě, měl by ho prohlédnout proškolený prohlížeč zvěřiny a mysl. hospodář by měl rozhodnout dle jeho dobrozdání. Ovšem je-li zvěřina určena k lidskému požití, nesmí přijít mimo
okruh uživatele honitby. Jde-li o kus, který je již k lidskému požití nevhodný /a takových je většina/, bývá zvykem ho uklidit - je otázka jak a kam. Žádný spolek nepoveze sražený kus do kafilerky, aby zaň ještě platil. Buď ho někdo hluboko zakope, nebo odtáhne někam, kde ho v krátkosti rozeberou lišky a divočáci, nebo se dá použít na újeď /ale běda, pokud to zjistí a nafotí POP, protože všichni víme, jak se dokáží plamenně angažovat ve věcech, po nichž jim vlastně vůbec nic není a ještě do toho zatáhnou media/. V obvodu našeho spolku žije chovatel šelem, který od nás zvěř sebranou na silnici velmi rád pro své lvy převezme a zkrmí - jenže už jsem se setkal se zdviženým prstem údajně od nějakého veterináře, který měl prohlašovat, že jediný správný postup je předání do kafilerky. A jsme zase na začátku, protože si neumím představit, kdo či co nás myslivce \"zmusí\", abychom to tam vozili a platili z vlastní kapsy. Ovšem to je ten náš Absurdistán. Místo aby byla veřejnost myslivcům vděčná, že ty padliny vůbec odklízejí, bude se v tom kdekdo blbě šťourat a házet nám klacky pod nohy.

Autor: Jan Slavětínský | 24.04.2019 10:43
Ahoj Oldo. Myslím si, že se tento problém opírá o §43/3 - ...Zvěř mrtvá,která byla jinak nalezená na nehonebních pozemcích,náleží uživateli nejbližší honitby, který je povinen postupovat podle veterinárních předpisů...
Zhaslá zvěř je na místě, tam je to jasné. Potlučená většinou na škarpě nebo dál a tudíž už na hon. pozemku. Kdysi nám jeden odborník říkal, když bude problém, tak si jí na hon.pozemek musíte popotáhnout a tam to vyřešit....

Autor: Oldřich Vopršal | 24.04.2019 09:50
Devět roků již dělám v našem spolku mysliveckého hospodáře a oslovil mě zajímavý dotaz na jednom mysliveckém webu od Fesoje, který se nás všech, co jezdíme k nehodám, kde došlo ke střetu vozidla se zvěří, týká. Škoda ho nepřenést i sem a podělit se o své názory. Jedná se o sražené uhynulé kusy zvěře na silnicích a toho, jak je to vlastně ošetřené legislativou. Je někde v legislativě vůbec nějaká povinnost uživatele honitby se postarat o tyto sražené kusy na těchto nehonebních pozemcích? A jak? Sami víte, kdo k nehodám jezdíte, jak to chodí. Platí také, že zvěř je majetkem státu a naším vlastnictvím se stává až po jejím ulovení. O jiném způsobu usmrcení zvěře, kde by se stala zvěř majetkem uživatele honitby, se nepíše. A tohle ulovení není. To že se to dělá tak, jak se to dělá, že je nějaká ustálená praxe, to všichni víme, ale to ještě neznamená, že se to dělá dobře a už vůbec, zda se to dělá dle zákona. Už jenom ta sražená zvěř vozidlem, která není ještě zhaslá, nás často, proti naší vůli, staví do nezákonné pozice, jak ji \"zákonným způsobem\" na nehonebním pozemku, kterým silnice je, usmrtit. Kdo zná zákon, ví, co říkám. Kadávery, tedy již uhynulé kusy, by měly být předány do kafilerky. Další problém. Ruku na srdce, kde to tak chodí? A kdo to platí? Letos u nás na poradě mysliveckých hospodářů padlo, že legislativa není tak jasně daná jak se z počátku některým naivním zdálo (koneckonců, kdy nakonec byla) aby uhynulé kusy platila vždy obec, v jejímž územním obvodu se uhynulé kusy zvěře našly. Asi hlavně díky AMP a prvním soudním sporům prý se názory mění a měl by to údajně dle nového platit \"snad\" nálezce, tedy v podstatě my. Nevím, toto jsem zatím neověřoval, tak nemohu říci, co na tom pravdy je a hlavně, na základě jakého předpisu. Chápu, že dotaz je to spíše pro právníky, určitě by mě samotného zajímala odpověď třeba Františka Dušáka. Třeba něco písne i Mirek (Strejda Zajíc) za veterinární oblast. Co Vy? Jak to Vy vidíte? Snad se na mě Fesoji nebudeš zlobit, že sem to písnul i sem.