Pasování mezi myslivce ?Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Milan Jirmann | 03.05.2022 11:14
Tak to je škoda a nechápu myšlení a jednání pana předsedy. Vy jste nebyla řádným členem spolku? Pokud ano, tak jak Vás mohl předseda za toto ze spolku vyhodit? Ono vyloučit řádného člena spolku dnes není tak jednoduché. Možná, že jsem měl pravdu v tom, že jsem napsal, že se někteří chtěli pouze zadarmo napít. Jinak Pepa to napsal dobře a možná by stálo za úvahu tento příběh publikovat v časopise, aby se chytili za nos. LOVU ZDAR!!!

Autor: Fesoj | 02.05.2022 22:01
Co se týče toho pana předsedy, vzpomněl jsem si na Jana Wericha : Pane Bože, dej mi hůl, to není člověk, to je vůl!
Je dobře, že Tě jeho jednání neodradilo. Na druhou stranu je sice hezké, že ses nám s tímto opravdu "vzorovým" postupem svěřila, ovšem na stranu druhou by bylo podle mne ideální se obrátit na některé celostátní myslivecké medium, ať už Myslivost nebo Svět myslivosti a tam tento případ "rozmáznout" s plnou parádou, aby byl dotyčný pán a jemu podobní přinucen chytit se za rypák a přiznat ostudnost svého jednání. A kdyby to bylo uvedeno konkrétě a jmenovitě, tím lépe. Ty se přece nemáš za co stydět !
Já osobně bych Ti vytnul jedno jediné : Moc dobře to napsal Honza Slavětínský ve druhém odstavečku svého příspěvku z 15.12.2021. Je škoda, že ses pro celkové zlepšení myslivecké nálady nepřihlásila mezi nás na naše pravidelné každoroční setkání. Tam bys viděla, jak má vypadat správný myslivecký kolektiv. Já tam jezdím už řadu let a vždy se na to velice těším - nemá to chybu !

Autor: bohumir dvořak | 02.05.2022 21:58
smajliku propaslas jedinečnou přiležitost byt pasovana dvakrat ja nebyl pasovan ani jednou krom krale honu

Autor: smajlik | 02.05.2022 20:22
Tak nakonec proběhla menší hádka mezi mnou a předsedou a stálo mě to místo v daném sdružení.
Nebyl schopen přenést přes srdce, že už pasována mezi myslivce dávno jsem.
Těšil se x let že mě bude pasovat a místo toho než by mi přál úspěch, tak šel jen přes své ego a přes svůj sen mě pasovat......Tedy kašlal na tradice a slušnost a neunesl osobní vyříkaní dané věci, raději mě tedy vyhodil.
Od myslivosti mě, ale nic a nikdo neodradí naopak... posílilo mě to ještě více se myslivosti věnovat

Autor: Břéťa Ambrož | 15.12.2021 08:56
Člověk by v životě neměl dělat nic, co mu není příjemné, zvlášť pokud se tomu může lehce vyhnout... Domluv se s chlapama, ať se na to vykaslou, když sama nechceš. Bylo by škoda, aby tě to třeba odradilo od další myslivosti, nebo tak.. oni si tu koralku dají I tak...

Autor: Jan Slavětínský | 15.12.2021 08:07
Smajlíku , víš ono je pasování na myslivce, na lovce nějakého druhu zvěře a potom přijetí za člena spolku. Každé je něco jiného.
Týkat se to mě, tak nic neřeším. Na prvním místě pro mne bude dobrý kolektiv, ve kterém budu a pohoda ve spolku. Mávl bych nad tím rukou..Jednou si na mě vzpomeneš.

Autor: Petr Havlín | 11.12.2021 19:04
Pokud ti to není příjemné a ani to není podle tradice správné, tak je opravdu nejlepší říct, že o tom víš a že si to nepřeješ.

Autor: Fesoj | 11.12.2021 11:34
Mě napadlo to samé, co Milana. Na Tvém místě bych se obrátil na některého z organizátorů a vysvětlil bych mu, proč druhé pasování odmítáš. Chtějí-li nějak ocenit Tvé dosavadní působení ve spolku, jsou i jiné možnosti - veřejné pochvala, diplom, věcný dárek. Já osobně bych navrhl vydání mimořádné povolenky k lovu na kus spárkaté vyšší věkové třídy, ale pokud vím a pokud jsi nezměnila názory na lov, tohle zrovna u Tebe nepřipadá v úvahu.

Autor: Milan Jirmann | 10.12.2021 21:58
Já pamatuji, že po zkouškách tehdejší předseda OMS nebo jakou měl tehdá funkci, přijímal mezi myslivce ty, kteří složili zkoušku s vyznamenáním. Mezi myslivce byl člověk přijat také po honě, na kterém ulovil svého prvního zajíce nebo na výroční členské schůzi a dostal k tomu příslušnou listinu. Ale to je skoro 40 let. Teď je nová doba, tak jsou třeba nové tradice. Jestli to chlapy ve spolku vědí, že jste již byla mezi myslivce přijata, tak to je divné. Třeba chtějí, aby to někdo zaplatil a oni se napili. Asi bych je na to upozornil. LOVU ZDAR!!!

Autor: smajlik | 10.12.2021 20:00
Tak se to plánuje potají jako druhé pasování mezi myslivce.... No je to divné a divné to ještě bude :-D

Autor: Petr Havlín | 10.12.2021 10:43
Tak tu dotyčnou lovkyni medvěda mohla pasovat tvoje žena Pepo.Jednoho medvěda už ulovila:-)

Autor: Fesoj | 09.12.2021 20:49
Můj názor je následující : Slavnostní přijímání mezi myslivce by mělo být uskutečněno pouze jednou za život. Zpravidla se tak stává po prvním honu, kterého se pasovaný zúčastnil jako střelec, jinde se přijímání mezi myslivce provádí na nejbližší slavnostní, zpravidla výroční, schůzi mysliveckého spolku, za jehož člena byla daná osoba přijata. Nikdy by se to nemělo zvrhnout v paskvil jako např. ve filmu Náš dědek Josef !Ovšem rozšířil se také zvyk provádět slavnostní přijetí ihned po zkouškách z myslivosti, pokud dotyčný prospěl s vyznamenáním - a tento postup já rozhodně schvaluji. Ale Smajlíku, myslím, že bys měla včas upozornit funkcionáře spolku, že Tvé slavnostní přijímání mezi myslivce už proběhlo a že je nevhodné to opakovat - odporuje to tradicím. Naproti tomu slavnostní pasování na lovce jakéhokoli druhu zvěře může proběhnput vždy, když pasovaná osoba uloví první kus zvěře daného druhu. Jako zajímavou perličku uvádím pasování mé známé mezi lovce medvědů. Muselo to počkat do té doby, než byl přítomen člověk, který sám medvěda ulovil - kdo sám ten druh zvěře uloven nemá, není oprávněn provést pasování !

Autor: smajlik | 09.12.2021 12:53
Přijímaní mezi myslivce
Ano nebo ne ?
Obloukem jsem se dozvěděla, že se chystá mé přijímaní mezi myslivce
A já upřímně nevím zda se tohoto zúčastnit pro radost druhých a nebo jim říct, že s něčím takovým nesouhlasím a slušně řečeno říct máte smůlu
Jde o to, že pasována mezi myslivce už jsem byla (po absolvování zkoušek)
O čemž doufám dotyční ze spolku vědí – měli by, tedy věděli a snad si to pamatuji.
Jsou to lidé, které mám ráda, kteří se ke mně celou dobu chovají slušně, jsou rádi že jsem u nich a ani náznakem jsem se nesetkala jako hodně mladých absolventu, že by mě ve sdružení nechtěli
Ale po druhé být přijímaná mezi myslivce…je divné