Používání ocelových broků - pro oživeníVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Roman Voříšek | 30.10.2023 08:48
Ahoj Jendo, já to střílím ve 20-76 a musel jsem se odnaučit střílet na kachny, tzv. z třetího patra, protože to nefunguje. Dále vypracuješ ránu, kachna má plný zásah a když dopadne na vodu, ožije a hned se potápí a ty dohledávky pak stojí za to...
Není to dobré, ranivost je mizerná...

Autor: Jan Slavětínský | 30.10.2023 06:35
Chlapi jaké jsou dojmy z lovů kachen ocelovým brokem ? U nás v okolí se na kachny přestalo chodit. Ve středu z večera jsem z dálky slyšel asi deset ran z nějakého tahu. Říkal mi kamarád, že byl na honě, že jim přijela kontrola, náboje v kapsách nikomu nehledali, ale ulovené kachny na výřadu prošli s detektorem kovů....
Ještě to chce přiklepnout ty navrhované změny do připravovaného nového zákona o myslivosti a začnu pochybovat, jak se vůbec myslivost mohla stát kulturním dědictvím...

Autor: Václav Sládek | 13.09.2023 11:51
Jsem dost starej že se svět v pr.. obrací pozoruji hodně dlouho poslední roky tempo markantně narůsta

Autor: Karel poslík | 09.09.2023 17:45
Honzo, rozumíš tomu velmi dobře! Centrum všeho moudra podporované dostatečným počtem dutých hlav si dokáže opodstatnit mnoho věcí, které se vymykají zdravému rozumu !

Autor: Jan Slavětínský | 08.09.2023 12:59
Já si teď přečetl a doplnil si své ubohé znalosti, že munice s ochuzeným uranem humanitárně dodávaná
na Ukrajinu, je lidskému zdraví a přírodě neškodná. Daleko horší je mít v kapse papírovou holubářku s osmičkou olověným brokem a pohybovat se s ní na břehu rybníka.
Nezdá se vám, že se ten svět v p.... obrací? Asi jsem starej a nerozumím tomu. Lovu

Autor: Zdeněk Šváb | 03.09.2023 19:51
https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?sortField=modified&sortOrder=desc
Měla by se zobrazit mapa mokřadů. Pokud otevřete, budete koukat a nadávat, kdo to zakreslil a kdo určoval, "kde teče voda". Pěkný večer. Z.

Autor: zutro | 31.08.2023 20:54
A co se stane když budou dál všichni střílet olovem?

Autor: Jan Slavětínský | 31.08.2023 13:38
Zde půjde o používání ocelových broků i při lovu bažantů a zajíců někde podél strouhy v polích, ve stráních nad řekou ap....V každé honitbě se najde ix takových míst nebo se přes ně bude přecházet..
Kdo má flintu s pevným zahrdlením a komorou 70 mm může střílet ocel pouze do 3,25 mm a to si myslím je další rána pro většinu členské základny ČMMJ protože staří chlapi si nové flinty pořizovat nebudou. Prostě přestanou chodit a vykašlou se na myslivost.

Autor: Jan Slavětínský | 22.08.2023 07:58
Říkal mi v týdnu kamarád myslivec, že se ve spolku dohodli, že nebudou chodit na kachny. Chlapi do svých zetpéček a zetháček cpát ocelové broky nechtějí a že nějakým 3 mm ocelovým brokem stejně kachnu na 40 m nestřelíš, a než aby zvěř mrzačili a vytloukali si flinty železem, že ty tři kachní hony a tahy oželí...Asi nebudou jediní.
Bohužel jsou i střelnice ,že začínají mít nebo řešit problém. Někde vpředu v ohroženém prostoru teče "potok" nebo je tam podmáčená louka a mění se podmínky provozu...Co Romane?

Autor: František Dušák | 16.08.2023 08:42
Pánové zdravím. Zde je odkaz https://www.myslivost.cz/Pro-myslivce/Aktuality/K-omezeni-pouzivani-olovenych-broku
Jinak mne překvapuje, proč ještě máme 200 poslanců, kopec senátorů, haldu ministerstev a ministrů se svým aparátem, což vše stojí nekřesťanské peníze. Vždyť by stačila jedna sekretářka, která by přeložila unijní výplody a zadala je do sbírky zákonů. Ti naši šašci stejně nic jiného než jim nařídí EU udělat nesmí, tak jsou tam zadarmo drazí.

Autor: palkopal | 15.08.2023 08:06
Nařízení je přímopoužitelný právní předpis, není třeba národní (zákon).

Autor: Karel poslík | 15.08.2023 00:51
Pánové, já pořád čekám, jestli se nepřihlásí nějaký právně protřelý odborník, který by do tohoto problému vnesl trochu jasno. EU vydala celou řadu nařízení, ale já jako občan ČR stále marně hledám právní normu, tedy zákon nebo vyhlášku, která by aplikovala nařízení EU pro tuto zem. Možná je to jen moji neobratností při vyhledávání ve sborníku. Františku Dušáku, kde jsi?

Autor: Jan Slavětínský | 14.08.2023 12:47
Použití ocelových broků (nejen) na zkouškách loveckých psů.

Od února 2023 platí zákaz použití olověných broků na mokřadech podle nařízení Komise
(EU) č. 2021/57
Mokřadem se dle nařízení rozumí území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů. Tato definice zahrnuje jak plochy, které jsou jednoznačně v terénu identifikovatelné a zpravidla i pozemkově vymezené (vodní toky, jezera, nádrže a jiné vodní plochy), tak plochy, které jsou charakterizované svojí vazbou na vodní prostředí, vysokou hladinu vody v půdě, jako jsou rašeliniště či slatiny apod. Tyto typy mokřadů jsou zpravidla specifické z hlediska své vegetace a jsou podchyceny v rámci mapování biotopů, které bylo realizováno v rámci celého území ČR.
Otázky vzbuzuje, především zahrnutí „dočasných mokřadů“.
Těmi nicméně nejsou myšleny náhodně vzniklé louže, ale jde jinými slovy o „periodické
mokřady“, tedy o pravidelně, opakovaně zamokřované plochy jako jsou slaniska nebo
periodické polní mokřady (tvořící např. typická hnízdiště čejky chocholaté). Rozsáhlejší periodické mokřady jsou typické především v jiných částech Evropy, např. v krasových oblastech.
Obecně je podle Evropské Komise v případě definice mokřadu nezbytné vycházet z cíle právní úpravy, kterým je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky olova, zejména ochrana ptáků, a tedy soustředit pozornost na mokřady významné z hlediska výskytu vodních ptáků. Příslušným kontrolním orgánem je podle zákona č. 350/2011 Sb. (chemický zákon), kterým je mj. zajištěna adaptace požadavků nařízení REACH, Česká inspekce životního prostředí, a kromě sjednocení přístupu, který umožní zvedená mapová vrstva, bude MŽP s ČIŽP samozřejmě průběžně řešit i další metodické otázky spojené s kontrolou dodržování nařízení Komise (EU) 2021/57. Z hlediska praktického provádění kontrol je předpoklad, že ČIŽP bude kontrolní činnost koordinovat s dalšími orgány, zejména s Policií ČR, která v řadě případů provádí preventivní akce při konání společných lovů, s orgány státní správy myslivosti (které jsou nadále příslušné ke kontrole ustanovení o použití olověných broků při lovu vodních ptáků na mokřadech podle zákona o myslivosti) a při zmíněných společných lovech bude využívat součinnost vedoucího lovu, který by mj. kontrolu zbraní před zahájením lovu měl také zajistit.
Podle nařízení se zákaz „nosit“ olověné broky (brokové střelivo) vztahuje na nošení během střelby anebo při cestě za účelem střelby – jde tedy o zákaz sloužící k posílení vymahatelnosti vlastního zákazu používání olověných broků při lovu na mokřadech (stejně jako stanovení 100 m ochranného pásma). Nejde tedy o jakékoli „nošení“ a v praxi bude tedy případná kontrola spojená bezprostředně s lovem, resp. jak uvádí nařízení, střelbou. Půjde tedy např. o kontrolu před zahájením lovu apod., přičemž zákaz se netýká pouze osoby, jež používá zbraň, ale i např. loveckého doprovodu apod.
Společný lov, kdy by probíhal současně (resp. v přímé časové a prostorové návaznosti) lov bažantů a kachen nad vodní plochou, na mokřadu, bude spíš výjimkou. V praxi, byť by šlo o jeden společný lov, by zřejmě byly jednotlivé leče oddělené a mělo být tedy možné dostát požadavkům nařízení výměnou střeliva před přechodem k leči s přítomností mokřadu.
Samozřejmě ale není vyloučené již od počátku využít střelivo bez obsahu olova a tím se pochybnostem vyhnout. V rámci společného lovu by měl vedoucí honu účastníky poučit mj. i omezeních souvisejících s používáním olověných broků a před zahájením honu tak bude jistě prostor i pro dohodu účastníků, jak lov zorganizovat, aby proběhl v souladu s požadavky právních předpisů.