Dnes je 29.3. 2023. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Je to pravda??Vkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jan Slavětínský | 29.08.2011 13:45
Já si myslím,že VH HS,volba honebního výboru a honebního starosty musí proběhnout před vypršením nájemní smlouvy už z logického důvodu, protože HS vzniklo jako první a teprve potom se s ním uzavírala nějaká smlouva o pronájmu. Honební starosta je také volený na 10 let...Tudíž dnešní smlouva se "starým honebním starostou" , který HS zastupuje, může být s nástupem nového starosty resp.nových podmínek z VH ,kusem papíru...

Autor: Pavel Černý | 29.08.2011 12:24
Sepsat smlouvu jistě lze. Dokonce ji lze i podepsat. V dubnu 2013 to však může (ale nemusí) být jen cár papíru. Rozhodnutí o pronájmu honitby totiž přísluší výhradně valné hromadě HS (ta může uzavřením smlouvy za schválených podmínek pověřit třeba honební výbor). A nemá-li to být právně napadnutelné, musí VH proběhnout v době ukončení staré smlouvy nebo až v novém období, aby zákonné podmínky a vlastnické vztahy k pozemkům byly aktuální. Jestli se nezmění zákon a VH v uvedeném období dnes podepsanou smlouvu požadovanou většinou schválí, tak proč ne...

Autor: Jan Slavětínský | 29.08.2011 11:34
Myslím si, že by mohla být po právní stránce platná pouze tzv. Smlouva o smlouvě budoucí. (( A to v případě, že nedojde ke změnám ve struktuře lidí HV a Hon.starosty při jeho nové volbě na další funkční období. Protože nový výbor HS bude schvalovat novou nájemní smlouvu.. - smlouva rok zpátky se starým HV a starostou potom asi nikoho zajímat nebude)) .Ale to je pouze má doměnka. Může být všechno jinak, vždyť jsme v Čechách.... Něco jiného je asi smlouva s jedním vlastníkem (držitelem hon.pozemků)

Autor: Tomáš Pilík | 29.08.2011 08:03
Ano, je to pravda.

Autor: Jaromír K | 26.08.2011 22:17
Je pravda,že jde už teď sepsat smlouvu na pronájem honiteb k roku 2013 ??