Dnes je 4.7. 2022. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Pytláctví-novela zákonaVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Drahoš Hikl | 31.12.2011 11:42
Omlouvám se kolegové za podstatnou nepřesnost.Nedržel jsem se hesla dvakrát měř a jednou řež.Nechtěně jsem nevložil za původní znění zákona změnu která novela přináší od 1.12.2011 a to:
V § 304 odst. 1 se slovo „uloví“ nahrazuje slovem „loví“.Takže kolego Soukupe snad komplikací bude méně.Chtělo by to ještě v novele zákona zakázat manipulaci s jakoukoli nalezenou zhaslou zvěří, kromě osob které k tomu mají oprávnění a ta by se potom do kufru nelegálně neměla dostat.Aby se předešlo tomu, že někdo bude trvrdit, že zvěř jede odevzdat.Ale i tak si myslím, že změna slov uloví za loví je důležitá.

Autor: Ellhenicky | 31.12.2011 09:43
Písmeno e) se také nemůže použít protože zákon platí od letošního roku a dřívější postihy, byť oprávněné, nelze podle zákona nového použít. To je již vyzkoušené z praxe, u pytláků rybářů,kteří to dělají jako koníček a ví, že se jim nic nestane. Je to paskvil a od začátku se říká, že dojde ke změně, ale nějak to vázne. Páni poslanci mají jiné starosti, proto je takovou prkoninou neotravujme.

Autor: Milan Soukup | 31.12.2011 02:01
A v čem spočívá ten návrat ke správnému směru? Pořád tam zůstává to "uloví", což poměrně dost asi komplikuje jakékoliv dokazování. MS

Autor: Drahoš Hikl | 30.12.2011 20:05
Ceník není součástí novely zákona což jsem měl uvést, jsou to orientační ceny vypracované v součinnosti MZE a policie ČR. No např. srnec obecný je správně ale jelen lesní je evropský.Ale určitě by při případném šetření došlo ke spolupráci s MS a názvy zvěře by byly uvedeny přesně.

Autor: Ivo Ondráček | 30.12.2011 19:21
Je tam u všech druhů celý název? Srnec obecný, jelen evropský,...? Aby pak nebyly tahanice typu: srnec je 13 900, zato o snrě tam není zmínka. Srnec OBECNÝ, to už je jiná...

Autor: Drahoš Hikl | 30.12.2011 19:08
Pytláctví-novela č.330/2011zákona 40/2009
§ 304
Pytláctví
(1) Kdo neoprávněně uloví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) spácháli čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) získáli takovým činem pro sebe nebo pro jiného větší prospěch,
c) spácháli takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost chránit životní prostředí,
d) spácháli takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem, hromadně účinným způsobem nebo v době hájení, nebo
e) bylli za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
S polu s orientačním ceníkem dle mého názoru návrat ke správnému směru:Ceník neoprávněně ulovené zvěře:
Druh zvěře
Hodnota v Kč
Jelen
29 300
Daněk
26 300
Srnec
13 900
Muflon
31 500
Prase divoké
22 900
Zajíc polní
3 900
Bažant obecný
3 100
Bažant královský
3 900
Krocan divoký
5 600
Králík divoký
4 800