Dnes je 28.2. 2024. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Zákony - nezákony - novela § 304 - pytláctvíVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Ellhenicky | 19.01.2012 17:15
Pro kolegu Bergmana.Ono by to bylo dobré, kdyby tam nebyla škoda nikoliv nepatrná.Jak píšeš, nahozená udice či nabitá flinta by postačovala, ale je tam způsobená škoda, kterou zatím dotyčný nezpůsobil a v tom je kámen úrazu. To je postavené na palici. prý by šlo maximálně o pokus, ale to prý také nejde .

Autor: Fesoj | 19.01.2012 15:47
Pořád se vymýšlí vymyšlené, novelizuje novelizované - a nikdo nepřizná, že ty staré předpisy vůbec nebyly špatné. Dle oddílu IX. Zákona o myslivosti č. 225/1947 Sb.: Kdo zasáhl do cizího práva myslivosti tím, že lovil či přivlastnil si zvěř nebo zničil, poškodil či přivlastnil si věc, na kterou se vztahuje právo myslivosti, měl být potrestán pro přestupek vězením nebo tuhým vězením do 6 měsíců. Pokud byl tento čin spáchán na zvěři v oboře, v noci nebo v době hájení, s použitím ok nebo jiným nemysliveckým způsobem nebo převýšila-li škoda, k níž směřoval viníkův úmysl, 500 Kčs, byl pachatel potrestán pro přečin tuhým vězením od tří měsíců do tří let. Pytlák se posuzoval jako zločinec, pokud se dopustil recidivy pytláctví a od jeho posledního trestu neuplynula doba delší pěti let nebo spáchal-li čin se střelnou zbraní ve společnosti aspoň jednoho spoluviníka. Stejně byl posuzován myslivecký hajný, který se takového činu dopustil ke škodě svého mysliveckého hospodáře. Za zločin bylo pytláctví považováno také tehdy, převýšila-li škoda, k níž směřoval viníkův úmysl, 2000 Kčs. Trestem byl žalář v délce od jednoho do pěti let. Pokud někdo spáchal pytláctví ze zvyku nebo téměř po živnostensku anebo užil-li proti někomu násilí, aby mohl sám nebo některý ze spoluviníků dále lovit nebo aby byl úlovek dopraven do bezpečí, nebo převýšila-li škoda 20000 Kčs /opět tu muselo jít o úmysl/, měl být potrestán žalářem od 5 do 10 let. Lovecké náčiní, které pytlák použil ke spáchání svého činu, mělo v každém případě propadnout ve prospěch státu.
Co k tomu dodat ? Staré, podrobné, přísné, zřejmě i účinné a dobré. Tenhle předkomunistický zákon by mohl a měl po mírných úpravách platit i dnes, ale to by v našem Absurdistánu nesměla být práva kriminálníků nadřazena nad práva slušných lidí. Již před pár lety jsem napsal :

Kdo našel poblíž potoka srnu chycenou do oka,
vyvrhl ji a vedle vody pokládal vyvinuté plody,
kdo ze stop ve sněhu u krmelce vyčetl poslední kotrmelce
strádající březí laně po ráně z pytlákovy zbraně,
ten věru těžko odpouští a svrbí ho prst na spoušti...
Zákon však straní pobudovi a přistiženému pytlákovi
nesmíš ani dubovou holí naložit pár tam, kde to bolí.
Mnohdy je jeho hrůzný skutek pokládán pouze za přestupek.
Prosím Vás, páni poslancové, než schválíte trestní zákony nové,
na utrpení zvěře pamatujte, příslušný paragraf novelizujte !
Vždyť nad slunce je jasnější, že chce to tresty přísnější !

Autor: M.Bergman | 19.01.2012 15:02
Mám za to, že to je v pořádku. Změnou slovíčka "uloví" na "loví" došlo k podstatné změně. Dříve nahozená udice u rybaření nebo nabitá flinta v honitbě prakticky vylučovaly obvinění z tč. pytláctví.

Pokud se týká způsobení škody podle kteréhokoliv ustanovení Zák. 40/2009 Sb. (Trestního zákona), tak tento zákon zná jen tři stupně způsobené škody a to:
škoda "nikoliv nepatrná.... do výše 5.000 Kč(nejedná se o tč. ale jen o přečin)
větší škoda ............... do výše 50.000 Kč
značná škoda .............. do výše 500.000 Kč
škoda velkého rozsahu .....od výše 5,000.000 Kč

Je tedy logické, že třídění škod přísluší stejně všem vyjmenovaným tč. v citovaném zákoně.
Toto vysvětlení však neznamená, že bych z mého pohledu se strukturou a klasifikací skutkových podstat u řady tč. souhlasil. Naše pojetí práva je proti jiným právům (např anglosaskému pojetí) značně pokřivené! Naši zákonodárci se při sepisování zákonů řídí především svou vlastní zásadou, která zní: "komu chceme pomůžem, komu nechcem, nemůžem"! M.B.

Autor: Ellhenicky | 19.01.2012 13:30
Omlouvám se za překlep- pytláctví.

Autor: Ellhenicky | 19.01.2012 12:49
Jak někdo nadhodil v jiné rubrice.Zákony se vymýšlejí a než jsou schváleny, tak se ví, že se budou muset novelizovat. Názorný příklad u § 304 trestního zákoníku pytláství. Od 1.12.2011 je novelizován, kdy se místo slova u l o v í vrátilo k původnímu slovu l o v í . Bylo by to dobré, ale zůstalo zde znění způsobené škody nad 5.000,-Kč, aby to byl trestný čin. Vzhledem k tomu, že se s tímto v rámci výkonu povolání zabývám, provedl jsem dotaz na Státní zastupitelství. Během týdne nebyl nikdo schopen říci, jak se má v takovém případě postupovat. Paní zástupkyně uvedla, že to vymyslel nějaký chytrý poslanec, ale ani ona neví co s tím.