Dnes je 28.6. 2022. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Léčení CermixsemVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Radek Chadim | 27.01.2015 15:34
A já mám stejné poznatky jsou jsou přibližně uvedeny v dokumentu. Léčit jen v termínu a tam, kde vyšetření z bobků něco ukázalo, oznámit písemně všem honebním sousedům a SVS (nebo tak něco jsem slyšel).

Autor: Radek Chadim | 27.01.2015 15:32
Od strejdy zajíce:
http://www.myslivecke-forum.cz/files/nsvs2015_01.pdf
http://www.myslivecke-forum.cz/files/nsvs2015_02.pdf

Autor: Fido z Řáholce | 24.01.2015 17:32
Omluva, nikoli č. 3, ale č. 2.

Autor: Fido z Řáholce | 24.01.2015 17:31
Kolegové, přečtěte si prosím řádně "Nařízení SVS". Čl.1 "Uživatelům honiteb se podle ustanovení § 19 odstavce 5 veterinárního zákona p o v o l u j e použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře (vyjma divokých prasat) na území České republiky (dále jen „antiparazitární přípravky“). Čili, nenanřizuje, ale povoluje!!!!

Čl.3 Použití antiparazitárních přípravků podle článku 1 se p o v o l u j e za předpokladu, že je pozitivní výsledek vyšetření na parazity ze vzorků odevzdaných uživatelem honitby.

§ 19 odst. 5 veter. zákona :"Používání léčivých přípravků u volně žijící zvěře, jejíž produkty jsou určeny k výživě lidí, je z a k á z á n o, s výjimkou případů, kdy je uživatel honitby povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící zvěře, a to v rozsahu a lhůtách stanovených ministerstvem podle § 44 odst. 1 písm. d).

§ 44 odst.1, písm. d:" na základě nákazové situace a jejího předpokládaného vývoje a se zřetelem na zvláštní veterinární záruky požadované v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich produkty stanoví, které programy ozdravování zvířat, úkony související s kontrolou dědičnosti zdraví, úkony související s kontrolou pohody zvířat, povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí v příslušném kalendářním roce, a to včetně podmínek a lhůt k jejich provedení, zveřejňuje jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých internetových stránkách a určuje, které z nich a v jakém rozsahu se hradí z prostředků státního rozpočtu. Mezi nákazami, jichž se tyto úkony týkají, jsou vždy tuberkulóza, brucelóza a enzootická leukóza skotu, jakož i brucelóza a Aujeszkyho choroba prasat,

Autor: Ellhenicky | 24.01.2015 17:06
Neslyšel jsem, že by se někde letos léčilo.Poctivě jsme odevzdávali vzorky- konec střeva a bude se léčit až bude procentuálně více nemocné zvěře. Preventivně se již neléčí. V případě podávání léčiv stanovit jednotný termín pro celou republiku, nenechávat to na MH či OMS, ale zákonem či nařízením SVS, jak píše Josef Šůna a toto dodržet. Pokud to bude na dobrovolnosti, tak se nikdy nedomluvíme. Koukám, že se to tu probírá skoro tři roky a moc se to nepohnulo.

Autor: Fesoj | 23.01.2015 20:18
Co se týče toho problematického předkládání, to se samozřejmě netýká jen léčiv, ale jádra jako takového celkově. Nejsilnější kusy, zejména jeleni, se přecpou a na srnčata se nedostane. Přitom je řešení velice jednoduché. Kromě jeslí, které jsou připevněny na boudu se senem a krom korýtka přímo u krmelce je nutno zbudovat další jesle a korýtko na jádro, které bude sloužit srnčí zvěři, případně kolouchům /o dančím neuvažuji, to u nás nemáme/. Tyto jesle pro srnčí a "mládež" musí ale být obehnány plotem z kůlů, která jsou tak daleko od sebe, aby mezi nimi prošlo srnčí a kolouch, ale dospělá laň už ne, o jelenovi nemluvě.

Autor: Ron Gordon | 23.01.2015 19:36
No Strejdo podívej, ten výraz na Ho.... nevypadl z mé palice, s tím přišel mladý MVDr. který byl na odborném semináři k této problematice a pak nam jen líčil projednávanou problematiku a je pravdou, že spoustu věci nešlo oponovat jak již zmíněnému , že nejsilnější kusy to zpravidala sežerou samy a hrozí to až úhynem, zejména u dančí, že honitby jsou srnčí zvěří násobně přemnoženy atd. No není to léčení systémem, že každý kus si příjde ke krmelci pro lžíčku medicíny, jak to z dětství pamatuji ze školy. V honitbě, kde je srnčí,dančí a vysoká je problematické předkladání, protože pokud jako první dorazí dančí či vysoká, tak pro srnčí již nezbude ani ušpiněné korýtko. Jo, kdyby to bylo v podobě nějakého lizu, tak tam by byla větší naděje, že si lízne každý. Takže asi tolik.

Autor: strejda zajíc | 23.01.2015 14:27
Tome,díky.
Nikoho do odčervování nenutím,ani ho ale od něho neodrazuji.Vycházejte ze svých podmínek,možností,chuti do něčeho,co může situaci zlepšit...
Nám se to vyplácí,mám ale zkušenosti pouze se srnčím a dančím,okrajově z dřívějška s muflonem.Kupodivu nevidím problém,že by se slabší kusy "nedotřely",patrně je to tím,že u nás není tolik početných tlup.Ale i to se dá řešit počtem či velikostí korýtek(sám mám u krmelce koryto 2,5 m dlouhé).Určitě by fungovaly krmné linky.Ono to asi bude i o něčem jiném,protože např u mnou obstarávaných krmelců medikáč zmizí během dvou dní a u některých leží téměř týden.Čím to může být?Taky hodně záleží na počásí,mrazu,sněhu.
Jen pár poznámek:kdyby to chtěla SVS zakázat,udělá to.Takhle je cesta celkem schůdná.Kdo si pořádně přečetl Mimořádná opatření,ví že stačí vyjádření prohližitele(nosohltan.střeček)či soukromého vet.lékaře.Mám spíš dojem,že kdo chce,hledá způsoby jak to udělat,kdo nechce,důvody proč to nejde.Co se týče termínů,nikdy se nezavděčíte.V daném rozsahu medikujeme po úplňku tak,aby byla co nejmenší pravděpodobnost lovu čuníků.Tam je OL 14 dní,zatím nám to nekolidovalo.A navrch jsem jim zakázal žrát medikáč!:-)(MH by měl mít autoritu alespoň u zvěře,když už ho maj myslivci na háku).Kurňa,zas ta ironie.
Vždy jsme si nákup MK financovali ze svého,sousedy upozorním,někteří medikují, jiní pouze směsí Pb a tombaku.Odčervovat plošně je nereálné.Jeden kolega,zabývající se touto problematikou,tvrdí,že ivermectinem se v Africe odčervují domorodci.Zajimavé,že málokomu vadí kvanta plísní,kyseliny máselné atd,kterou zvěř konzumuje na kopicích zhnilé siláže,když si pak doma pochutnává na "játýrkách".Tak nevím...:-)
Můj názor je následující:jako součást celého komplexu péče o spárkatou(přikrmování,průběrný odstřel,zlepšování prostředí atd)má odčervování svůj význam.Nemusí být neustálé,spíš podle potřeby.Tož asi tak...
P.S.Nikdy jsem neměl ve volnosti(na rozdíl o např.farmy)problém s laktacidozou po medikovaném krmení.

Autor: František Dušák | 23.01.2015 13:47
Re: Tomáš To neřeš. Pro některé je to moc složité něco hledat a jednodušší je napsat, že veterinář tomu nerozumí. A ještě nejlépe anonymně, to se to plká. Být gay, tak na K2 nepolezu.

Autor: Tomáš ČENĚK | 23.01.2015 13:26
Jen si dovolím nasměrovat - Strejda Zajíc to sem psal v roce 2013 - do vyhledání si zadejte "zajíc cermix", a je tam obsáhlé pojednání. Bylo to jiné vlákno o léčbě. Tomáš

Autor: prroud | 23.01.2015 10:58
Kdyz podavat,tak jednotne na celym uzemi,kde je potreba,jestli se k nemu slabsi kusy dostanou bych neresil,dostanou se.Odpadly by rizika a otazky spojeny s lovem a konzumaci.

Autor: Martin Skřivánek | 23.01.2015 10:53
Taky by mně zajímal názor veterináře strejdy a psal jsem mu mail.silnější kusy se k tomu dostanou dřív ale klidně až se nažere se k tomu můžou dostat i slabší.když sem psával Jožo Begala tak ten byl zásadně proti odčervování.

Autor: Fido z Řáholce | 23.01.2015 10:39
Zatím nikdo nic jiného nevymyslel, než podávat srnčí zvěři do krmiva cermix. Zda-li to má nebo nemá smysl a účinek, zejména na střečky nemá cenu diskutovat. Také nemá cenu polemizovat nad tím, že slabší kusy se ke krmivu s cermixem nedostanou. Příroda si poradí, tak jak nám v honitbě nadělila slabší a silnější kusy srnčí zvěře.
Co je ale moc špatné je to, že antiparazit. léčbu neprovádí všichni. Ze zkušeností z loňska vím, že zejména voj.lesy ji neprovádí, tak jako někteří soukromý uživatelé a MS. Dále nemusí cermix podávat ti, kteří na podzim odevzdávali vzorky trusu srnčí zvěře. "Použití antiparazitárních přípravků podle článku 1 se povoluje za předpokladu, že je pozitivní výsledek vyšetření na parazity ze vzorků odevzdaných uživatelem honitby". Čili, je-li negativní nemusím cermix podávat. Tak to bylo i loni. Pak nerozumím jedné věci, cermix jsem podával nemusel, tudíž lovit a konzumovat černou mohu. Co když mě ale černá, popř. telko siky přijde od sousedů, kde cermix podávali.
V nařízení SVS se uvádí: "V honitbě, kde byl použit antiparazitární přípravek, se zakazuje do doby uplynutí ochranné lhůty antiparazitárního přípravku používat zvěřinu k lidské spotřebě". Tedy, nekonzumovat jen tam?

Autor: prroud | 23.01.2015 09:16
K2C3,trosku mysli,nez napises kravinu........

Autor: K2C3 | 23.01.2015 08:19
Z příspěvku Strejdy zajíce je pouze znát ironický tón, ale obsah žádný! Trošku proudostyl :o))

Autor: Martin Síla | 23.01.2015 06:00
Strejdo, osvětli nám prosím problematiku odčervování z tvého pohledu.

Autor: strejda zajíc | 22.01.2015 20:00
Vše je na hovno,jen včely jsou na med!A ten je taky na hovno.:-)
Kecy,kecy,ježek v kleci!Chlapci moji,mé takřka dvacetileté zkušenosti s odčervováním jsou poněkud jiné,ale na laické názory má každý nárok...
A zkoumat vyzkoumané?To už bylo v době,kdy někteří měli ještě ocásek.:-)

Autor: K2C3 | 22.01.2015 13:37
Právě podle odevzdávaných vzorků se ale dá spolehlivě říct, že pokud střelíte dobrý kus, tak je bez nálezů, pokud odevzdáte vzorek z kusu slabého, který je spíš vhodný na újeď či zakopání, tak je prolezlý komplet.
Dle mého laického názoru lze i na Cermix či Rafendazol získat rezistenci, to byl právě ten důvod napadání od okolních států, že léčíme moc.
Jinak je samozřejmě možné napadení i silného kusu a nesnižuju váhu Fesojova argumentu, to smysl má!
Jen by toto měl někdo vyzkoumat a né to nechávat na dobrovolnosti mysliveckých sdružení, vet.správa stojí nemalé peníze a toto léčení má svá negativa a v podstatě se neví, zda je či není opodstatněné ...

Autor: Fesoj | 22.01.2015 13:30
Je sice samozřejmé, že ty nejslabší kusy se zpravidla k medikovanému krmivu vůbec nedostanou a že žádným léčením nejsme schopni se parazitů badobro zbavit, to je stará vesta, Ale když se na to podíváme z druhé strany, tak ty kusy, které to léčivo pozřou, budou nejen v lepší kondici /o přežití se v§bec nebavím, je samozřejmé, že by přežily i bez léčení/, ale - a to společně s Pavlem Schererem vyzdvihuji - zvěř napadená parazity, zejména střečky, trpí, odčervením jí té bolesti zbavujeme a tak to léčení v každém případě svůj význam má. Vždyť správný myslivec musí mít ke "své" zvěři vztah nejen racionální, ale i citový. Dnes se vykašleme na léčení a co zítra ? Řekneme si snad, že zimní přikrmování zvěře je zbytečná, protože zejména v mírných zimách by přežila i bez naší péče ?

Autor: K2C3 | 22.01.2015 10:54
Ron Gordon má pravdu, proto nemá smysl léčit. Možnost zásobních samokrmítek s menším poměrem léčiva, ale delší dobou podávání by situaci trochu zlepšilo směrem k dostupnosti pro slabší kusy, ale zhoršila by se situace - zvětšil příjem zdravých kusů, což je nežádoucí. V kontextu nových pravidel posledních let - odevzdávání vzorků, nutnosti oznamovat sousedům, OMSu, veterinární správě, vést záznamy podávání, žádat veterináře o vyplnění potvrzení, posílat potvrzení do Biopharmu, atd. je jasné, co po nás stát žádá (díky tlaku z Německa a Rakouska), neléčit, neléčit.

Autor: Ron Gordon | 22.01.2015 10:40
Byl jsem poučen odborníkem , který se zúčastnil semináře na téma léčení parazitoz volné žijící zvěře, že celý systém léčení je lidově na ho.... Jen jeden z mnoha důvodů, který nelze oponovat - podávání léčiva s krmivem, kdy největší část tohoto zkonzumují zpravidla nejsilnější kusy a na ty slabé se nedostane a právě pro ty je léčivo nejpotřebnější.

Autor: Tomio | 22.01.2015 07:31
Zase nejednotný termín. Zase není nikterak řízeno, 3týdny rozpětí, v době.
Léčit by se mělo až koncem února, začátkem března. Únor nechat ještě na lov černé a pak před metáním klid. A měsíc nelovit v celé čr, jednotný týden, todle celé je k ....

Autor: Fesoj | 21.01.2015 19:03
Zajímavý je ten čl. 4 § 1. A to proto, že zcela jasně stanoví, že tam, kde se léčilo, nesmí být zvěřina použita během ochranné lhůty k lidské spotřebě, pokud nebude provedena speciální prohlídka. Tudíž konec dohadů, zda mohu či nemohu ulovené prase zkonzumovat "v úzkém kruhu rodinném", např. v domácnosti lovce. Kdo umožní konzumaci zvěřiny z kusů ulovených v tomto období, vystavuje se nebezpečí postihu - a šmytec. Nejlépe je to řešit tak, jak je běžnou praxí u nás, tj. myslivecký hospodář vyhlásí po inkriminované období všeobecný zákaz lovu spárkaté, respektive černé. Někde může připadat v úvahu i kolouch jelena siky.

Autor: ValíkVlastimil | 21.01.2015 18:05
...http://eagri.cz/public/web/file/355111/Narizeni_SVS_antiparazitarni_osetreni_2015.pdf

Autor: strejda zajíc | 19.09.2014 21:08
Tak nám třeba,ať rozhodují úředníci od stolu,ti,kteří znají problematiku parazitoz v praxi do toho aspoň nebudou kecat!:-((

Autor: ValíkVlastimil | 19.09.2014 14:41
Tak už bude možná konec tomu, aby si léčil každý jak se mu zlíbí napříč celou republikou...http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-myslivost/novela-veterinarniho-zakona-cestovni-pasy-lecba-sparkate-zvere-novinky-cz

Autor: Jaroslav Tatalák | 25.02.2014 20:43
U nás a ani v sousedních honitbách mimo snad vojenských lesů se léčba neprováděla.Ale vidím, že prroud má zase nutkání se vyjadřovat ke všemu na všech vláknech. Moc si o sobě nepřemýšlel. Znova začínáš odrazovat svou vlezlostí. S pozdravem J.T.

Autor: prroud | 25.02.2014 14:08
Nova doba,hodne lidi uz blbne jen po telefonu,je to asi nejlepsi antikoncepce a nejsou pozdejc starosti s kuframa,pritom se daj probrat i uzitecny veci,treba i ten cermix,jako predehra :-)

Autor: ValíkVlastimil | 25.02.2014 13:13
Já na ženský㋡ Míro to snad né.Já a komplot, to už vůbec ne. Ale s Olčou jsem opravdu ale opravdu ☎.☺ ☻

Autor: strejda zajíc | 25.02.2014 09:24
Takže komplot Olča a Vlasta!No to je teda síla,to jsem nečekal....:-)))
Že jsi na ženský,to jsem věděl,ale tohleto!Dyť to už je skoro perverze!:-)))

Autor: ValíkVlastimil | 25.02.2014 07:40
Hele Míro než něco napíšu tak si to ověřím. Po ☏ Mvdr. Ja...... znáš ji dobře mi takto odpověděla, nemám důvod si vymýšlet a šířit nepravdy...

Autor: strejda zajíc | 25.02.2014 01:07
Hele,Vlasto,nešiř nepravdy!Já osobně jsem doručil na OVeS Písek minulé pondělí písemné oznámení o antiparazitární léčbě,včetně rozdělovníku našich sousedů,kterým jsem to taktéž rozeslal!Odčervujeme léta letoucí,funguje to,tak proč od toho utíkat?Holt,kdo umí,ten umí,měl jsem tam trichostrongyla na 3+.A uplně stačí střečci,dokonce i od prohližitele.Střečkovitost jsme ivermektinem docela slušně utlumili,zejména podkožní.U sražených kusů(neb srnčí jinak prodáváme)nacházím pouze opouzdřené larvičky "chcíploše".Dávali jsme to teď v pátek a sobotu,je po úplňku a OL pro čuníky je 14 dní,takže pohoda.A systém funguje,pokud funguje každá jeho část...:-)

Autor: ValíkVlastimil | 24.02.2014 14:51
Už vloni jsme neléčili a letošní rok podle rozboru trusu léčit také nebudeme.Do krmelce nosím oves a po týdnu korýtko prázdné, ale nevím jestli to vyberou za den, dva či déle. Jenom se chci vrátit k systému a povinnosti oznámit léčení sousedním honitbám a SVS."Zatím" máme jeden ☏kontak od jednoho sousedního MS, že léčí ale zatím nevíme čím a snad minulý víkend.Po dotazu na SVS tam nic hlášeno není, pouze jedna honitba v městských lesích. Takže zase jeden velký zmatek a bordel...systém nefunguje...

Autor: jirka marek | 24.02.2014 11:08
No jo no,ale u nás právě nebere ani oves,až na výjimky,a to je na prd.Hold budeme asi léčit až přimrzne,jenže to taky není moc jisté.Ach jo.

Autor: Pavel Černý | 24.02.2014 10:01
Mohu potvrdit, co už tu padlo. Léčení se nám dlouhodobě velmi osvědčilo. Začínali jsme Rafendazolem a brzy přešli na Cermix. Motivem byly téměř 100% nálezy nosohltanových střečků u srnců, ulovených do konce června, a občas i podkožní střečkovitost. Po letech plošného léčení (vždy již krátce po Novém roce, protože v převážně polních honitbách v zimě černá zvěř není a není tudíž důvod čekat) byl výskyt střečků pouze ojedinělý, hmotnost i trofejová hodnota se výrazně zvýšily (6 medailových srnců). Samozřejmě, že napadení uvedenými parazity se v trusu neprojeví. SVS se finančně namlsala pořádáním školení prohlížitelů a evidentně se jedná o další pokus finančně si polepšit. Tentokrát převážně z kapes daňových poplatníků, ale myslivci také sáhnou do peněženek. Za odevzdání vzorku sice někde obdrží 50,- Kč, ale za benzín dají víc, a to nikoho nezajímá. SVS ještě drze tvrdí, že je to v jejich zájmu. Že pár jednotlivých vzorků žádný prokazatelný obraz o výskytu endoparazitů nedá, je jasné i laikovi. Jinak potvrzuji, že kolem řepek naučené srnčí bere oves i v této době.

Autor: Leon Zumr | 24.02.2014 09:50
čerstvý namačkaný nebo nahrubo našrotovaný oves berou i teď

Autor: jirka marek | 24.02.2014 08:03
Prosím Vás chlapi,jak mám teď v tomto počasí podat srnčímu léčivo,aby mě ho vzala,my léčíme,ale....

Autor: vk74 | 24.02.2014 07:32
Když jsou ti veterináři tak chytří, tak ať si sbírají ty ho.na sami. Většina MS podává Cermix proti střečkům podkožním či nosohltanovým, ty však v trusu spárkaté zvěře asi nenajdou. Připadá mi to, jako kdyby chtěla SVS vyvést peníze ze státního rozpočtu na svoji činnost. VK

Autor: Jan Slavětínský | 24.02.2014 07:22
Já jsem také pro léčení. Při podání léčiva jednou za rok určitě u zvěře nevznikne nějaké nabourání imunity a pozdější neúčinnost léčiva a léčit určitě svůj význam a smysl má.
Ale co zase veterina nevymyslela. Sbírat vzorky na vyšetření a na základě výsledků léčit. Spousta MS to pochopila tak, že nedám-li vzorky, léčit nechci a nebudu. Veterina teď vyhrožuje sankcemi až 20 tis. a na celou věc nahlížejí z pohledu porušení Veterinárního zákona.
Viz cit. dopisu z KVS.

Věc: Upozornění na porušení zákona č. 166/1999Sb. v pl. znění – veterinární zákon

Upozorňujeme na to, že pokud uživatel honitby neodevzdal v roce 2013 vzorky trusu spárkaté zvěře na vyšetření na parazitózy došlo k porušení zákona č. 166/1999 Sb. v pl. znění – veterinární zákon, § 19 odst. 5.

Na tuto povinnost byli upozorněni všichni hospodáři na schůzích pořádaných pověřeným obcemi a stejně tak bylo informováno OMS. Vyšetřování bude probíhat i v roce 2014 (viz příloha)

Toto porušení může být „ohodnoceno“ pokutou až do výše 20 000,- Kč u fyzických osob a do výše 500 000,- u právnických osob

Autor: Fesoj | 24.02.2014 01:47
My léčíme. Vím, že všechny kusy se přeléčit stejně nepodaří, zejména ty nejslabší a nejpromořenější, protože ty silnější je u krmelců předběhnou, ale toto se dá aspoň trochu napravit důsledným průběrným odstřelem. A co se týče toho, zda vůbec léčit či neléčit, v tom souhlasím s Pavlem Schererem - zejména v případě podkožní střečkovitosti bychom měli brát na zřetel i čistě lidské hledisko - aspoň některým, ne-li většině postižených kusů tím pomůžeme zbavit se bolesti a utrpení, které ti paraziti působí vždy, ne pouze v případě opravdu silné invaze. Takže jsem pro léčení.

Autor: Leon Zumr | 23.02.2014 20:16
to B je strejdo problém příměstský revír tak že velká část bez lovu

Autor: vk74 | 23.02.2014 17:10
Neléčíme, a ani sousední MS neléčí. VK

Autor: ValíkVlastimil | 23.02.2014 16:41
Léčíte a už vás uživatelé sousedních honiteb písemně informovali , že léčí a kdy ??

Autor: strejda zajíc | 29.01.2014 08:38
Leone,moc na výběr není.Pokud nemáte motolice(ne vy,ale zvěř!),tak Cermix,který bere i podkožní střečky+zevní parazity,pokud ano -Rafendazol.A u těch výsledků: jeden až dva + nic moc neznamenají,nález je prakticky u každého kusu.Důležité je zabránit silným až masivním invazím.A pokud odčervujete pravidelně,je nutný!!tvrdý průběrný odstřel,aby se kusy,které by jinak nepřežili,odstranili z chovu.Aneb,když řeknu A,měl bych říct i B(ác).:-)

Autor: Josef Šůna | 28.01.2014 13:18
Dobrý den, okolo "cermixu" bylo spoustu spekulací, konečná situace je, že již máme léčivo doma a dle "foršriftu" KVS budeme (v termínu daném OMS dle KVS) léčit. Vzorky jsme odebrali, negativní, dále jsme doložili foto hřbetní střečkovitosti a vyjádření našeho prohližitale s kulatým. A je možné, že ani toto nebude nutné. Toto dál je kuchařka OMS na základě KVS( to je v PDF a neumím vložit)
Antiparazitární léčba pro rok 2014.
OMS Strakonice obdržel mimořádné veterinární nařízení Státní veterinární správy (zasílám v příloze) pro uživatele honiteb vykonávajících právo myslivosti. Uživatelům honiteb se stanovil jednotný termín pro použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky u volně žijící spárkaté zvěře na území ČR. Přípravky lze použít v termínu od 19.2. 2014 do 12.3. 2014. OMS Strakonice stanovil pro uživatele honiteb na okrese Strakonice jednotný termín podání antiparazitárních přípravků ve dnech 22.-23. února 2014.
Použití antiparazitárních přípravků se povoluje za předpokladu, že je pozitivní výsledek vyšetření monitoringu parazitóz, nebo po předložení potvrzení od soukromého veterinárního lékaře nebo proškolené osoby o výskytu střečků u volně žijící zvěře. Na základě tohoto vám soukromý veterinární lékař vystaví recept na nákup léčiva.
V případě léčení musí uživatel honitby neprodleně písemně informovat uživatele všech sousedních honiteb a příslušný Inspektorát krajské veterinární správy SVS. Nejlépe by bylo, s potvrzením od veterináře nebo proškolené osoby o výskytu střečků a oznámením o použití léčivých přípravků s antiparazitárními účinky, dojít na veterinu ve Strakonicích a zde si nechat předepsat léčivo (MVDr Biskup, MVDr Vačkář). Oznámení o léčbě musí obsahovat: název antiparazitárního přípravku, datum použití (22.-23.2. 2014), ochrannou lhůtu přípravku a datum uplynutí ochranné lhůty (v příloze posílám návrh oznámení pro veterinu).
Pokud tedy některé myslivecké sdružení chce aplikovat léčivý přípravek s antiparazitárním účinkem, musí si léčivo zajistit, jak je uvedeno výše. Veterinární lékař, který Vám předepíše léčivý přípravek, musí pro uživatele honitby vydat záznam, kde je uvedeno, jaké množství veterinárního léčivého přípravku bylo uživateli předepsáno, pro jaký druh zvířat a jaká je ochranná lhůta tohoto přípravku pro jednotlivé druhy spárkaté zvěře. Za těchto podmínek může uživatel honitby na okrese Strakonice léčivo aplikovat ve dnech 22. a 23. února 2014 s tím, že musí o aplikaci informovat OMS Strakonice, KVS pracoviště Strakonice a hlavně sousední honitby, které musí dodržet povinné ochranné lhůty pro konzumaci masa ulovené zvěře jako ten, kdo léčivo předkládal. Informaci raději předejte písemně, aby bylo pro případné nesrovnalosti jasné, že jste sousední honitbu opravdu o léčení informovali.


INFORMACE K ANTIPARAZITÁRNÍ LÉČBĚ

Uživatel honitby dodržuje povinnosti vyplývající z § 19 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., veterinárního zákona v platném znění, zejména o povinnosti uchovávat údaje o použití léčivých přípravků u volně žijící zvěře na dobu nejméně jednoho roku a předkládat tyto údaje na požádání úřednímu veterinárnímu lékaři.
Používaná antiparazitární veterinární léčiva mají různé ochranné lhůty pro maso volně žijící zvěře:
CERMIX - 28 dnů maso a orgány jelení, daňčí, srnčí, mufloní a kamzíčí zvěře
14 dnů maso a orgány divokých prasat

KDE OBJEDNAT LÉČIVO !
Kdo bude mít předpis na léčivo, tak může kontaktovat MVDr. Aleše Kyrala z Biopharmu a objednat si ho u něj. Budete mu muset poslat objednávku a recept na adresu, kterou vám sdělí a on vám pošle léčivo na určenou adresu poštou nebo PPL. Kontakt: t.č. 737284332, email: ales.kyral@bri.cz. Objednávku musíte poslat nejdéle do 6. února 2014, aby stačil vaše objednávky vykrýt a včas léčivo dodat, abyste ho mohli 22.-23.února 2014 aplikovat.
Ceník:
Medikovaná krmná směs - 100 kg cca 4.244,- Kč + poštovné
CERMIX – 5 kg cca 1.930,- Kč + poštovné

Autor: Leon Zumr | 27.01.2014 23:28
tak u nás loni i letos přišlo tohle z SVS Upozorňuji na povinnost zajištění parazitologického vyšetření vzorku trusu spárkaté zvěře (mimo černé) i v roce 2014 (přednostně od ulovených nebo uhynulých kusů), a to z každého katastrálního území. Za odevzdání odebraného vzorku se správně vyplněnou objednávkou budeme vyplácet vzorkovné 50,-Kč za jeden vzorek (z 1 k.ú.).
a na základě toho můžeme léčit a co přišly výsled tak tam těch parazitů je jak nas... co říkal hospodář ale žádné doporučení čím máme léčit

Autor: Jaroslav Tatalák | 27.01.2014 22:31
Opět klasika. Ti, kteří potřebují nebo chtějí odčervovat, tak to udělají i pro část sousedů, ale to hlavní zase chrápe, ono určit termín aplikace je pro úředníky vysilující záležitost(a to se dělá za státní penízky). Kdyby měli odpovědnost, převedenou do finačních postihů, to by vydávali směrnice k použití antiparazitálních prostředků už na jaře. S pozdravem J.T.

Autor: Děda z lesa | 27.01.2014 22:04
Dne 21.1.2014 vyšel na Silvariu článek - SVS upravila způsob odčervení spárkaté zvěře.
Dle veterinářů lze antiparazitální přípravky použít pouze v době od 19.2. do 12.3.2014 na základě pozitivního vyšetření parazity. Uživatel musí informovat sousedy, VS a uvést datum uplynutí ochranné lhůty.
Následuje paradox - je třeba zabránit přístupu černé pod pokutou fyzické osobě až 50.000,- Kč a právnické až 2 miliony...
Znáte někdo způsob, aby tam, kam může volně vysoká, dančí, mufloní a srnčí se nedostala inteligentní černá...

Autor: Václav Pašek | 27.01.2014 20:36
Ano, máme siku. Po Novém roce se k nám vždy stahuje a loupáním dělá největší škody, takže úpravu doby lovu jsme uvítali. Čekal bych rozmezí podání medikamentů max týden a nikoliv měsíc.

Autor: strejda zajíc | 27.01.2014 20:31
To nevím,ale asi to mohou dělat jen určité míchárny,já osobně beru medikáč od Biopharmu,Pohoří-Chotouň u Jílového,už namíchané v zimní směsi pro spárkatou,většinou granulované.Cena je cca4.500 za metrák,vychází to líp než kupovat Cermix,šrot a míchat.Dělám to už leta,odčervujeme ve všech krmelcích.A platíme si to sami!A teď toho máme nechat,přesto že to funguje,jen proto,že německým soudruhům se to nelíbí?

Autor: ValíkVlastimil | 27.01.2014 20:23
Míro a dělají to v Novém Dvoře a kolik to stojí ?? Orientačně??

Autor: strejda zajíc | 27.01.2014 20:17
U prasat je OL 14 dní,takže pokud nemáte siku(koloucha)jakou jinou spárkatou chcete lovit?

Autor: ValíkVlastimil | 27.01.2014 20:11
Lovit snad ano,ale maso nesmí být použito pro lidskou spotřebu. Nebo s vyšetřením zvěřiny na cizorodé látky v akreditované laboratoři.Jaká laboratoř to je a kolik to stojí??

Autor: Václav Pašek | 27.01.2014 19:55
Jeden soused začne léčit 19.2., běží ochranná lhůta 28dnů, druhý soused na just začne 12.3. a běží lhůta do 9.4. Takže se může stát, že když se dva sousedi nedomluví, nebude se moci lovit spárkatá 49dnů...

Autor: ValíkVlastimil | 27.01.2014 19:34
NECHÁPU???A znovu Kocourkov, nejen že se prodloužil termín podávání na 22 dnů, ale i se posunul !! Ne u nás v Kocourkově to nikdy nebude tak jednoduché...Přetáhl jsem sem , aby to trochu navazovalo...

Autor: Karel Nusl | 15.02.2012 09:27
Ano tak to je. Pak se ještě můžeme bavit o dávkování a způsobu podávání - toto je výtažek z popisu Cermixu:
Dávkování:
Spárkaté přežvýkavé zvěři se přípravek podává rozmíchaný v sypkém krmivu v poměru 1 : 9 ( 5 kg Cermix pulvis a.u.v. smísíme se 45 kg jadrného krmiva ). Takto připravené krmivo se podává dva po sobě následující dny jako jediné krmivo v množství závislém na početním stavu zvěře u krmelců.

druh zvěře průměrná hmotnost denní dávka medikovaného krmiva
jelení 75 kg 900 g
daňčí 50 kg 650 g
mufloní 30 kg 400 g
srnčí 5 kg 250 g
kamzičí 20 kg 320 g

Myslím, že málokdo to takhle přesně podává, pak by byla větší jistota, že se přípravek dostane pro všechny kusy.

Autor: Fesoj | 15.02.2012 01:20
Já souhlasím s tím, že to medikované krmivo /aspoň u nás/ sežere srnčí během dne po vyložení, takže pro čuníky večer zbude prázdné korýtko, ale sichr je sichr. A k názoru, že srnčí ty střečky vyfrká - většinou sice ano, ale v každém případě silnější napadení znamená určité oslabení kusu. Na ty nejslabší se stejně zpravidla nedostane a pak střílíme srnce s výkupní hmotností 6 či 7 kilo. Tomu sice nezabráníme, ale kdybychom neléčili, bude se nám takových kriplíků potulovat po revíru podstatně víc.

Autor: Martin Skřivánek | 14.02.2012 20:35
Taky myslím že by se ve sdružení vždycky někdo našel kdo by měl čas to roznést, ať je to kdykoliv.zase toho není tolik a dnes má každý nějaké to auto.

Autor: jirka marek | 14.02.2012 20:24
Kua tak stanovím jeden víkend v roce pro všechny a tečka.
To přece není normální takovou prkotinu nedomluvit mezi sebou.
Stanovím na veterině termín,sdělím OMS,ti hospodářům a kdo chce,ať léčí!

Autor: Karel Nusl | 14.02.2012 18:29
Nechá, naprosto přesně tím vet. rozborem - dáte jim kousek masa a oni ho vyšetří -např. Elisa testem, nebo nějakou jinou metodou - za peníze v Praze dům. Proto je ta ochranná lhůta, protože se ten přípravek postupně vylučuje z těla ven. Jinak já osobně vůbec nemám strach u nás baštit prasata i v době léčení, jelikož jich nemáme moc a sousedi (odkud k nám většinou přetahují) navíc neléčí. A za další: to množství ošetřeného krmení které dám do krmelce, tak srnčí zbaští dřív než se tam prasata dostanou. Je to všechno jen pro "sichr", aby jsme papali jen to nejlepší.
Ta změna termínu nás taky zaskočila, protože si Cermix zajišťujeme sami a první termín byl tuším od 20.1., my jsme podali léčivo 21.1. a 23.1. přišla změna na kterou už nešlo reagovat - ano, takto vypadá Kocourkov, měl by být podle mne jen jeden jednotný termín a to třeba jen týden.

Autor: Martin Skřivánek | 14.02.2012 13:51
To Karel Nusl: dá se nějakým rozborem na veterině zjistit jestli to případně prase pozřelo? ono se dost říká že prase do koryt nejde,že nechodí na hromady a když teda někde jednou za rok vyjde kde je černá vzácná zrovna při léčení těžko si tu ráno leckdo odpustí.

Autor: ValíkVlastimil | 14.02.2012 12:38
Příště až přijde změna změmy a nato změna změny a její změna tak už opravdu nevím co si mám myslet.Zřejmě dobrý oddíl- ta ÚVS a SVS. Pomalu nejsou schopny bez problémů a zmatků vyhlásit jeden termín podávání léčiva. Loni to bylo 14 dnů, letos už jenom 12 dnů. A skutečnost-každý okres si to stejně udělá po svém.Ani mi to moc nepřekvapuje v tom našem Kocourkově, kdy na každém úřadě sedí b.b, který má moc...

Autor: Karel Nusl | 14.02.2012 12:20
Já taky, rozesílají to na všechny honitby, toto funguje bezvadně.
To Martin Sřivánek: nestane se skoro nic, střečky vyfrkáte jako srnčí. Ale vážně: je to ochrana před reziduami veterinárních přípravků- naco je baštit, když to nepotřebujeme - zatížení jater, u někoho to může vyvolat nežádoucí reakci apod.. Hlavně např. u použití antibiotik jde o vytváření rezistence na použité antibiotikum, což je problém, protože v případě nemoci pak nemusí daná antibiotika zabrat, musí se dát jiná silnější, jenže antb. nemáme nekonečné množství. Toto se velmi sleduje např. u jatečných zvířat dodávaných na porážku - chovatel musí odevzdat tzv. Prohlášení chovatele že nepoužil (nebo použil a kdy)veterinární prostředek s ochrannou lhůtou, popřípadě doložit rozborem na RIL (rezidua inhibičních látek) - to jen tak na okraj. Je to jako když berete antibiotika tak se taky nesmí pít alkohol - kdo to zažil, ví že mu nic nestalo ale...játra to za čas můžou připomenout.

Autor: Josef Šůna | 14.02.2012 11:16
Jo a tuto informaci mám z OMS Strakonice rychle a bez skreslování

Autor: Josef Šůna | 14.02.2012 11:14
ÚSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: : +420 227 010 143 Fax.: +420 227 010 191
elektronická podatelna: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv

Naše č. j.: SVS / 564 / 2012 -ÚVS
Vyřizuje: Horňáčková Jana MVDr.
Telefon: +420 227 010 136

V Praze dne: 19. 01. 2012

všem KVS SVS a MěVS SVS

Vojenský veterinární ústav
(MVDr. Vladimír Žákovčík)

Antiparazitární léčba pro rok 2012 – ZMĚNA TERMÍNU

Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás informovat o změně termínu stanoveném v dopise čj. SVS/6457/2011
aplikace antiparazitární léčby volně žijící zvěře v České republice.

Období léčení pro letošní rok bylo změněno na období od 1. února do 12. února 2012
na celém území České republiky. Doba byla stanovena s přihlédnutím k lovu spárkaté zvěře
v České republice a k co nejmenšímu omezení výkupu ulovené volně žijící zvěře s ohledem
na ochranné lhůty používaných léčiv.

Během tohoto období není dovoleno uvádět léčenou ulovenou volně žijící zvěř na trh pro
lidskou spotřebu.

Použitá antiparazitární veterinární léčiva mají různé ochranné lhůty pro maso volně
žijící zvěře:
28 dnů … pro jeleny, daňky, muflony a kamzíky, léky obsahující Ivermectin
14 dnů … pro volně žijící zvěř, léky obsahující Ivermectin
28 dnů … pro jeleny, daňky a srnce, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum
60 dnů … pro kamzíky a muflony, léky obsahující Rafoxanidum a Mebendazolum

Bankovní spojení: ČNB 4221011/0710
IČ: 00018562


Pokud bude plánováno antiparazitární léčení volně žijící zvěře také v roce 2013, bude již
postupováno plně v souladu s platným zněním §19 odst. 5) veterinárního zákona – tzn. budou
vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

S pozdravem

Doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., v z.
ústřední ředitel

Na vědomí:

1. Mze – ředitel Ing. Jiří Pondělíček
2. ČMMJ -Ing. Jaroslav Kostečka
(Identita autora podpisu je neznámá) Podepsal Mgr. Veronika Verbíková Čas: 2012.01.20 12:20:13 +01'00' Důvod: Potvrzuji správnost a úplnost tohoto dokumentu Umístění: V Praze
2Povinnost myslivců evidovat výsledky vzorků z černé zvěře

V návaznosti na platnost novely veterinárního zákona informujeme členy AK ČR, kteří jsou aktivními myslivci o povinnosti uživatele honitby evidovat po dobu dvou let výsledky laboratorního vyšetření vzorků z ulovené černé zvěře.
Podle informace MVDr. Horňáčkové ze SVS ČR je tato evidence vedena v písemné, nebo elektronické podobě.
V případě, že se rozbor provádí ve státním zařízení, jsou výsledky automaticky zasílány na emailovou adresu uvedenou na žádance.


Toto je přátelé oficiální stanovisko SVS rozeslané okresním veterinárním pracovištím a případně přez ně OMS, myslím, že je srozumitelné a ostatní jsou pouze dosti zkreslené výklady jednotlivých lidiček na úřadech atd. a tak je to asi obdobně u lesčehos ostatního i možná různé dedukce okolo práce ČMMJ, kritizovat je hrozně snadné Josef Šůna

Autor: ValíkVlastimil | 13.02.2012 18:42
Ladislave mám krmelce kde se černá pohybuje celkem dost i podle stop na sněhu, kolem poryto. Korýtko mám přidělané tak , že mi ho černá ještě nerozebrala.A v takové výši aby se tam černá nedostala. Ano možná to co nabízím není až tak atraktivní pro černou(převážně oves) ale opravdu problém nemám.

Autor: Bečvář Ladislav | 13.02.2012 18:15
Vlasto prosím tě jaký je rozdíl v tom zda je korýtko volně na zemi, nebo je přidělané ke krmelečku? Když ho nechám volně, tak mi ho kousek popotáhnou, ale nemusím ddělat nové. Ale když je přidělané tak mi ho celé rzmlátí.

Autor: ValíkVlastimil | 13.02.2012 17:28
Tak trochu si někdy za to , že nám černá drancuje korýtka,můžeme mi sami.Když vidím,a nejenom u nás, jak se korýtka povalují po zemi tak černá to má velice snadné.Jistě vím ,jakou má černá sílu ,ale věřím, že pokud se připevní opravdu dobře už to mají o dost těžší.Ono někdy když se podívám na krmelečky, tak to je dost žalostné. A je to možné vidět i na lovectví,kdy korýtka na zemi jsou běžně.Nevím, ale není to někdy záměrně?

Autor: Martin Skřivánek | 13.02.2012 15:23
Je tu někdo kdo může jasně říct co by se stalo po konzumování prasete které by třeba snědlo plné korýtko cermixu? i když je to nepravděpodobné stát se to může.dík

Autor: Václav Syrový | 13.02.2012 14:42
Strakonicko:Léčeno 4.2. A např. ve Vodnaňech veterina nepříjmá vzorky a zakázala lov. Takovou odpověď jsem dostal od hospodáře.

Autor: Václav Sládek | 13.02.2012 14:25
Vlasto mě to taky rozum nebere.

Autor: ValíkVlastimil | 13.02.2012 13:38
Něco z loňska"Po dohodě s ČMMJ bylo stanoveno období aplikace léčivých přípravků s antiparazitárním účinkem u volně žíjící zvěře počínaje rokem 2011 na období od 1.2.do15.2. Tento termín je doporučen i ústředním orgánem státní správy myslivosti, tedy Ministerstvem zemědělství." Toliko loňská diskuze ohledně termínů aplikace.Tak proč k sakru někdo pořád něco vymýšlí.Z OMS přišel termín 1.2-12.2 pro okres Písek. Nepochopím proč sousední okres Příbram podával už 21.1.

Autor: Václav Sládek | 13.02.2012 11:15
Okres Příbram a Beroun podával léčivo 21.1.Tento termín přišel v oběžníku z OMSU.Okolní okresy Pi,St,Pj,Ro,Pz,Bn termíny a zda léčili nevím.Jinak vyšetření na trich. je dané ze zákona takže bych neviděl problém v tom zda a byl kus černé uloven v ochrané lhůtě.Jak píše Radek toho léčiva se nedává tolik mě by ho z korýtka stačil sežrat jeden divočák.

Autor: Miroslav Šafr | 13.02.2012 10:17
Já se přiznám že ani nevím kdy se léčiva v naší oblasti podávají. Většinou sami neléčíme a když tak to rozveze po krmelcích sám hospodář a já to ani nepostřehnu. Kdybych tedy potkal lovný kus černé, neváhám a lovím. Vzorky odevzdám na vyšetření a tím to pro mě končí. Buď se o zvěřinu podělím s kolegy a nebo když ji nebudou chtít sním ji klidně sám.

Autor: Jan Slavětínský | 13.02.2012 09:25
U nás se termín také 2x upravoval a ujednotily ho OMSy v rámci kraje. My jsme dávali léčivo teď v sobotu. Léčení není povinné a zvažuje se léčit přes rok. Zvěř prý na léčivo začíná být imunní a ztrácí to efekt (+ vynaložené prostředky)...Jelikož je daná povinnost uživatelům honiteb dávat každý ulovený kus černé k vyšetření, výsledky archivovat, tak veterina vyšetření dělá neomezeně. Pouze ten kus musíte mít pro vlastní spotřebu...

Autor: kesl | 13.02.2012 08:53
Štve mě to, protože termíny se dvakrát měnily, největší soused Vojenské lesy a statky na Doupivě údajně neléčí, my ano, ale přes vynaložené prostředky je tímto celé léčení nanic. Navíc jsme předkládali 11.2. a zákaz lovu z veteriny je od 20.1.-26.2. tedy více než měsíc. No, šiml prostě řehtá a řehtá...To samé jako sčítání zvěře též 11.2. pak to musíme projednat na PFČR a do pěti dnů na myslivost. Kdybych neměl volnou pracovní dobu, nevím´, jak bych to plnil. L a L!

Autor: Tomio | 13.02.2012 08:22
Právě proto by měla být povinnost uživatele honitby informovat okolní sdružení o léčení, aby si dokázali termín sjednotit, jenže na to se sere. ted ypokud SVS neurčí jasně daný den, či víkend

Autor: Radek Chadim | 13.02.2012 07:58
Vrcholem tohoto léčení je to že nejsou stanoveny přesné a jednotné termíny pro celou ČR a také povinnost. Mělo by to být - léčení proběhne přesně v ten a ten den, přes to nejede vlak, a budou léčit všichni nebo nikdo. Rozmezí od 1. - 12.2. je naprd, protože když já nasypu 1. a sousedi až toho 12, tak pak se divočáci neloví celý měsíc.

Autor: Radek Chadim | 13.02.2012 07:53
Podle mého uživatel má povinnost nechat vyšetřit ulovený kus černé zvěře na svalovce. Takže veterinář by to neměl mít právo odmítnout. Jak pak se zvěřinou naloží uživatel je jeho věc.
Myslím si že se to léčení při ROZUMNÉM podávání víceméně přeceňuje a dělá se kolem toho akorát panika. Když to vztáhnu na naši oblast, tak v letošní zimě, kdy divočáci nechodí pravidelně na vnadiště ani na siláž, vám tak akorát polezou u krmelce do koryt, aby sežrali cermix. Za další kolik by toho musel jeden divočák zkonzumovat, aby se to projevilo za kvalitě jeho masa, za další při tom množství divočáků - alespoň u nás - by byla zrovna poměrně slušná náhoda, kdybych ulovil toho, co sežral u toho krmelce nejvíc, a za další si nedělám iluze o kvalitě životního prostředí celkově, kde zemědělci i lesníci stříkají porosty o 106 po celý rok, nemluvě o individuálních akcích různých individuí, o kterých se ani nedozvíte. Pak nějaké jednorázová cermixová akce normálního myslivce těžko může nějak ohrozit na zdraví nebo životě.

Autor: Tomio | 13.02.2012 06:54
Ellhenicky
------
Tuto diskuzi jsem vedl na lovectví, v podstatě je to tak, že údajně by se nemělo vůbec lovit, nebo lovit se může, ale zvěřina musí být asanována, či zničena, ale má to mnoho háčků.
Kolují prý nějaký oběžníky. Ten, co je vystaven u nás na OMSu zakazuje prodej zvěřiny do oběhu ke spotřebiteli, což je v pořádku, tak to bylo vždy. Ale minulé roky. pokud jsi do žádanky napsal pro vlastní spotřebu, vyšetří a nic se nedělo. Letos nevím, nikdo nelovil prvních 14dní v ónoru. Proto jsem se tázal, zda vzorky odebírají a zřejmě ano podle ulovených divočáků na netu.
Z praxe asi tolik,
SVS pořádně nic nevyhlásí, to, že pošlou nějaký oběžník po OMS, který snad mám hledat první věc. Druhá věc je, že SVS uvádí, že se nejedná o prevenci! ale o léčení v místech s nákazou, což je docela podstatné. Za další, pokud léčíš měl bys vyrozumět sousedy, že podáš medikament v tuto dobu a vést o tom doklad, tedy písemně obeslat sousedy.
Suma sumárum, na sdružení nic nepřišlo, zřejmě nikdo neléčí z okolí, nebo k tomu přistupuje jako v minulosti. SVS to bere asi jako akci pár nadšenců, snad konečně příští rok už to vyhlásí jednotně a celoplošně se zákazem lovu s jasnými termíny, pak má cenu léčit. Jinak to je pouze hurá akce, kde pravá ruka neví co dělá levá.
Krmelce v našem okolí černá nenavštěvuje a kolik by toho musela sežrat, když v 25cm sněholedu srnčí s dančím krmelce obchází už po třetí hodině.
Závěrem, nechtěl jsem lovit v době od 1.2.-12.2 v době podávání léčiva, nikdo ze sousedů neinformoval, tedy nevidím důvod proč teď by měl být nějaký problém se vzorkama.
Tam, kde léčili je vhodné dobu 14dní dodržet.

Autor: Ellhenicky | 13.02.2012 05:46
Je to nějaké nařízení, nebo záleží jen na rozhodnutí MS,zda se přípojí či ne? OMS Prachatice poskytuje na léčení příspěvek.Jsme malý stát, ale všude se to provádí jinak, jiné termíny podávání.Kolik léčiva by muselo pozřít jedno prase aby nebylo ke konzumaci zde již bylo řešeno, ale je zakázán lov nebo jen doporučeno nelovit.Některá sdružení loví a zvěřinu si ponechává v této době lovec,nevím jak to dělají s předkládáním vzorků.