Plány ministra BendlaVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Lidolovec | 08.04.2012 12:39
Abych to upřesnil..Vlastně byly přijaty návrhy oba dva, jenže to podstatné z návrhu od Kučery, Němce, Parkanové, atd. bylo vynecháno. Z hlediska výkonu práva myslivosti dle mého názoru zejména § 3, kde se říká:,,(2) Právo myslivosti je neoddělitelně spjato s vlastnictvím honebních pozemků a lze je vykonávat pouze podle tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Právo myslivosti nemůže být zřízeno jako samostatné věcné právo.

(3) Vlastník honebního pozemku může při přenechání pozemku k zemědělskému nebo lesnickému hospodaření do nájmu přenechat nájemci těchto pozemků do nájmu i právo myslivosti; podnájem práva myslivosti je zakázán.

více na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=836&CT1=0

Autor: Lidolovec | 08.04.2012 10:04
Pro pana Březinu. Asi máte na mysli možnost zřizování bažantnic. Např. v návrhu zákona o myslivosti z r. 2001 sněmovní tisk č. 836 je zmínka o bažantnicích v § 8. Možnost zřizování bažantnic připouštěl od min. výměry 100 ha a to i na návrh více vlastníků, avšak v tomto případě s povinností založit honební společenstvo.
Tento sněmovní tisk (Ambrozek, Němec, Kučera, Martínek, Parkanová) neuspěl vůči dnes platnému ,,Palasovskému" č.449/2001 Sb..

Autor: Miloslav Hanzal | 06.04.2012 13:23
Máš pravdu, Třebapepane, ona ta mlčící většina ani na valnou hromadu nejde, úplně stačí když dá plnou moc k jednání na VH ... a můžeš si tam odhlasovat třeba třetí světovou. M.H.

Autor: Matěj Fous | 04.04.2012 20:42
Aha- ono je třeba skutečně přesně vědět jak ten dotyčný zákon a jeho tzv.novely znějí a nešířit dezinformace.Teprve nyní jsem to zkoumal a ono je to jinak než jsem prvotně chápal,ta platnost o převedení pozemků a nabytí členství v HS je již od r.2003 - tedy "pardon".

Autor: František Dušák | 04.04.2012 15:29
Už mnohokráte jsem se zařekl, že nebudu reagovat na právnické bludy na jakémkoli fóru. Opět jsem to porušil. Příště napíši jen Honzovi Slavětínskému, či někomu jinému na osobní mail.

Jinak novely zákona 449/2001 Sb. o myslivosti
320/2002 Sb. mění, doplňuje 1.1.2003
59/2003 Sb. mění, doplňuje 28.2.2003
449/2001 Sb. více dat účinnosti 1.5.2004
449/2009 Sb., více dat účinnosti 31.12.2010

Takže Lidolovče (Bohouši Nekolo) skoč mi na péro.

Matěji Fousi, pokud chceš, ozvi se mi na mail. Vysvětlím.

Autor: Třebapepa | 04.04.2012 14:35
Maťej Fous(12:54)konečně na hlavičku.Toto vytesat do žuly.Jen doplním,že jsou podporováni hlasovací mašinou mlčící většiny,která většinou neloví a je ve spolcích jen do počtu.

Autor: Matěj Fous | 04.04.2012 12:54
Re Lidolovec: datum jsem přepsal z příspěvku od Fr.Dušáka -včera 11:06 a dál nezkoumal- a mimochodem,Bohouši,mnoho věcí je dnes už nezměnitelně a nevratně úplně jinak než zde popisuješ a proto možná ta averze vůči Tobě,ale také je pravda,že máš v dosti věcech pravdu.Např.jsem si ověřil,že jak u nás,tak i v mém okolí mají převahu ve vedení jak MS tak HS bývalí bolševici či jejich potomci,a to většinou bezzemci kteří ani nikdy doma nechovali žádné zvíře (ani psa) ale v chovu zvěře v přírodě jsou nejchytřejší,i to je jeden z důvodů proč to vypadá tak jak vypadá!!!

Autor: Lidolovec | 04.04.2012 07:30
Kde jste prosím vzal datum 31.12.2010?

Autor: Matěj Fous | 03.04.2012 21:25
Podle mého může být výklad některého ze zmiňovaného zákona skutečně různý.Např.jak chápat tu novelu "převedeli člen HS ...stává se nabyvatel automaticky členem HS,pokud do 30ti dnů...."-změna k 31.12.2010- tak se to podle mého vztahuje až na ty nové nabyvatele po převedení honebních pozemků po 31.12.2010,na tu většinu nových před tímto datem nikoliv! Tedy např. ve společenstevní honitbě,která má 3.500 ha a vznikla se 700 ha ve vlastnictví čnenů HS a ostatní přičleněno,do 31.12.2010 400 ha změna vlastníka a nabyvatel se za člena HS nepřihlásil je to nyní jak? Je rozhodnutí vlastníků zbývajících 300 ha na valné hromadě HS platné-např.zabrání vzniku nové honitby tím,že odmítnou stávající zrušit a ponechají si ji?Ta většina přičleněných nemá žádné právo ?

Autor: Lidolovec | 03.04.2012 19:57
K členství v honebním společenstvu. Na stránkách MZE máte chronologický přehled legislativy, týkající se myslivosti. http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/myslivost/legislativa/chronologicky-prehled/

Důležitá je novela zákona o myslivosti č. 59/2003 Sb. prosazená Palasem (jde z jeho strany o druhé porušení gentlemanských dohod se zainteresovanými, že se 10 let nebude měnit mysl. legislativa)

Novela č. 59 /2003 v §16 odkazuje na §26 zákona o myslivosti č.449/2001 Sb., nový text:,,Nabyvatel těchto pozemků se stává členem honebního společenstva pokud do 30 dnů ode jeho vzniku vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s členstvím nesouhlasí."

§26 zákona o myslivosti také říká:,,(6) Vlastníci honebních pozemků, které orgán státní správy myslivosti přičlenil do společenstevní honitby, se stávají řádnými členy honebního společenstva, pokud do 30 dnů od doručení vyrozumění o přičlenění oznámí písemně honebnímu společenstvu, že trvají na členství.

K pozemkům uprostřed scelených lánů. Souhlas, máte možnost zažádat o vydání tzv. náhradního pozemku, realizovat pozemkové úpravy..
Nebo se s přijetím nového Občanského zákoníku s platností od r. 2014 se rýsuje možnost využít ustanovení OZ, že vám musí být umožněn přístup na váš pozemek.

Tím jsem nakousl změnu zákona o myslivosti, možná se pojede nadvakrát, tj. malou novelou (tu z doby Gandaloviče -pád vlády v době předsednictví EU, nakonec z toho sešlo, mám ještě někde v PC) s platností od příštího roku.

Anebo přepracovaný zákon bude muset mít nutně návaznosti na nový Občanský zákoník, takže zde platnost až od r. 2014. Ale jak říkám, nevíme ani co bude zítra.

K panu Chadimovi.
Být hostem nebo členem MS jako vlastník přičleněných pozemků? To je otázka pro právníky, nicméně si myslím, když by nový zákon přímo určoval, že vlastník se stává členem spolku nájemců, může to mysl. spolku omezit jeho práva, poněvadž může mít i pronajatu honitbu další, kde vlastník přičleněných pozemků nemá žádné pozemky a přesto by mu zde musel být také umožněn výkon práva myslivosti.

Pak se domnívám, že je nesmyslné aby vlastník člen HS, nebo nečlen HS a zároveń vlastník přičleněných pozemků na každé nové pachtovní období (co když bude ze zákona min. doba pachtu 6 let?) se stával případně pokaždé členem nové mysl. společnosti? Základní NEZADATELNÁ práva vlastníka honebního pozemku - myslivce budou snad definována přímo v zákoně a případné automatické členství či hostování ve spolku nájemců bude pouze doplńující.

Autor: Ondřej Smetana | 03.04.2012 11:54
Chvíli tu člověk není a jak se to tu rozproudí :). Co se týče členství v HS musí se o ně skutečně požádat. Jinak je pořád má ten, co je zapsán v papírech HS, ne na katastru.
Že má někdo hektary a neobhospodařuje si je, tak je opravdu lenoch, ale jen v dobrém pánové :) Dnešní vesnice se potýkají z obrovskou krizí co se týče změny návyků obyvatelstva. Kolik je dnes na vsi prasat, slepic, koz a krav??? Nikde nic, udělejte svod dobytka na vsi a uvidíte, jak žalostné ty stavy jsou, na katastru obce v podhoří je víc těch vymizelých zajíců, než prasat a koz. Nejméně náročný živočich - slepice, zažil v posledních týdnech boom, ale stejně, dřív bylo pár kusů v každé chalupě, dnes po boomu jsou slepice, tak ve 30% domácností. Prý kdo by se o to staral, hlavně, že mají labradora, co jim doma jen žere a sere a vejce z něho nevypadne. Né v dnešní době se na to nehraje na nějaké chovatelství a malozemědělství. Prý kvůli času, nj na práci čas není, ale na brouzdání se psem po honitbě, na koni, na kole, na čtyřkolce, na to čas je, a pokud ještě nějaký zbyde, tak fotbal, nebo hospoda. Ale to je součastná situace vesnice, a fórum ji nezvrátí. Bohužel krize společnosti je krize společnosti. Takže po lidech, co nemájí prase ani slepici doma, nemůžete chtít aby přišli z práce a místo na fotbal, kuželky a nebo hospody sedli do traktoru a vylezli z něho večer. Já to třeba takhle dělám, ale chodí se na mě dívat jak do zoo. Jak suší seno, plečkuju řepu atd. Protože takhle to dělají 70 letí důchodci ze vsi a pak já.
K zemědělským pozemkům:
Pokud něco vlastníte a nemáte k tomu cestu a máte to vprostřed 100 ha lánu, můžete jen lézt po kolenou před ředitelem a.s. nebo co vám tam hospodaří. Pokud budete prosit velice pokorně a pěkně, tak vám vytyčí, tu vyši výměru na kraji pole. Logiku to má, ale jsme u toho, není to vaše půda, není tam ten vztah, tady vám starý dědeček neukazoval kloučku tady je to naše. Jste na cizím a sázejte na cizím stromořadí a remízky, nasypete tam prachy a pak vám to původní vlastník shrne buldozerem, protože to tam nechce. Navíc, v některých smlouvách je ošetřeno že 10 let vám ty pozemky nevydají. Mafiánská politika velkopodniků, ale to tu nakousl lidolovec. Můžete mít pozemky, ale oni mají páky na to aby vám je nevydali, a když se budete soudit, tak vám je vydají, ale v prostřed pole a pak vás poženou k soudu, za každé přejetí traktorem po jejich poli na váš pozemek.
Scelování:
Pokud by zemědělství nebylo znásilněno kolektivizací, pozemky by se dostali stejně do lánů ale tak 5 - 15 hektarových. Mám publikaci z roku 1937 Zemědělské stavitelství. Kde je právě i na pozemcích jednotlivých sedláků poukazováno na výhody scelování. Ale šlo o scelování od cesty k cestě, od meze k mezi, takže ze zahrádek, se dělali políčka. Na satelitních snímcích naší obce z roku 1953 je rovněž vidět, kdo měl traktor a kdo jen koně. Kdo měl traktor tak sám přicházel na to, že si musí udělat takové pole aby se tam otočil a mohl jezdit dokola. Takže vracet v pozemcích stav před rokem 1938 je trochu čůrání proti větru. Lepší by bylo udělat krok zpět a pak vykročit správným smeřem a ne tři kroky zpět.
Komunistický teror po roce 1945:
O tom kdo bude kde vládnout se rozhodlo už během války, takže zatýkání Berana a spol, to už bylo vyřizování účtů. Osidlování pohraničí typu, chceš statek, podepiš mi tady přihlášku do strany. To taky bylo velice demokratické. Ne ne komunisti vládly neoficiálně od roku 1945. Lidolovec tu naťukl Lex Schwarzenberg - světový unikát. Zákon proti jednomu člověku platný dodnes. Pan Schwarzenberg nejen že se k němcům nedal, ani nekolaboroval, ale ještě finančně to velkoryse finančně podporoval exilovou vládu v anglii. Beneš za jeho prachy topil, jedl a svítil. Jenže byl to šlechtic a to se nenosilo a navíc byl bohat, což už se vůbec nenosilo. A když na něho nic nenašli, tak udělali zákon, jímž ho zbavili majetku. Máte pocit, že za tím zákonem stál Beneš a jeho demokratická vláda? Demokratická vláda skončila v této zemi v roce 1939. A že někdo živnostničil až do roku 1950, děda hospodařil do roku 1953. Někde hospodařili až do roku 1958. Čím víc toho člověk měl, tím dřív na něho došli.

Autor: Třebapepa | 03.04.2012 11:46
Děkuji za názory.Pro upřesnění,jednalo se o přičleněné pozemky.
Dát dohromady 500ha na přičleněných pozemcích jsem myslel,založit na nich HS.

Autor: Honza Král | 03.04.2012 11:15
Tím co jsem uvedl před chvílí jsem chtěl říci že se nemusí jednat o pozemky člena HS,ale i o přičleněné. A oznamovací povinnost myslím v tomto případě není.

Autor: Jan Slavětínský | 03.04.2012 11:14
Františku přesně tak jsem to myslel. Toto znění zákona mám a dokonce tento bod má i naše HS ve stanovách.

Autor: Honza Král | 03.04.2012 11:12
Já zase slyšel názor že tato část ..................... nabyvatel těchto pozemků se stává členem
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho
vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s
členstvím nesouhlasí........ se vztahuje na pozemky předem uvedené, tedy ..................... k honebním pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby. Podstatný je v tomto slovíčkaření prý i středník (;), který by měl nahrazovat tečku.
Tzn. Že by to mohlo, mělo znít takto ..............
Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním
pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v
honebním společenstvu zaniká. Nabyvatel pozemků, které jsou součástí společenstevní honitby se stává členem
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho
vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s
členstvím nesouhlasí.
"Krása" zákonů ční v jejich složitosti a mnohostanném výkladu.

Autor: František Dušák | 03.04.2012 11:06
RE. Honza
Honzo nic se neboj, poslední změna je k 31.12.2010 a § 26 odst. 1 zní:

(1) Převede-li člen honebního společenstva vlastnické právo k honebním
pozemkům, které jsou součástí společenstevní honitby, jeho členství v
honebním společenstvu zaniká; nabyvatel těchto pozemků se stává členem
honebního společenstva, pokud do 30 dnů ode dne vzniku jeho
vlastnického práva neoznámí písemně honebnímu společenstvu, že s
členstvím nesouhlasí.

On každý výkřik zde, není podložen znalostí. Měj se. Dušák

Autor: Jan Slavětínský | 03.04.2012 10:42
Josef tak s tím požádáním do HS pokud zdědíš pozemek,koupíš atd. to je zase pro mě novina. V současné době dáváme dohromady valnou hromadu HS a aktualizaci vlastníků po 10 ti letech. To by všichni ti "dědici" nebo noví majitelé, kteří nepožádali, ti by nám vypadli ze stavu ... My se řídíme §26/1 zákona 449, snad dobře. Lovu

Autor: Radek Chadim | 03.04.2012 10:00
Pane Nekolo, a proč by měl být vlastník jen hostem, proč né rovnou členem? Vy v tom rozdíl možná ani moc nevidíte a nebo možná naopak vidíte a proto jen hostem, ale rozdíl v tom je poměrně obrovský.

Autor: Fesoj | 03.04.2012 09:57
Jenom malé upřesnění. Nákupem pozemků od člena HS se nestáváš automaticky členem - toto bylo novelizováno, takže ať získáš pozemek od bývalého člena nebo pozemek přičleněný, dnes o vstup do HS musíš požádat.

Autor: Tomáš Pilík | 03.04.2012 08:59
Díky, už je mi to jasné, špatně jsem si přečetl první větu odstavce.

Autor: Pavel Černý | 03.04.2012 08:53
Tomáši, § 26 - Členství v honebním společenstvu, odst. (1)

Autor: František Dušák | 03.04.2012 08:39
Podle § 21 odst. 1 písm. e zákona o myslivosti náleží rozhodnutí o přijetí vlastníka honebních pozemků přičleněných k honitbě za člena HS valné hromadě HS.
Proto musí vlastník těchto pozemků o vstup do HS požádat.

Autor: Tomáš Pilík | 03.04.2012 07:53
Pavel Černý: Abych se přiznal, tak tento názor o vzniku členství v honebním společenstvu slyším poprvé. Z jakého ustanovení zákona o myslivosti tento názor čerpáte?

Autor: Jan Slavětínský | 03.04.2012 06:58
Pavle, máš pravdu....

Autor: Pavel Černý | 03.04.2012 06:52
Honzo, upřesním, že to, co jsi napsal, platí v případě, že nový vlastník koupil pozemky od člena HS. Jestliže koupil přičleněné pozemky, musí, když chce něco v HS ovlivnit, podat přihlášku do HS. To, že dá někdo "dohromady" 500 ha na přidružených pozemcích, není z hlediska rozhodování HS vůbec zajímavé, protože z toho neplyne žádné rozhodovací právo.

Autor: Jan Slavětínský | 03.04.2012 06:12
Třebapepo - po nabytí pozemků ze stáváte automaticky členem HS ze zákona, pokud do 30 ti dní nedáte písemně,že s členstvím nesouhlasíte. (zákon o myslivosti 449). Nebo se pletu a mám jiný zákon?? §26/1

Autor: Třebapepa | 02.04.2012 23:47
Dobrý večer.Dlouho sleduji tyto stránky a teprve toto tema mě přimělo,abych se registroval a dal v plen svůj názor a zážitky.
Celý život jsem za myslivostí dojížděl dost daleko a třeba každý den.Před deseti lety mě napadlo,jako člověka dbalého zákonů,právně zabezpečit svoji lásku k myslivosti.Mám vyšší zkoušku,povinnosti si plním a s družností nemám problém,potrpím si na korektní jednání.Nakoupil jsem soubor pozemků,asi 25ha,abych měl své jisté a klid.O klid jsem přišel hodně brzo,co jsem podal přihlášku do HS a MS.Od té doby jsem zažil všechny formy arogance,intrik a ignorance i udávání.Do HS nejsem přijat do současné doby,nedělají valné hromady a honitbu mají uznanou.MS mě po šesti letech přijalo,bohužel až když se dozvěděli,že chci pěstovat kukuřici.Deset let poslouchám od ženy,,že jsem partičce starejch bolšánů koupil za 2,5 mega kus honitby a 13kg sele si musím koupit''.HS má přidruženo 45% výměry,uměli si to zařídit a já se tehdá neodvolal proti ustanovení honitby.Chtěl jsem slušně a v klidu a teť po zážitcích toho lituji.
Jak se mám zachovat,pokud za mnou příjde někdo,kdo na přidružených pozemcích dá dohromady 500ha, pro podpis nájmu?

Autor: martes | 02.04.2012 23:28
Přátelé, s Bohouškem nemá cenu diskutovat.

Autor: rici czech | 02.04.2012 21:15
A jsme u toho: těch "rentabilních" jak tvrdíte moc nebylo a koně do tahu to byl pro mnoho přepych a o traktoru nemluvě.Stačí si zjistit kolik těch traktorů se celkem vyrobilo v meziválečných letech ,nehledě kolik šlo na export a kolik zůstalo "doma".Ano máte pravdu o pozemky mají zájem movití lidé,ALE z velké většiny ne kvůli zemědělství nebo myslivosti ale z ůplně jiných důvodů.Lesní honitby s vysokou a černou zvěří mají pod palcem vesměs LČR,za mnohdy nehorázné nájmy ale ty polní kde je pár zajíců a krapet srnčího lukrativní jsou asi stěží:-)Domluvil jsem,v této diskuzi nadobro :-))

Autor: Lidolovec | 02.04.2012 21:03
Zemědělství po r. 1989 je stále tvrdě socialistické a po vstupu do EU dvojnásob.. Někteří vedoucí bývalých JZD, či zemědělci hospodařící na větších výměrách mají neváhám říci měsíční příjem vyšší než poslanci..A někde si rozdělují milionové odměny.

Navíc neváhám říci, že biopalivová politika EU je zločin, je socialistická,je totiž na státním zásahem do volného trhu, zásahem do ekonomických zákonitostí, tj. je založena na úředních (umělých, deformovaných) výkupních cenách el. proudu vylučujíc volně - tržní ceny (např. bioplynky)..
Kde jste prosím viděl orat sedláka -myslivce s kravkami? Nikdy. Měli totiž koně do tahu, v předválečné době již měli někteří traktory (zn. Svoboda), v období těsně před. r. 1948 i nové Zetory. Proč by ti rentabilní vstupovali do násilně tvořených JZD? Aby se měli hůře -tzv. jednotky za práci, viz. bída na venkově do r. 1970 ?
A pak za normalizace obrovské transfery a danové úlevy ve prospěch zkolektivizovaného zemědělství, kdy objektivně za těchto dlouhodobě neudržitelných podmínek někteří i řadoví zaměstnanci JZD a státních statků měli vyšší životní úroven než lidé z měst.

Zapomínáte pořád, že o myslivost začínají mít zájem movití lidé, někteří dědici půdy se začínají ptát, kolik že by mohli mít za nájem z myslivosti a jakpak ti lidoví myslivci hospodaří na jejich majetku?

Já sem asi začnu dávat fota nově vytýčených cest, sic nezpevněných(což zvěři nevadí, naopak) a postupnou obnovu našeho katastru po pozemkových úpravách.

Autor: rici czech | 02.04.2012 20:47
Pane Lidolovče v něčem máte kousek, ale jen kousek pravdy.Spíše by mne zajímalo ,kdy už konečně pochopíte ,že časy první republiky ,kdy každý na vesnici měl pár hektarů políček rozdělených mezemi ,ůvozy a stromořadími,s různorodými plodinami se nevrátí!!Prostě máme kapitalismus kdy peníze bohužel jsou až na prvním místě,většina "rolníků" s navrácenými pozemky nerozezná oves od pšenice.Ti už nikdy rolničit či statkařit nebudou, raději pozemky pronajmou družstvu ,které ovšem nemá zájem o zmenšování polí a rozdělení remízky,jsou to ekonomické ztráty.Pokud se některý s rolníků rozhodne hospodařit na svém má smůlu ,neb jeho pozemky jsou uprostřed několikasethektarového lánu, ke kterému už neexistuje příjezdová polní cesta.Jste prostě snílek:-)Kosou už sekat nikdo nebude a orat kravkou také ne.A k těm vámi nenáviděným komunistům.Má rodina pozemky podstoupila družstvu ve kterém byli zaměstnáni.CO z toho plyne? Vesměs byli rádi ,měli jistý plat a nemuseli se obávat ,že nebude co do huby pokud přijde např.nepříznivé počasí a ůroda se nevydaří.Takových byly tisíce.A kde je české zemědělství let po revoluci? Řeknu to přímo v prdeli včetně živočišné výroby.Vy si tu první republiku až moc idealizujete ,ale věřte že na venkově a v obyčejných rolnických či selských rodinách to až tak ideální nebylo,včetně provozování selské myslivosti.

Autor: Lidolovec | 02.04.2012 20:12
Oblíbený asi nadále nebudu :)) Ani nemám zájem vstupovat do MS, složeného z bývalých estébáků, či myslivců z komunistických rodin (arogantní chování za komunismu vůči vyházeným myslivcům-sedlákům), kteří někteří již dle mého názoru druhou, třetí generaci devastují část naší sloučené honitby soustavným přemnožováním srnčí zvěře, či jako staronoví jezedáci i rozorávají meze, nově vytýčené polní cesty, či dodnes dluží restituce(restituční rezervy). Tyto problémy ale mají myslivci - vlastníci po celé republice.

K právu myslivosti vlastníka. Nelze někde míchat dohromady tradiční myslivce -vlastníky s tradicí před r. 1948 a právě ty postkomunistické struktury. Do toho jsou paralyzovaná HS, často infiltrovaná lid. myslivci.

Jenže je nutné pro zdárný vývoj myslivosti zachovat komunikaci mezi rozdílnými strukturami myslivosti.
A ne každý vlastník - myslivec má zájem ,,courat" se po celé honitbě, když sám vlastní, či zemědělsky, lesnicky obhospodařuje desítky, či dokonce stovky ha a jen ty si potřebuje chránit před divokými prasaty, přemnoženou srnčí, jelení zvěří.

Takže když ,,projde" v nové legislativě těsnější spojení práva myslivosti s pozemkem a možnost přednostního práva myslivosti zemědělského nájemce honebních pozemků, jistě se někde velice napjaté vztahy mezi myslivci -vlastníky(neprovozujíc dosud právo myslivosti), zemědělci a lidovými myslivci bez půdy (či velice drobnými vlastníky) vyjasní..Řešení v případě nájmu honitby by bylo, aby neorganizovaný myslivec -vlastník, či zemědělec s právem myslivosti na pronajatých zemědělských pozemcích byl automaticky pouze HOSTEM ze zákona, nikoli ČLENEM mysl. sdružení -nájemců !!!!

Tzn. umožnit vlastníkovi přičlenit pozemky, poněvadž společenstevní honitba se pronajímá nedílně, nebo možná se obnoví možnost propachtování části honitby (viz. Honební zákon, jednotlivé zákony spolkových zemí SRN, apod.)..Kdoví... Jestli má pan Chadim strach, že by došlo k drobení honiteb, může se vyhláškou k zákonu stanovit min. výměra vlastněných pozemků nutná k ,,automatickému" výkonu práva myslivosti a stanovit určitou minimální souvislost těchto pozemků s respektováním L.Z.P.S. kdy právo vlastnické jako přirozeno právní může být omezeno na míru nezbytně nutnou. Podobně takto postupovaly za 1. republiky okresní úřady v případě žádostí vlastníků o výkon práva myslivosti na přičleněných pozemcích, tj. na ENKLÁVÁCH, POZEMCÍCH ZAOKROUHLENÝCH, kdy na výkon práva myslivosti neměl vlastník právní nárok.

Lidoví myslivci totiž zapomínají, že nemohou bojovat proti ,,všem", tj. i proti myslivcům -vlastníkům, zemědělcům. Potřebují je, poněvadž jinak během jedné dekády mohou přijít o honitby a stanou se marginální složkou myslivosti. Tedy až na ty pracovité, ti se neztratí nikdy.... Případů z historie je dost, že se situace rapidně změnila během poměrně krátké doby....

Koho by z řad lidových myslivců napadlo před 5 lety, že se tak situace změní ve prospěch snahy obnovit předkomunistické myslivecké struktury mající za fundament vlastnictví honebních pozemků?

Autor: Radek Chadim | 02.04.2012 18:29
Vašek50: to je zajimavý pohled na problematiku. Jak jsem uvedl níže, rozumným řešením ale nebude snížení minimální výměry - protože není jasné, kde má být ta správná míra té minimální výměry. Pak totiž zase mohou přijít ještě drobnější majitelé pozemků, co budou chtít 10 ha honitby, protože oni víc nevlastní a vy jste jejich 10 ha přičlenil ke svým, a pořád tak dokola. Současný stav je kompromisem mezi zájmy vlastníka a chovem zvěře. A zvěři to opět nepomůže, v horských oblastech ta myslivost určitě není o drobné, ale o spárkaté, a ta se na 100 ha chovat nedá.
Nejspravedlivější a demoktratický systém by samozřejmě byl, aby každý majitel pozemků v HS v rámci jedné honitby měl jeden hlas bez ohledu na velikost pozemků, které v navrhované honitbě vlastní, pak by se honitby zase vytvářely asi o dost jinak. Vlastník by pak možná měl snazší cestu k tomu, aby na svých pozemcích mohl za rozumných podmínek provozovat myslivost. To nepomůže panu Nekolovi, který není nikde moc oblíben. Ale ostatní majitele by větší šanci na myslivost ve svém rozhodně měli, nebo by alespoň měli větší šanci na to, že za pronájem svých pozemků dostanou skutečně tržní cenu a né jako dnes cenu běžnou v dané oblasti, tedy +-30 Kč/hektar/rok. Kdo napíše, že jsem se zbláznil, tak se nemusí bát, že ho tady bloknu :-), ale při hlasování ve volbách má každý volič taky pouze jeden hlas bez ohledu na to, kolik má na bankovním kontě miliónů :-) - nebo by to tak alespoň mělo být :-).

Autor: Lidolovec | 02.04.2012 17:46
Rudolf Beran (28. prosince 1887 Pracejovice – 28. července 1954 Leopoldov) byl český agrární politik a česko-slovenský ministerský předseda. 14. května 1945 do Beranova statku vtrhla Rudá garda, vyslaná nejvyššími představiteli KSČ, a Rudolfa Berana odvlekla znovu do vězení. Hned na to do Beranova statku vjel osobně komunistický ministr zemědělství Július Ďuriš. Nechal svolat celou vesnici a začal rozdělovat společný majetek manželů Beranových. Nebylo to úplně zadarmo, podmínkou byl podpis členské přihlášky do KSČ. Beran byl poté v dubnu 1947 odsouzen za protinárodní činnost a kolaboraci k 20 letům těžkého žaláře, přestože v jeho prospěch vypovídala řada svědků a Beran sám poukázal na velké oběti Agrární strany za okupace.
Rudolf Beran, jenž byl odsouzen ve zjevně politickém procesu, se nikdy nedočkal rehabilitace a zemřel ve vězení.

Autor: rici czech | 02.04.2012 17:32
Lidolovče ,prosím prostuduj si dějiny a potom piš,neb ty bláboly (komunistický teror po roce 1945 ) je holý nesmysl a dedukce typu "s prdu kulička".Jak si potom mám vysvětlit ,že můj předek svobodně podnikal až do roku 1949.

Autor: Lidolovec | 02.04.2012 17:20
K Vaškovi..Ano, to je velice palčivý problém, nevymahatelné právo myslivosti vlastníka přičleněných pozemků k honitbě vlastní, či společenstevní.To způsobila ČMMJ (Palas) -lobby lidových myslivců -nájemců, která se spolupodílela na současném a novelizovaném zákoně č. 449/2001Sb.

Právo myslivosti na svých přičleněných pozemcích si nedovolili odepřít vlastníkům ani pováleční komunisté po r. 1945, když v zákoně z dílny KSČ -Duriš, ministr zemědělství z prosince 1947 měli vlastníci přičleněných pozemků zajištěno PRÁVO MYSLIVOSTI viz. § 6, odst. 4,5 a to v poměru k výměře přičleněných pozemků zákona č. 225 o myslivosti z 18.12. 1947..

Připomínám pro dokreslení, že v té době už od r. 1945 probíhal komunistický teror..

Na českém venkově začali již těsně po ukončení 2. svět. války ve velkém komunisté vykrádat majetky myslivců- sedláků, velkostatkářů, šlechty a zavírat je do komunistických kriminálů, z nichž mnozí útrapy nepřežili - např. Beran předseda Agrární strany, Buqoy z Nových Hradů na českobudějovicku..O majetek přišla větev Schwarzenbergů - Hluboká nad Vltavou -komunisty ovlivněný nemocný prezident Beneš, viz. Benešovy dekrety, Písecko (Lex Schwarzenberg) atd.

Autor: Vašek50 | 02.04.2012 14:22
Vážení přátelé myslivosti. Pročetl jsem si tuto diskuzi a pokusím se o příspěvek z trošku jiného pohledu. Hned na počátku bych chtěl uvést názor, že jako zemědělec obhospodařující cca 135 ha, kdy přes 100 ha je souvislých, nejsem zastánce zmenšování honiteb. Ovšem na druhé straně umím pochopit snahy o úpravu velikostí honiteb, protože na vlastní kůži pociťujeme bezmocnost při snaze výkonu práva myslivosti na vlastních honebních pozemcích. Naše zemědělská oblast spadá do rozsáhlé horské oblasti, kdy dominantní vlastníci honebních pozemků jsou Lesy ČR. Z toho pramení i vznikl vlastních honiteb s přičleňováním těch menších, byť 100 hektarových. Pro Lesy ČR není v naší oblasti problém utvořit tisícihektarové honitby a následně využít 10% pro přičleňování zemědělských honebních pozemků. Následně zemědělci obdrží smlouvu, kde je cena 20 Kč/ha/ročně za nájem a přičlenění pozemků a poté následuje veřejná soutěž, kdy honitbu včetně honebních zemědělských pozemků získá subjekt za cenu cca 500 Kč/ha/rok (viz veřejné soutěže na www.lesycr.cz). Docela slušný business na úkor zemědělců, že? Ovšem tím to ještě nekončí. Pokud zemědělec vlastnící honební pozemky, jenž byly přičleněny do nějaké vlastní honitby Lesů ČR a má zájem působit na vlastních honebních pozemcích, je bohužel bez šancí, neboť následní nájemci mu neumožní výkon práva myslivosti nebo v případě MS jej vůbec nepřijmou do tohoto sdružení. To je dnešní drsná realita naší oblasti a proto umím pochopit snahy zemědělců dosáhnout změny při výkonu práva myslivosti na vlastních pozemcích. Myslím, že někdy v diskuzi i pan Joska trefně popsal současný stav mezi zemědělskými myslivci a myslivci bez pozemků, jehož důsledek dnes můžeme pociťovat všichni.

Autor: Radek Chadim | 15.03.2012 15:27
Já vím, jak to myslíš a ani moje řádky nečti nijak zle, ale spíše jako volný proud myšlenek :-). Ale já pořád nechápu, co to snížení výměry té myslivosti přinese nového - nic, akorát další problémy a zvýšení administrativy, a zvěři to nepomůže zcela určitě. Tento mechanismus přičleňování a vytváření honiteb je zde už nyní a z hlediska fungování myslivosti vytváření menších honiteb stejným způsobem nepřinese nic lepšího. Když mám dnes 100 ha tak mi nikdo nebrání obejít si majitele a mít pod palcem hektarů 500, žádný rozdíl. Za další větu zde nesklidím ovace, ale když chceš vyřešit problém majitel pozemků a mít kde dělat myslivost, tak by myslivost pak museli provozovat jen HS, tedy majitelé, nemajetníci by pak v HS byli "jen" hosty. Pak bude mít záruku majitel pozemků, že bude mít myslivost ve stávající honitbě kde dělat a spory o to, že tam s tím ano a tam s tím ne by už nebyl sporem, na který doplatí zvěř. Ono něco podobného totiž v našem HS proběhlo v roce 1993 a dopadlo to tak, že se rozhadalo celé dřívější MS, protože nemajetníci se tehdy cítili jako druhořadí členové a mnoho z nich s myslivostí bohužel skončila už jen z tohoto principu. Ale jinak uplatnit práva vlastníka, aby on měl tu 100 procentní jistotu toho, že bude moci myslivost na svých pozemcích vykonávat, nepůjde.

Autor: Miroslav Šafr | 15.03.2012 14:58
Radime, ano i takhle by to šlo. Základ by se ale změnil jen na těch 100 ha a to by bylo pro mě a v podobných případech bylo poté jednodušší. Ono je totiž výhodnější pro vlastníky být přičleměni, než být v nějakém pochybném HS a ručit tam svým majetkem. U nás jsou třeba veškeré městské pozemky přičleněné. Město totiž v minulosti zjistilo jak to v HS chodí a že svými hlasy nic nezmění a zároveň z toho nic nemají. A takto se chová stále více i drobných vlastníků půdy.

Autor: Radek Chadim | 15.03.2012 14:34
Miroslave, tak a když k tem 100 ha přičleníš dalších 400 ha, tak pak člověk zjistí, že žádný zákon se nemusí ani měnit, protože tak už je to dnes a spokojeni stejně jako dnes nikdy nemůžou být úplně všichni vlastníci :-)

Autor: Miroslav Šafr | 15.03.2012 10:53
Neříkám, že honitba o výměře 100ha je optimální. Ono by k ní bylo určitě přičleněno ještě pár hektarů navíc od drobných vlastníků, ale samosebou ochranná hraniční zóna 200m by byl zajisté problém.
Jako nouzové řešení na vyjímky na ochranu vlastnického práva na provozování myslivosti na svých pozemcích když nějaká akciovka ovládně HS by takový zákon však nebyl špatný a pod záštitou agroturistiky by šel i prosadit.

Autor: Jan Sokala | 14.03.2012 22:20
souhlasím s Petrem,mám tu možnost být několikrát ročně s kolegy s rakouska či německa kteří k nám jezdí pravidelně lovit už několik let,a rozhodně to není v jejich případě o tom že by neměli možnost lovit,nebo mělí málo zvěře u nich doma.Jak oni sami říkají,u nás a jiných východních zemích,je to ,,za málo peněz hodně muziky,,.Jezdi prostě k nám rádi,jelikož si za pár korun můžou pěkně zastřílet.A to že by u nich bylo málo zvěře,nebo špatný chov ani nemluvě,o tom svědčí i přemnožení černé zvěře,které je v německu v daleko vyšším stádiu než u nás.Na druhou stranu ale musím říct,že nedávná ekonomická krize postihla i lovce s rakouska,kteří v posledních dvou letech při akcích se už drží na uzdě,a obracejí svá eura horkotěžko v ruce,než to bylo v rocích předchozích.Na závěr chci za sebe říct že jsem a budu zástancem honiteb větších,a rozloha 500 a méně hektarů mi příjde tragická.....

Autor: Petr Toman | 14.03.2012 21:30
Richarde, u těch cizinců bych v tom hledal spíš něco jiného. Většina těch lovců nemá možnost doma lovit, jelikož nemá kde a pokud ano, tak za ceny mnohonásobně vyšší než tady, proto vyhledávají možnosti lovu v zemích, kde to je možné, tj u nás, v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku a pak dál na východě ..Rusko, Bělorusko nebo jezdí i na jih, například do Afriky.

Autor: Petr Toman | 14.03.2012 21:20
pro kolegu Miroslava Šafra...to rozdělení do úseků jak jej popisuješ má jeden háček a to, že uvnitř stávající honitby nemáš hranice.
Pokud bychom tedy hypoteticky přistoupili na 100 ha minimální plochu honitby a udrželi stávající stav, tj 200m "ochranná hraniční zóna" tak při optimálním rozložení plochy (čtverec) 1000x1000 m (100ha) lze zvěř přikrmovat na cca 36 ha (600m x 600m).
Dále při zachování pravidla že nelovíme 200m od krmných zařízení(při 4 krmných zařízení..600m od sebe) pak, pokud si zákon vykládáme tak, že od 0 do 200m od hranice lovíme i šouláním, lovit na cca 50ha, tj polovina pronajaté plochy. Pokud bychom v ochraném pásmu nelovili vůbec pak jen cca na 24 ha

Pokud bychom vzali rozměry honitby na "minimální šiřku" 500m ( tedy 500m x 2000m),tak nám zůstává pro přikrmování pás 100 x 1600m tj 16 ha ze 100 ha..

takže tím, že snížíme plochy honiteb na 100 ha a zachováme současná pravidla lovu a péče o zvěř nikomu nepomůžeme, spíš naopak

Autor: rici czech | 14.03.2012 20:35
V Německu vcelku pěkné lesy ,udržované přirozená obnova ,ALE kus srnčího aby tam člověk pohledal.Řekl bych ,že zazvěření daleko menší nežli u nás.Vypovídá o tom i to ,že němečtí lovci jezdí lovit k nám,a většina z nich nepase vůbec po nějakých medailových trofejích, ale prostě po tom si něco ulovit.Takže asi tak.Je to pouze můj postřech názory se mohou lišit:-)

Autor: Dvořák Mirek | 14.03.2012 20:08
výsledek rozsekání.. áá hele tohle je ten medajlák od Tondy, jak machraval.. ještě popolez 5 metrů a máte to spočítané oba dva.. jinak to nedopadne.

Autor: Radek Chadim | 14.03.2012 20:02
Pan Nekola taky tvrdí, že když malé honitby fungují v Německu, tak proč by nefungovaly u nás. Já taky nevím, proč v Německu staví dálnice za třetinové ceny a u nás to nejde, opravdu, ale opravdu nevím :-). U nás zmenšení honiteb PRO ZVĚŘ nemůže dopadnout v žádném případě dobře, protože LČR nám před 9 lety ukázaly, kam to povede - k likvidaci trofejové zvěře a přemnožení divočáků a holé zvěře. Srnec se taky půlit jednoduše nedá. U nás je průměrný odlov srnce na 100 ha 1,25 srnců, příští rok to nebude ani 1 srnec na 100 ha. Jsem zvědav, jak pak bude SSM rozhodovat o tom, která honitba bude v těch 100 ha honitbách toho srnce lovit - to pak bude srnec pěkně drahá věc a úředníček bude pěkně ve vatě :-). Máte někdo přehled o tom vzorovém Německu nebo Rakousku, jaká je tam kvalita trofejí a věková struktůra zvěře, ať jsme my ostatní o něco chytřejší? Tam kde zvěře není a nejsou škody je samozřejmě situace jednoduší, problém je tam, kde zvěř je a škody jsou. Ale kde zvěř není tak netřeba dělat myslivost :-). No jo no, už zase pod drogama :-).
Snížení výměry honiteb navíc teoreticky povede ke zvýšení byrokracie a já jako daňový poplatník nestojím o to, abych rval svoje prachy do dalších úředníků, PROBOHA!!! :-D

Autor: Miroslav Šafr | 14.03.2012 19:33
Nejsem zastáncem menší minimální výměry honitby a současný stav mi vyhovuje. Na druhou stranu musím připustit, že i honitba se 100 ha by mohla za jistých podmínek fungovat, alespoň u nás. Máme stejně honitbu rozdělenou na úseky cca 100 ha, na kterých "hospodaří" 1.-2. členové. Každý člen loví ročně 2 ks srnčího a černou podle svého úsilí. Škody s vlastníky či nájemci pozemků si většinou každý řeší také sám a to zvěřinou kterou si ponecháváme. Funguje to bez problémů. Kde je méně zvěře je i méně škod.
Na tyto "mini" honitby by však musel být zvýšený dohled ze strany SSM a myslivci musí být slušní lidé.
Vlastníci pozemků a zároveň myslivci mají výhodu v tom, že na svých pozemcích nemusí řešt žádné velké škody a to ani v případě že pozemky pronajímají. Jestliže mi nájemce vyúčtuje větší škody na plodině než zaplatí nájemné, pravděpodobně budu hledat jiného nájemce třeba i za cenu zatravnění polí a tím snížením úživnosti honitby. Poté mi však stoupnou náklady na vnadění a přikrmování v době nouze a to si musím spočítat co se vyplatí. Toto však neplatí pro malé vlastníky do 30 - 50ha nebo jestliže má své pozemky rozházené na větší ploše. Já bych 100 ha vcelku složil s dvouma svýma sousedama.

Autor: Ellhenicky | 14.03.2012 18:25
Jak píše Fesoj.I u nás máme několik záhumenkářu a pár malých soukromých zemědělců, kteří si každý rok řeknou o náhradu za vzniklé škody způsobené zvěří.Jak uvádí i u nás jsme to řešili uvedením pozemku do původního stavu, ale postupně to nestačilo a požadovali náhradu ve zvěřině.Dva roky jsme byli vstřícní, ale když to začali brát automaticky jako samozřejmost, že koncem roku dostanou prasátko nebo srnčí nechali jsme to v několika případech na nich, ať to řeší i soudně a ono to už tak jednoznačně v jejich prospěch nevyznělo.Tím ale nechci říci, že škody, prokazatelné škody, nehradíme.Jinak pro Radka, já jsem Tě varoval:-)

Autor: Fesoj | 14.03.2012 15:42
Pro pana Nekolu :
Nevím, zda to budete považovat za výsměch či poklonu - ale Vaše myšlenkové postupy mi strašně připomínají zesnulého presidenta Havla. Ten také občas dokázal v zásadě správný názor dovést ad absurdum a na rozdíl od Vás měl dost moci na to, aby to i prosadil - celkové světové odzbrojení je jistě něco, co by každý rozumný člověk uvítal, jenže on začal tím, že prosadil zrušení zbrojní výroby na Slovensku... A co se týče dotací do zemědělství, já zemědělec sice nejsem, ale obyčejný selský rozum mi říká, že zemědělská půda by primárně měla sloužit k produkci potravin, nikoliv k výrobě biopaliva, že kvóty výroby našeho bílého zlata - cukru - nadiktované Evropskou unií jsou zhovadilost a že cesta, kterou naše zemědělství kráčí, je cestou do pekel - a nejen pro zvěř... Dříve se tady u nás na polích pěstovalo obilí a brambory, používalo se i chemické hnojení a zvěř zde byla... Dnes jsou z polí louky, x let nepřihnojované vůbec ničím, ale není zde ani kus drobné zvěře, protože v době odchovu mléďat tam vjedou širokozáběrové sklizňové stroje, za 1 den posekají desítky hektarů a nepřežije ani jeden zajíc, koroptev, křepelka, chřástal či skřivan - přál bych Vám vidět, jak se nad takovým strništěm houfují káňata, krkavci, poštolky, ale i čápi a sbírají tu sekanou. A posekaná tráva se posbírá, vysype na jednu jedinou obrovskou kupu, kde se nechá shnít, letecké snímky potvrdí, že seč byla provedena v termínu a dotace se jen sypou... Stále chcete tvrdit, že za těchto podmínek stačí rodince srnčí zvěře k životu 5 až 150 ha ? A stále trváte na svém názoru, že za úbytek drobné zvěře může především neodborné "lidolovecké" myslivecké hospodaření ? Uvědomte si, prosím Vás, že od doby změny režimu již uplynulo víc než 20 let a že nelze všechno do nekonenečna svádět na staré chyby ! Bylo jich ve vztahu člověk versus zvěř sice napácháno dost, ale za posledních 20 let se situace ještě rapidně zhoršila a rozdrobení honiteb na záhonky by už bylo jen posledním hřebíčkem do rakve. Proč nedokážete či nechcete pochopit, že lovit zvěř jde i na velice malé ploše, ale chovat rozhodně ne. A farmář, který se bude snažit hospodařit tak, aby to bylo prospěšné přírodě a zvěři /biopásy, remízky, políčka, napajedla.../ je stávajícím systémem dotací odsouzen ke krachu.

Autor: Fesoj | 14.03.2012 14:54
U nás si jeden občan zakoupil od PF pás louky za svou zahradou k lesu, aby měl kde sušit seno pro králíky. Je toho možná hehtar, možná něco přes. Minulý týden mu kus té louky zkultivátorovala prasata. Hned mi volal a strašně se rozčiloval, jaká mu vznikla škoda a že by chtěl náhradu. Koneckonců v zásadě měl pravdu, tak jsem myslel, že bychom tam mohli přijet s mysliveckým traktorem a bránami, trochu to převláčet a uvést do původního stavu, už v rámci dobrých vztahů. Jenže on si to takhle vůbec nepředstavuje - navrhl, že "jeden kanec by to spravil". Taky postoj...

Autor: Tomio | 14.03.2012 14:17
Pan Nekola už ví jak vypadá novela o myslivost, lepší vtip si nemohl vymyslet. Už jen to, že ta novela už by definitivně zlomila nalomený vaz celé vlády.
Já znám jednoho soukromníka, který má chuť mít vlastní honitbu, ale ne pro vykonání myslivosti, on si myslí, že by ji pronajímal za velké peníze svých 75ha

Autor: Radek Chadim | 14.03.2012 10:13
PS: ano jsem pod drogama, jste to odhalil, pane Nekolo :-D (reakce na e-mail, tomu Vy ostatní nemůžete rozumět).

Autor: Radek Chadim | 14.03.2012 09:44
Škoda slov, ale protože si myslím, že proti blbosti se má bojovat pořád, tak zase Vám, pane Lidolovče Nekolo, něco napíšu.
Za prvné - zěmědělec x vlastník pozemků x myslivec, dnes 3 rozdílné věci, které spolu bohužel mnohdy nesouvisí. Neustále mě napadáte, že nechávám své pozemky ve scelených... ale já nejsem zemědělec a nemám ani finanční, ani technické prostředky, abych svoje pozemky mohl úspěšně obhospodařovat. Já jsem přesvědčen, že na zlepšení stavu krajiny musí zatlačit stát ekonomicky - prostřednictvím zemědělských dotací. V tomto směru nebude myslivec nikdy dostatečně ekonomicky silný, aby mohl něco významnějšího dělat pro zlepšení stavu krajiny. Navíc to není problém několika hektarů, ale celé rozlohy státu. Chtěl bych mít vás v naší honitbě, já bych vám ty svoje pozemky pronajal za 1 kč/rok, zaplatil bych vám, abyste tam udělal ta zvěřní políčka a biokoridory, když jste do toho tak hrr. Jenže když to nabídnete dnešním zemědělcům, tak ti řeknou, že to pro ně není finančně zajímavé a sám to okopávat motikou nepůjdu - tedy ano, jsem vychcanej a línej, ale rozumnej :-).
Navíc dále neplatí, že zemědělec chce být myslivcem, jak tady se snažíte všechny přesvědčit, u nás je tomu právě naopak. O myslivost ze zemědělců ani z jiných vlastníků nemá nikdo zájem, protože je to jen práce, starost a zabere to hrozně času. Když vlastníkům dnes přineseme kousek flákoty, tak se jen usmívají, ale když jim řeknete, ať si teda uděljí lovecký lístek a jdou si to ulovit, tak se kroutí jak paragrafy. To, že vy jste vlastník a chcete provádět myslivost na svých pozemcích, tak jste jeden z mála. Já zase znám stovky vlastníků, co myslivost nedělají, i když jako vlastníci u nás mají tu možnost, protože jsme HS.
Pane Nekolo, vlastníte souvislých alespoň 100 Ha? Já jsem nikdy nepsal, že moje pozemky jsou zároveň honitbami, ale když se sníží výměra honiteb, pak se mohou objevit další vlastníci menších pozemků, co budou žádat další zmenšení minimální výměra a kdo pak rozhodne, která ta míra velikosti honitby je nejlepší, nejoptimálnější? Nikdo mě nenamluví, že 150 ha stačí do dnešní zdevastované krajiny, kde myslivost je založena na chovu SPÁRKATÉ ZVĚŘE - protože drobná není. Nenadávejte proč není, ale berte to jako fakt, co se v nejbližších 10 letech na sto procent nezmění, ať už výměra honiteb bude jakákoliv, protože se musí začít né u výměry honiteb, ale u stylu zemědělského hospodaření a prachy jsou vždy až na prvním místě. Takže nevidím důvod, proč snižovat výměru. Ono těch vlastníků, co chtějí vlastní honitbu o menší výměře je jen hrstka, ale stejně jako vy jsou mediálně výrazní - uřvání, ale kromě vás a paní Petrové jiného neznám. Naopak jich znám zase minimálně desítky, co chtějí mít honitby velké :-), ale neotravují s tím na každé myslivecké diskuzi.
Dále se vás zeptám, proč je zvěř spárkatá horší než drobná? :-)
Dále vás vyzvu, abyste se s námi podělil o paragrafy z novelizace zákona, ať víme, jestli nenadávám zbytečně. Ale já narozdíl od vás se v těchto diskuzích angažuju proto, ne abych z toho vydojil prachy, ale abych vytvořil lepší podmínky pro chov SPÁRKATÉ ZVĚŘE, protože ta je za současné zemědělské politky budoucností myslivosti. Předchozí věty ale nemění nic na tom, že budu lovit lišky vhodným způsobem při každé příležitosti :-)...

Autor: Lidolovec | 13.03.2012 23:42
Pro pana Chadima.
Snesu hodně, ale prosím Vás, co mi to podsouváte za vámi vymyšlené kraviny?
Mne stačí a jasně jsem vám říkal, když nemáte zájem o drobnou zvěř,je to jen vaše věc, že ještě více jak 20 let po listopadu necháte své zemědělské pozemky z mysliveckého hlediska zdevastované, schemizované v bývalém JZD. Ač současné zemědělské dotace nevyžadují vlastnictví zvířat, žádnou intenzivní produkci. Takže je to jen o lenosti a vychcanosti, když na druhou stranu některý lidový myslivec leze i na nepronajaté pozemky, což mu doposavad zákon o myslivosti nezakazuje.. Podotýkám, že podobné problémy mají v Rakousku ekologičtí sedláci, když v honitbě mají sedláky chemizující, kteří pak jsou nejvíce ,,hladoví" po množství zajíců z pozemků s absencí chemizace v rámci společných honů... Budiž. K věci..Jenže pak na scelených nemůžete řádně hospodařit s žádnou, tudíž ani spárkatou zvěří..Viz. vyšší zatížení polních částí honiteb v SRN srnčí zvěří poněvadž na fragmentovaných lánech má srnčí větší možnosti úkrytu, netrpí pak lesy při vzniku potravinového šoku v pozdním létě a dál, při sklizni trvající den, dva na x. najednou i na stovkách ha....Kdybychom hony rozdělili (dotace brzy nebudou, velkopodniky v nájemním vztahu na pozemcích bez dotací skončí)... Najednou bychom zřejmě zjistili, že srnčí rodince stačí operační prostor 5 až 150 ha i mimo les....Takže jen fabulujete...Vynechávám váš blábol o demokratickém přehlasování. Nemáte tradice, neznáte Honební zákon, neznáte legislativu rakouských a německých spolkových zemí.Demokracie je o ochraně práv JEDNOTLIVCE..Což současné znění zákona o myslivosti dle přání ČMMJ nezaručuje.

Kde jste přišel k tomu, že když máte v honitbě své parcely, že se jedná o automaticky o malé honitby - Honební zákon poměrně vyjímečně uznával ENKLÁVY, pozemky ZAOKROUHLENÉ, a vždy zde samostatné právo myslivosti až po schválení okresním úřadem.

Pane Chadim, ano diskutujme -snad už moc neprovokuji.. (už jsem se zařekl jako člověk, který zná některé detaily novely zákona o myslivosti že budu zticha - ale ta radost, když by snad konečně namistrovaný lidolovec z ČMMJ musel odejít do mé smrti z mých pozemků...:)).. Nepodsouvejte mi ale prosím některé myšlenky, dá se z vašich tvrzení i vydedukovat, že střílíte do větru...Jako škody zvěří..Smlouva je dvoucestný dokument.. Nenabízel jsem vám k porovnání německou pachtovní smlouvu ??...Jinak si vás vážím. Přiznám se, velmi uznávám názory Fesoje, ale proboha člověče, jak můžete bydlet v krajině věčného sněhu :))) P.s. Jako kdybyste byl z otužilé rodiny německých přizvaných přistěhovalců z doby Přemysla Otakara II :))) Hlavně s úsměvem:)) B. Nekola

Autor: Fesoj | 13.03.2012 22:15
Já osobně vůbec nemám strach ze sedláků, kteří by si chtěli lovit na svých pár hektarech. Takových moc nebude, už proto, že zemědělec živící se poctivou prací prostě většinou ani nemá čas a chuť dělat ještě k tomu myslivost ve vlastní režii, koneckonců již Vrba psal o tom, že existují dvě vášně, kterým když sedlák propadne, přijde o grunt - karban a flinta. Daleko větším nebezpečím jsou různé SRO a akciovky, které nakoupily od pozemkového fondu spousty hektarů, na nichž pěstují především dotace, pokud možno s co nejnižšími náklady a co nejvyšším ziskem. A pokud jsou jejich pozemky aspoň trochu dobře zazvěřeny srnčí zvěří či se tam dokonce vyskytuje i vysoká a dokonce se tam občas uloví i kus s medailovou trofejí, vidina zisku z poplatkových odstřelů je velmi, velmi lákavá...

Autor: Jenik S | 13.03.2012 21:15
Tomio ale bohuzel existuje neco vic nez penize... Za jeleny i ostatni lovy se da menit, prodavat, domlouvat obchody ktere nesouvisi s myslivosti atd... Je to smutne ale dnesni doba kdy je sparkata premnozena tak mu nakonec jeste podekuji ze snizil stavy... Nechci se tu moc rozepisovat at nesirim paniku, ale radim vsem lide bdete...

Autor: rici czech | 13.03.2012 21:08
Tomio 300tisíc to jsi ještě hodně na spodní hranici:-))).Jeníku nikdy se to nevyplatí.Viz.konkurenční veb a diskuze na téma obora Fláje k pronájmu.Bývalý nájemce tam pěkně popisuje situaci- těžká ztrátovost.Sice obora a né volná honitba ale přece.

Autor: Tomio | 13.03.2012 20:38
Jeníku, já ti říkám, že se nemůže vyplatit. Za ty peníze, jak se pronajímají ty honitby s jelení zvěří. Kloudného jelena, aby člověk pohledal. Dále to jsou částky od 300 000, výše.
K tomu náklady, krmení, škody a to hlavní čas a mít lidi. Většina takových honiteb jsou reprezentativní a mají je lidi, kde statisíce nehrají takovou roli. Pokud chci pořádného jelena, naberu směr madarsko či slovensko, a za 80t mám spodní bronz.
Nicméně v dnešní době i bohatí chudnou, i když je stále hodně lidí ochotno vrazit do myslivosti obrovské peníze.
Samotní nevíme jak to bude u nás, těch X srnců a pár prasat nikoho neoslní, ale ti daňci i medailový ....
Kousek od nás, ZD nynější a.s v minulých nájmech získalo honitbu všechny vyházela, mělo to 5lidí ze společnosti, po čase začali nabírat zpět některé, aby měl kdo makat.

Autor: Jenik S | 13.03.2012 20:05
Rici, zkus si predstavit kolik by byl mesicni najem a velikost honitby a bodovou hodnotu trofeji a vyjde ti ze se to zaplati sakum prask... Nebo se pletu?

Autor: rici czech | 13.03.2012 19:21
Řeknu to tak.je spousta lidí co mají finance i zájem mít vlastní honitbu a není pro ně problém investovat nemalou částku za pronájem z jakýchkoli důvodů.Ovšem jedná se z valné většiny o lidi ekonomicky smýšlející, kteří sice ví ,že se jim investice nevrátí v plné výši,ale ty peníze nebudou investovat do honitby kde se střelí 40 zajíců 20 srnců a pár kusů černé.Jde vesměs o honitby s vysokou a černou zvěří kde se odlovy dají počítat v desítkách kusů ročně.Kde je šance si ulovit několik 10 kusů ročně bez většího časového zatížení.Nebot co si budem povídat čas jsou peníze:-) Tudíž si doufám tvrdit že 80% honiteb se po roce 2013 nezmění,nebot spadají do té prvé kategorie:-)Jinak k tomu článku ten opravdu nemá chybu.A hlavně ty komentáře pob ním:-( To se chce člověku brečet:-)

Autor: Jenik S | 13.03.2012 19:07
Panove zazil jsem konec honitby kde byla vysoka, cerna, srnci... Zacalo to zadosti podnikatele- dejte mi povolenku na vysokou holou a I.vekovou.. Smali se mu... Skoupil meze, kamenne tarasy kolem luk jenom aby mel nejake pozemky.. Pak prislo vyberko a smal se on jim..
Panove je spousta lidi kteri maji enormni zajem mit vlastni honitbu, co mam informace bude to za rok kolotoc...Tise zavidim tem co maji jistotu ze o honitbu neprijdou...

Autor: Radek Chadim | 13.03.2012 19:01
Máte pravdu, že vlastník dnes nemá nic jistého, ale to nebude mít nikdy, když nebude výhradním vlastníkem pozemků. Já sám vlastním dejmetomu 17 ha v malých pozemcích různě po honitbě plus dalších možná 60-70 ha spoluvlastním, ale příští rok si nemůžu být jistý, jestli myslivost budu mít kde dělat. Když si totiž ostatní většinový vlastníci domluví, že budou honitbu pronajímat někomu, koho jsem v životě neviděl, tak budu i přes vlastníctví pozemků se dívat, jak na mých pozemcích provozuje myslivost někdo úplně jiný a nic mě nepomůže, protože jsem byl demokraticky přehlasován. Ale máte pravdu, že majitelé honebních pozemků by měli mít právo na svých pozemcích myslivost výkonávat vždy, protože se tím jednak odrazuje mnoho místních a zemědělců, co by krajině mohli pomoci, a jednak i hodně mladých lidí, kteří se nedostanou nikam do honitby a nemůžou si dovolit solit 30 000 ročně za povolenku. Přijetí-nepřijetí za člena do MS je ale vždycky o lidech, ale to žádný zákon nezmění, protože to už nemá s vlastnictvím nic moc společného.
Ona ta problematika má další aspekty, na které se jistě ve vidině vlastní honitby zapomíná. Dnes má jeden vlastník (kromě státu, obcí a podobných organizací) málokdy více než 100 ha souvislých pozemků. Nynějších 500 ha je kompromis mezi počtem vlastníků pozemků v běžné honitbě a rozumnou plochou k chovu zvěře. Při zmenšení výměry pak bude těžké určit vhodnost nové minimální výměry, já mám největší pozemky něco málo nad jeden hektar různě po naší honitbě, tak trvám na tom, aby byla minimální výměra jeden hektar a budu mít hned 5 honiteb :-D - to přeci nejde, ne? Dále pak jak chcete normovat na 100 ha srnčí, my dnes máme průměr 1,25 srnců na 100 ha, ale příští rok to nebude ani 1 srnec na 100 hektarů, jak potom chcete rozdělovat srnce na přibližně stejně kvalitních sousedních honitbách? Navíc přívrženci zmenšení honiteb si myslí, že dostanou honitbu, kde budou pást zvěř v přiměřeném počtu, zajíců bude všude plno, když se teď dostali k té své honitbě a můžou na ní myslivecky hospodařit, škody vznikat nebudou ani náhodou a sousedé jim jejich chovatelský úspěch budou samozřejmě přát - a pak jsem se probudil ze snu pana Nekoli a celej spocenej :-). Až jim nájemce pozemků zemědělských pozemků vypočítá škody na polích od divočáků nebo na lesním porostu od srnčího a zjistí, že dříve bylo na 100 tísícové škody 20 členů a teď je jen jeden, tak co pak s tou honitbou budou dělat? Takže je nutné v tom nevidět jen ty přínosy.

Autor: Ondřej Smetana | 13.03.2012 18:59
Já bych se toho ani trochu nebál, myslím toho, že se zemědělci hrnou do myslivosti. Máme jich v honitbě x a jeden nám chodí po kazatelnách s dalekohledem. Ví na co koukat a šoulat umí líp než 90% sdružení. Když ho potkáme, říkáme mu, pojď k nám a můžeš si tu tahat i flintu. Na to on odpoví, kdo by to tahal a že ho baví koukat a stejně nemá čas, že je rád že koukne jednou za měsíc. A podotýkám zvěř mu dělá takové škody, že nám je až hanba. Vášnivý chovatel drůbeže na konci vsi pod lesem! Kdyby se mohli střílet lišky v intravilánu obce, hned si postavím kazatelnu u nich na dvoře.
Ve sdruženích, kde to vedou přemýšlející lidé, se zemědělců bát nemusí, protože ti, co to chtěli dělat, už to dělají. A tam kde nevezmou do sdružení člověka s 30 hektary, tak tam jim to i přeju aby pochopili že rok 1989 dávno minul a zemědělská půda již nepatří státu nebo JZD, ale má vlastníka jako dům nebo auto.

Autor: Miroslav Šafr | 13.03.2012 17:49
Joska má svatou pravdu. Také jsem byl podobný případ. Udělal bych cokoliv, abych "jejich" honitbu nebo alespoň její část získal na provozování myslivosti ať už sám nebo v novém MS. Nakonec vše pochopili a vzali mě mezi sebe.

Autor: Joska | 13.03.2012 16:51
Kolegové, v rámci svých zkušeností, zastávám názor, že na spoustu problémů co se týká velikosti honitby si zaděláváme my sami. Uvedu příklad: Jedno nejmenované MS má cca 40členů 3600ha z toho má půdu ani ne polovina. Do uvedeného MS se hlásil myslivec (myslivec tělem i duší), majitel cca 30ha a nebyl přijat údajně z důvodu velkého počtu členů. Následující rok přijali dva členy (syny dvou členů nemajících ani metr půdy).Jemu nedali žádnou šanci. Takové jednání by nas..lo i mě. Naše MS ho přijalo a je to jeden z nejpracovitějších členů. Pak se nelze divit, že tito lidé, majitelé půdy, se snaží o snížení velikosti honitby i když sami vědí, že 500ha je minimum na čem se dá ještě hospodařit. Můj osobní názor je ten, že i to je málo.Nejhorší na tom je ještě to , že se mu někteří smějí jak loví na jeho pozemcích.
Takových MS znám ve svém okolí celkem dost a dělají to hlavné ti starší myslivci.Patřím taky mezi ty starší, ale s jiným názorem.

Autor: Radek Chadim | 13.03.2012 15:14
A už vidím, jak se do toho zemědělci hrnou, u nás je zemědělců provozujících myslivost... moment počítám, aha 0 :-). Proč už dnes ti zemědělci neprovozují myslivost v těch stávajících honitbách? Kurňa, to je nejasností... :-)

Autor: Radek Chadim | 13.03.2012 15:12
Kolik zemědělců vlastní souvsilých 50-100 ha půdy? U nás je to 0.

Autor: Jarda Březina | 13.03.2012 06:25
Http://praha.idnes.cz/ministr-na-krivoklatsku-je-moc-zvere-strilet-by-ji-mohli-i-zemedelci-1g5-/praha-zpravy.aspx?c=A120222_1736975_praha-zpravy_sfo

Myslím, že koncem roku zapláčeme, až nám to Bendl narýsuje. Jinak má v plánu, že by měli být honitby v nějakých místech 50-100ha. Bylo by to pro rozvoj agroturistiky, aby si každý zemědělec mohl na těchto ha, chovat bažanty a v rámci agroturistiky, si je tam mohli turisti postřílet.... :-(. Čekal, jsem, že by se už mohlo něco dít z ČMMJ, ale pořád nic. Snad to nezačnou řešit po roce 2013....