Dnes je 28.6. 2022. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Jednatel MSVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jarin Beskydak | 19.03.2012 11:49
Zápis ze schůze přepíšu do elektronické formy, vytisknu 23x, všechny podepíšu. Jeden jde na archivaci, ten podepíše i předseda MS a zbytek rozdám členům (případně čekatelům a adeptům). Na další schůzi už nic nečteme, každý si to může v klidu přečíst kdykoliv. Lesu, lovu

Autor: František Dušák | 19.03.2012 09:32
Míro, zprávy přikládat, zápis podepsat statutárním zástupcem - předsedou. Zdraví F.D.

Autor: Miroslav Šafr | 19.03.2012 09:24
Děkuji všem za příspěvky. Mám si tedy radeji nechávat čistopisy ze zápisu schůze na další schůzi podepsat alespoň předsedou, nebo stačí podpis jednatele jak to dělal kolaga přede mnou. Zakládal k zápisu vždy zprávu předsedy, hospodáře či pokladníka, byla li nějaká.

Autor: František Dušák | 19.03.2012 08:04
RE: Jirka Marek
Tak úplně všichni internet nemáme, ale informovanost musí u těchto lidí zajistit jejich vedoucí úseků, kteří vědí o koho se jedná a přes to vlak nejede. Zdraví F.D.

Autor: jirka marek | 19.03.2012 07:57
Zdravím.U nás se taky pozvánky na čl.schůze neposílají,schůzujeme první pátky v měsíci.Jinak píše zápisy ze schůzí,který vždy přečte při schůzi následující.A dále obstarává korespondenci MS(společně s předsedou)a je spojkou s OMS.

Franto stránky máte moc pěkné a je s obdivem,že máte všichni internet.

Autor: František Dušák | 19.03.2012 07:01
Jednatel MS je hlavně zodpovědný za správné zápisy ze schůzí. Zní to jako samozřejmost, ale je důležité, aby zápisy byly stručné a maximálně věcně přesné. V případě jakýchkoliv soudních sporů jsou tyto zápisy středobodem a základem soudního výroku. I věc, která se zdá z logiky věci jasná se dá prohrát špatným zápisem ze schůze. Vím z několika případů.
Jinak co se týče další práce, je to asi u každého MS trochu jiné. U nás má jednatel na starost naše webové stránky, kde jsou všechny aktuality. Svolávání na schůze, akce, brigády i nečekané činnosti probíhá na těchto stránkách. Je povinností každého člena tyto stránky sledovat. Je to rychlé a levné. Jinak jako každá funkce v MS je to funkce nevděčná. Zdraví F.D.
P.S. Naše stránky http://www.ms-dobrany.wz.cz/

Autor: Fesoj | 18.03.2012 23:06
U nás se žádné pozvánky na schůze neposílají - snad jen hostům na výročku apod. Stabilní termín schůzí je poslední pátek v měsíci v l9.00, výborovka o 2 hod. předem - a funguje to bez problémů už řadu let. Pokud se někdy /zřídka kdy/ rozhodneme schůzi vynechat, dohodneme se na tom při schůzi a ani pak se nic neposílá - je přeci povinností každého člena, který nebyl přítomen, si zjistit, o čem se jednalo. Telefonicky se svolávají jen neodkladné akce, např. společná brigáda na seno.

Autor: Rudolf Husák | 18.03.2012 18:38
Zdar Míro,gratulji k funkci jednatele.Je to téměř jak píšeš,je to hlavně o spolupráci s předsedou se o práci podělit.Náš jednatel po dohodě s předsedou a hospodářem,posílá pozvánky na schůze výboru a členské schůze.Teď už jen členské, abychom trochu šetřili pokladnu MS, tak že na výbor posílá jen 15 sms a na členské 60 pozvánek.Dělá zápisy ze všech schůzí,měl by je před každou novou schůzí vlastně i přečíst,připomenout členům co se řešilo a na čem se MS usneslo.Jinak smlouvy co se týče honitby, má starosta honebního společenstva.U nás vede jednatel ještě seznam adeptů, přijaté nové členy na zkušební dobu,udržuje funkční seznam celé členské základny a je u něho uložen originál provozního řádu a podepsané stanovy.U nás máme ještě místopředsedu,ten má na starost evidovat a plánovat všechny brigády členů MS za celý rok,takže by měli všichni tři nějak spolupracovat.Veškerá pošta u nás, jde na statutárního zástupce MS tj.,předseda.

Autor: Miroslav Šafr | 18.03.2012 10:20
Zdravím, na výroční schůzi jsem byl poctěn funkcí jednatele našeho MS po nedávno zesnulém kolegovy. Prostudoval jsem materiál z dřívějších let co mi předal předseda, jsou to především smlouvy, žádosti a zápisy ze schůzí.
Chci se zeptat zkušenějších, jaké jsou všechny mé povinnosti a co bych neměl zanedbat abych svou funkci vykonával dobře. Vím, že to bude všude trochu jinak a měl by to upravovat snad provozní řád, ale v tom našem jsem toho moc nenešel. Zatím je mi známé: obesílat členy MS s pozvánky na čl. schůze, provádět zápisy z těchto schůzí, vyřizovat došlou poštu a předkládat ji k projednání na schůzích a veškeré materiály archivovat.