Dnes je 27.09. 2021. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Zbroják versus dioptrieVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Vrba Frantisek | 08.11.2012 20:25
V mém případě nejde o dioptrie,ale o skupiny na Z.P.Při prodlužování Z.P jsem do žádosti neuvedl skupinu D-k výkonu povolání..a nechal si jen C a E.Skupinu D už nepotřebuji a nechci platit felčarovi 400 kč za prohlídku v polovině platnosti Z.P,na základě vyhlášky kterou ti naši lumeni vydali.Policista který žádost přijámal tvrdí,že se podle zákona nemohu skupiny D zbavit a musel jsem jí na žádost dopsat.Žádám timto o radu,především takové znalce zákonů jako je F.Dušák z posledního přízpěvku ale pochopitelně nejen jeho.

Autor: František Dušák | 19.04.2012 13:47
Jirko,nemáš za co děkovat. Já osobně považuji za důležité odpovědět důsledně a důkladně. Ne nějaké plky. Těch plků je zde více než dost. Zdraví F.D.

Autor: jirka marek | 18.04.2012 15:22
Děkuji.

Autor: Fesoj | 17.04.2012 09:15
Tuhle vyhlášku jsem neznal - a s hrůzou zjišťuji, že mám omezenou zdravotní způsobilost. Ale zatím je to čím dál tím stejné a když jdu k naší obvoďačce pro zdr. potvrzení /a za rok mě to čeká zas/, neřešíme to. Dost mizerně slyším. Ale znám lidi, kteří jsou na tom hůř a vesele střílejí.

Autor: František Dušák | 17.04.2012 01:18
Nemoci, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vydání nebo
platnosti zbrojního průkazu skupin C, D, E a F

Oddíl 1

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

1. organické duševní poruchy včetně poruch symptomatických s výjimkou postencefalitického syndromu,

2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek (vyjma ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace),

3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

4. mentální retardace,

5. systémové atrofie postihující primárně centrální nervovou soustavu,

6. extrapyramidové a pohybové poruchy,

7. degenerativní nemoci nervové soustavy nezařazené výše,

8. epilepsie, epileptické syndromy, kataplexie,

9. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci,

10. poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost menší než 6 metrů,

11. nemoci vnitřního ucha provázené poruchami rovnováhy.

Oddíl 2

Nemoci, které omezují zdravotní způsobilost

1. postencefalitický syndrom,

2. poruchy duševní a poruchy chování - viz část I oddíl 2 položka 2,

3. organická onemocnění s psychopatologickou symptomatologií,

4. snížená úroveň intelektu,

5. nemoci nervové soustavy:

a) demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy,

b) onemocnění, která nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem: - onemocnění nervů, nervových kořenů a pletení, - polyneuropatie a jiné nemoci periferní nervové soustavy,

c) epilepsie, epileptické syndromy nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba, po 10 letech od vysazení léčby,

6. nemoci oka a očních adnex:

a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem,

b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle oddílu 1, přičemž jednookost se připouští, je-li na zbývajícím oku zraková ostrost 6/6 s korekcí,

7. nemoci ucha a bradavkového výběžku:

a) nedoslýchavost,

b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem. Poznámka: Ve sporných případech je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,

8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné ovládání zbraně a manipulaci se zbraní a střelivem.


VYHLÁŠKA 493/2002 Sb.
ze dne 14. listopadu 2002
o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice

Změna: 254/2007 Sb.

Autor: Petr Havlín | 16.04.2012 22:00
Já mám jen 1 a 1,5 dioptrie,ale na zbrojáku mám napsáno brýle nebo čočky nutné.Myslím si,že hodně dioptrií by neměla být překážka k získání ZP,pokud člověk s brýlemi vidí dobře.

Autor: Pavel Toman | 16.04.2012 17:19
O způsobilosti rozhoduje obvodní lékař.P.T.

Autor: jirka marek | 16.04.2012 16:35
Zdravím,nevíte jak je to se zbrojákem,jestli ho může získat i osoba s devíti dioptriema na každé oko,nebo jestli je na to nějaký limit?
Dík za rady. Myslivosti zdar!