VýborVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: kesl | 30.01.2011 11:29
Pánové, všem Vám děkuji, pomohlo mi to.L a L!

Autor: František Dušák | 29.01.2011 07:15
Děkuji za důvěru, tak to zkusím. 1) Nejjednodušší je, pokud doba na kterou se volí výbor je uvedena přímo ve stanovách, které schválilo ministerstvo vnitra a které byly přijaty členskou schůzí. Doba je jasně daná.
2) Není doba uvedena ve stanovách, ale je uvedena v provozním řádu, který byl schválen členskou schůzí. Zde je to také jasné, doba dle provozního řádu.
3) Není doba uvedena ve stanovách, ani není uvedena v provozním řádu, který byl schválen členskou schůzí. Zde lze výbor obměnit pouze tak, že členská schůze navrhne volby nového výboru. Tento návrh může vznést každý člen. Ovšem je nutno si uvědomit, že k přijetí tohoto rozhodnutí je nutný souhlas poloviny všech členů. Nestačí souhlas většiny přítomných členů. Tento postup lze použít i tam, kde chcete změnu mimo volební rok.
Je také nutné zkontrolovat, zda není rozpor v době výkonu funkce ve stanovách a v provozním řádu. Provozní řád nemůže jít nad stanovy a to v ničem. Obrazně řečeno, provozní řád je taková prováděcí vyhláška stanov, proto může pouze upřesnit jednotlivé body stanov, ale nemůže vymáhat věci, které nejsou ve stanovách (viz. členství v ČMMJ, pojištění u HALALI).Dodržování stanov a provozního řádu kontroluje revizní komise. Snad jsem to napsal trochu srozumitelně a pomohl. Zdraví F.D.

Autor: Miloslav Hanzal | 28.01.2011 18:31
Je to přesně jak píše Roman, tedy na 5 let, podle stanov schválených min. vnitra. Pokud nemáte svojí úpravu, schválenou zmíněným ministerstvem. Myslím že by k tomu mohl říci pár slov Fr. Dušák, co říkáš? U nás máme schválenou verzi stanov z r. 1992, tak jak ji tehdy publikoval OV ČMS. Zdraví M.H.

Autor: jirka marek | 28.01.2011 12:05
Podle mě se volí na dobu,jakou si stanoví MS do svého vnitřního řádu.U nás je to na 4 léta.

Autor: Roman Trojka | 28.01.2011 09:58
Na 5 let... Mělo by to být ve stanovách, které máte schválené MV.

Autor: kesl | 28.01.2011 09:53
Kolegové, potřebuji rychle vědět na jak dloudo se volí výbor, a kde to je. Díky L a L.