Dnes je 28.2. 2024. Slunce výchází v a západá v  | Měsíc výchází v a západá v

Valná hromada HS a pronájem honitby MSVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Hardy | 25.01.2013 21:44
Svolání VH oznámením na úřední desce si ovšem členové HS sjednat ve stanovách. Pak je to dáno a je věcí členů HS, aby se zajímali o to, kdy to bude na úřední desce vyvěšeno.

Autor: kocourvbotach | 25.01.2013 20:20
My jsme obesílali všechny vlastníky dopisem.Pokud vím od našeho honebního starosty,tak oznámit pouze na úřední desce je možno až při příštím prodloužení nájemní smlouvy,tedy za dalších deset let.
Je to pouze zase typycky česká vlastnost snažit se se vším vyprc.t
Myslím,že jednou za takovou dobu není zase takový problém ty pozvánky poslat.
Co se peněz za nájem týká,tak u nás to dělá u největšího vlastníka něco přes 200Kč ročně (a to platíme násobně vyšší nájmy než okolní sdružení),takže se valná hromada usnesla,že peníze za nájem bude myslivecké sdružení vyplácet obecnímu úřadu,který je investuje do obecního lesa.

Autor: Miloslav Hanzal | 25.01.2013 19:45
Mně trošku (hodně) vadí způsob svolání VH pouhým oznámením na úřední desce obce. U nás se tak stalo. Nějak mi to hlava nebere, jak se vlastník pozemku bydlící v Chomutově touto cestou může dozvědět o konání VH v obci na Jihlavsku, kde má pozemky. Oponenti asi namítnou, že by z té dálky stejně na VH nepřijel ani kdyby byl obeslán písemně (s největší pravděpodobností), ale mně zde jde o princip. Údajně je to zákonný způsob svolání VH, jak píše níže Drahoš Hikl. Ještě na jednu věc v souvislosti s honebními společenstvy bych se diskutujících chtěl zeptat, pokud to není tajné - jak (nebo na co ) využíváte v HS finanční prostředky získané za pronájem honitby? Předpokládám že valná část zde přispívajích je zároveň členy honebních společenstev. M.H.

Autor: Hardy | 24.01.2013 23:46
Toto je náhradní způsob jednání Valné hromady, tak jako u obchodních společností. Zákon zde vymezil i způsob hlasování, kdyby náhodou někdo neodeslal svoji odpověď.
Odpověď na otázku je tedy ano, jak už vychází z dikce zákona, kde tato možnost je. Ovšem je potřeba splnit veškeré náležitosti, aby někdo jednání valné hromady nemohl napadnout.
Tady by podle mého mohly vzniknout problémy při doručování. Kdyby náhodou některý člen HS (s velikým počtem Ha) říkal, že odpověděl a HS by tvrdilo, že ne. Tady by se při možném soudním sporu jednalo i civilní řízení a tak by důkazní břemeno bylo žalobci, který by musel dokazovat doručení.
Nicméně bych tento způsob asi nevolil. Stejně musíte všechny obesílat, stejně jako jen o vyrozumění o konání VH. U vašeho zmiňovaného způsobu pak ještě musíte vyrozumět o výsledku, zatímco u konání VH nikoliv.

Autor: Karel Žák | 22.01.2013 20:35
Dotaz: Může valná hromada proběhnout jen obesláním členů HS podle § 22 odst.7.
S návrhem výboru a rozhodnutí o pronájmu a pokud většina členů HS neučiní písemné vyjádření tak je valná hromada platná?

Citace §22 odst.7.
(7) Členové honebního společenstva mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh rozhodnutí členům k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit písemné vyjádření.
Nevyjádří-li se člen ve lhůtě, platí, že souhlasí. Osoba, která předložila návrh rozhodnutí, pak oznámí výsledky hlasování jednotlivým členům. Většina se počítá z celkového počtu hlasů příslušejících všem členům.

Autor: Pavel Toman | 03.12.2012 20:44
možná se pletu,ale žiji v představě,že změny by měl hlásit vlastník pozemků(aktualizovat by měl nový nabyvatel),toto není povinnost honebního starosty nebo výboru HS.
P.T

Autor: Drahoš Hikl | 03.12.2012 20:09
Na to je Míro hodně dobré zakoupit buď od AG info program Honitba nebo od Šumperáků program Honitba s podoným zaměřením. A je dohledávání vlastníků do budoucna vyřešeno.Než jsem se programem honitba prokousal byla to pro mne fuška, ale musím v současnosti říct, že paráda. Automatická aktualizace dat z katastru umožní vidět kde je změna a kdo je nový vlastník.Těch možností je neúrekom a máš o HS přesný přehled.Umožní připravit valnou hromadu komplet. Pokud má být HS jednoduchým způsobem aktuální v návaznosti na změny dat na katastru, výborná věc právě třeba proto, že člen HS nemusí hlásit komu pozemky převedl.On třeba už ani nemůže.Máš aktuální adresy, LV atd. vše co třeba s co nejmenšími časovými nároky.Jak napsal Jan Slavětinský, z jednoho vlastníka převodem máš hned třeba čtyři.

Autor: Miroslav Šafr | 03.12.2012 12:49
Honzo,no právě. Ačkoliv jsem měl nějaké pochybnosti, nakonec jsem se nechal ukecat k jednoduššímu řešení a nyní to budeme muset ještě napravit. Čas na to naštěstí máme. O to spíš je nutné svolávat VH vývěskou a ne poštou aby se na někoho nezapomělo. V tomto množství členů HS a ještě ke všemu k jejich vyššímu věku budou asi změny vlastníků stále přibívat a ročně aktualizovat členy HS by bylo velmi pracné a nákladné. Škoda, že člen HS není povinnen tyto změny hlásit HS a tím to celé zjednodušit.

Autor: Jan Slavětínský | 03.12.2012 11:47
Stanovy nemůžou jít na zákon. V těch našich to také bylo obráceně. Trochu nás to mystifikovalo se zvaním na VH... to víš, abychom na někoho nezapoměli a ten se potom "netočil" na stanovách, že nebyl pozvaný a nenapadl to,nezpochybnil a všechno např. soudně nezbořil atd....Rozumíš.

Autor: Miroslav Šafr | 03.12.2012 11:40
Honzo, Pavle dík. V našich současných stanovách je to právě obráceně a ačkoliv se mi to nezdálo ostatní mě přesvědčili, že co je ve stanovách to platí.

Autor: Pavel Černý | 03.12.2012 11:22
Míro, pozor na novelizaci zákona, která platí od roku 2003. Převodem nemovitostí členství nezaniká. U nás naopak počet členů HS narůstá díky dědění majetku, když se nedohodnou dědici na převodu např. na jednoho z nich. Nižší počet je u nás jen díky skupování pozemků (z různých důvodů). Když nabyvatel (po členu HS) do 30ti dnů neoznámí, že nehodlá být členem, je jím ze zákona automaticky. Těch 10 let je rozumných. Nikdy nevíš, co se může stát a za 10 let může být zcela jiná situace.

Autor: Jan Slavětínský | 03.12.2012 11:18
Zdar Míro. Pozor,přímo ze zákona se každý,kdo nabyde a získá pozemky po někom z HS se automaticky stává členem HS pokud do 30 ti dnů písemně neoznámí, že s členstvím nesouhlasí.(ve většině stanov HS bylo toto znění obráceně, to platilo před 10 ti lety) .Takže pokud nic nepodá, stává se členem. Tyto věci okolo vlastníků a výměr by měl mít honební starosta v pořádku. My jsme si díky obcházení vlastníků podle dřívějšího seznamu v podstatě z aktualizovali stav. Tento bod jsme upravovali ve stanovách,aby byl v souladu se zákonem. A svolávání VH vývěskou také. U těch vývěsek je potřeba nechat si pro sichr na OÚ potvrdit, že oznámení bylo vyvěšeno na místech k tomu určených od...do..,abys měl něco v ruce...

Autor: Miroslav Šafr | 03.12.2012 10:49
Děkuji všem za přízpěvky k tématu. V podstatě zastupuji obě strany, jsem sice jeden z mála největších vlastníků pozemků (cca 30ha) v honebním společenstvu, ale ostatní vlastníky nechci rozhodně opomíjet, bez nich by to nešlo. Zároveň jsem již 7 let členem MS které má honitbu pronajatou a hospodaří na ní snad 30 let. Vše dobře fuguje a rozhodně bych na tom nechtěl nic měnil. Šlo mi především o to vyřešit ten velký problém se svoláváním VH HS a to za minimální náklady. Za předpokladu, že se bude dle zákona svolávat VH každým rokem, zaplatíme jen na poštovném České poště zcela zbytečně sposty peněz získaných na nájemném od MS, které se dají určitě využít účelněji. 99% členů HS stejně nemá žádný zájem o činnost HS a na tyto schůze nechodí. I smlouva o pronájmu honitby na dobu neurčitou mě napadla z praktických důvodů a to především aby se nemusela každých deset let uzavírat nová a za tímto účelem získávat od členů HS plné moci k zastupování aby vše proběhlo hladce.
V podstatě členů HS každým rokem ubývá, různými převody nemovitostí jejich členství zaniká a přihlášku do HS sám od sebe nikdo nepodává.

Autor: Drahoš Hikl | 02.12.2012 23:32
Možnost pronájmu honitby a vyrozumění upřesnil Fido i Petr Toman přesně.Možná je snad i jenom ta vývěska ale na tu bych já nespoléhal.Ve druhém bodu jsem uvažoval ale neprověřoval.Tak je dobře že jsou tu kolegové kteří sjednali nápravu.

Autor: Fido z Řáholce | 02.12.2012 20:30
Ano p. Toman, v podstatě máte pravdu. Smlouva na 10 let vyplývá přímo ze zákona o myslivosti § 33 odst. 1. Vyrozumění o konání VH se může činit několika způsoby, upřesnění může doporučit/schválit VH, popř. honební výbor. Vyrozumění kromě zaslání poštou, osobní roznáškou přímo do schránky, mailem, atd., ale je možné i vyvěšeni na úřední desce obce nebo jiné zveřejnění v obci obvyklé, ale obce, kterou má čl. honebního společenstva uvedenou v seznamu členů HS. V případě nenahlášení změny bydliště honebnímu starostovi a odeslání pozvánky na původní adresu je chybou člena a neexistuje dovolání.

Autor: prroud | 02.12.2012 20:13
Presny Petre,vsichni vidime kam to ty "mocensky skupiny" se svym bezohlednym ,nenazranym IQ tykve,dokazaly dotahnout,az jim konecne zkopeme rit,budem mit plny ruce prace s napravovanim vsech tech vlastizrad a skod.......proud

Autor: Petr Toman | 02.12.2012 19:54
osobně doporučuji sehnat si platný, upozorňuji platný výtisk zákona 449, včetně všech změn

jelikož se jedná v otázce č.1 o paragraf 22 kde například na webu ČMMJ

http://www.cmmj.cz/Files/3d/3dd1febc-0f67-4636-b092-0036ae7f54ca.pdf

je původní znění kde se píše o povinosti zaslat pozvánku na adresu člena HS tak v novelizovaném znění například na portálu veřejné správy

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=449~2F2001&rpp=15#seznam

a totéž
http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/legislativa/legislativa-cr/myslivost/uplna-zneni/100051577.html

je znění

(2) Honební starosta je povinen vyrozumět všechny členy honebního společenstva o konánívalné hromady s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání. Způsob vyrozumění může upřesnit valná hromada honebního společenstva...z toho plyne klidně i vývěska

Bod 2 je tak v zákonu upřesněn, paragraf 33

(1) Smlouva o nájmu honitby musí být uzavřena písemně na dobu 10 let. Držitel honitby je povinen do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy zaslat jedno její vyhotovení orgánu státní správy myslivosti.

Víc už nevím, nejsem právník , a logiku už v našich zákonech nehledám, viz zákon o volbě prezidenta a sčítání procent chyb u kontrolních vzorků:-)

Autor: Drahoš Hikl | 02.12.2012 19:07
Miro, honební starosta je povinen vyrozumět všechny členy HS o konání valné hromady v daném termínu a to určitě nejde zajistit jen veřejnou vývěskou.Píšeš že jste některé členy obeslali.Vývěskou by se tito členové o valné hromadě nikdy nedozvěděli, protože mají bydliště třeba 80km daleko.Můžete si dát určitě do změny stanov,že členové HS mohou být informováni o valné hromadě poštou,osobním předáním,sms,e-mailem,vývěskou ale v každém případě musí honební starosta tyto členy zkontaktovat a může si poté vybrat některý z těchto způsobů.Jen vývěskou to určitě není možné.Snad jsem tvůj dotaz správně pochopil.
K druhému bodu ale jen můj názor:
Na dobu neurčitou - nebudete muset obnovovat smlouvu, dokud to bude obou stranám vyhovovat jede se dál, ale určitě jak píšeš musí tam být stanovena výpovědní lhůta.Tak já to mám třeba u pozemků pronajatých zemědělské a.s
Na dobu určitou třeba na deset let, tak ta smlouva je prostě na dobu 10let smlouvou která se musí dodržet, pokud by tam třeba tedy nevzniklo nějaké hrubé porušení smlouvy.Já bych za MS volil na dobu určitou, protože jinak se může stát že MS bude třeba za rok bez honitby.
Toď můj názor, třeba se přidají i jiní ale k tématu.Nevím jestli zastupuješ HS nebo MS.Jestli si chcete honitbu pronajmout nebo dát k pronájmu.a to poté může být rozdílný pohled na věc.Je to vždy na domluvě mezi vlastníkem a následným uživatelem honitby.

Autor: prroud | 02.12.2012 17:42
Simaro,ulit jsem,nechte,priznal to a omluvil se,jedna vec,druha vec,jsem splachovaci,treti vec,k poskozovani mocenskejch skupin a jejich zajmu navic jeste odhodlanej a opravdu skodolibej,jestli k nim patris,pak jsi mi udelal radost a skoda ze to nemelo za nasledek infarkt!Jestli ne,pak jsem te nastvat rozhodne nechtel.Diky za zastani Zdenku:-),asi jsem vazne ulit,Fesoj nemluvi do vetru a mam ho za rozumnyho cloveka,tak mu verim :-)....proud

jen dodam,ze rozhodne nechci kazit diskusi a na pokracovani tematu my uprimnosti nebudu dal reagovat,co bylo treba,bylo receno,howgh

Autor: Zdeněk | 02.12.2012 17:19
Snad není nutný takhle reagovat a umlčovat někoho v diskusi, proud patrně nezná a nevnímá ty tlaky a mocenské zájmy určitých skupin zájemců o honitby. Kterým většinou jde jen a jen o jedno, vyždímat z toho prachy a vztah ke zvěři a myslivosti je vůbec nezajímá. Valnou hromadu už máme za sebou, sice jsme honitbu uhájili, ale je vidět že tyhle mocenské skupiny mají ve svém hledáčku honitby kde ještě nějaká zvěř je.

Autor: Jindřich Šimara | 02.12.2012 16:54
Proude probaha už mlč,Tvé příspěvky nebo spíše talachání k ničemu jsou už hrozné.
Když tomu nerozumíš mlč.Už jsi tu na to byl několikrát upozorněn!

Autor: prroud | 02.12.2012 16:30
no nevim,ja jen reagoval na "najemni smlouvy",toz teda omluva:-)....proud

Autor: Fesoj | 02.12.2012 16:12
Nezlob se, proude, ale teď tečeš opravdu, ale opravdu špatným směrem - je vidět, že jsi mimo mísu a vůbec nevíš, vo co gou.

Autor: prroud | 02.12.2012 14:25
Nemeli byste me vubec radi:-))))).Zasadne delam smlouvy jen na jeden rok, max.!Na cokoliv. V soucasnym bordelu je i to jeste dlouha doba........proud

Autor: Miroslav Šafr | 02.12.2012 14:14
Vážení přátelé. Myslím, že ve většině honiteb letošní valná hromada již proběhla a máte i dohodnuté nové nájemní smlouvy. U nás jsou přípravy na valnou hromadu HS v plném proudu. Jelikož naše HS má bezmála 200 členů kde většina z nich má pod 5 ha pozemků není to jednoduché. Máme ve stanovách HS (máme ty vzorové asi jako původně všichni)povinnost zaslat pozvánku členovi na adresu, dohodli jsme se a většinu členů jsme s pozvánkou osobně navštívili a tím nejen ušetřili finance za poštovné, ale získali i plné moci na jednání od členů kteří se nechtějí osobně účastnit. Zbytek členů HS co jsme nesehnali jsme poté obeslali doporučeným dopisem.Otázka zní:
1.Je možné na této valné hromadě odhlasovat změnu stanov (máme to v programu pozvánky) ohledně svolávání valné hromady pouze na veřejné vývěsce našeho Městského úřadu v zákonné lhůtě před VH HS?
2.HS je založeno na dobu neurčitou, lze tedy i nájemní smlouvu o užívání honitby uzavřít s MS na dobu neurčitou? Bylo by to pro MS výhodné, či naopak? Pravděpodobně by tam byla nějaká výpovědní lhůta jako je u zemědělských pozemků (např. k 1.4.následujícího roku). Máte někdo takovou smlouvu nebo jste uzavřeli smlouvy opět na dobu určitou 10 či více let?