Rezignace mysliveckého hospodářeVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Milan Jirmann | 13.02.2013 15:56
Že tam učí jeho dcera to vím moc dobře. Ona je třídní mé dcery. LOVU ZDAR!!!

Autor: Fesoj | 13.02.2013 13:27
A v dosti dávné minulosti mohla nahradit zkoušku pro mysl. hospodáře i Státní zkouška lesnická, kterou svého času mohli nahradit odborné vzdělání staří praktici beze škol.

Autor: Jaroslav Rejdák | 13.02.2013 13:14
Jo Fesoji. Máš pravdu. Učí tady i jeho dcera.

Autor: Fesoj | 13.02.2013 13:12
Milane, jen tak pro zajímavost - jestlipak víš, že v Trutnově učil /za mého studia/ již otec Tebou vzpomínaného Ing. Matějky /Honza maturoval rok přede mnou/ a dnes tam učí i jeho dcera ? Krásná rodinná lesnicko-kantorská tradice...
Ale musím opravit sám sebe - ono sice platí, že níže zmiňovanou kvalifikaci zakládá samotné absolvování školy, bez nějakých zvláštních zkoušek, ale jeden typ zkoušky z myslivosti na SLTŠ Trutnov přece jen existoval - a to zkouška maturitní pro toho, kdo si vybral myslivost jako jeden z volitelných předmětů. Nevím, jak jsem na to mohl zapomenout, když mám známku z myslivosti na maturitním vysvědčení.

Autor: ValíkVlastimil | 13.02.2013 11:18
Rici správně jsi mě opravil.Špatně jsem napsal neexistovala zkouška pro MH, ale po určitou dobu dostala ČMMJ potažmo OMS možnost pořádat vyšší od.zkoušku. Sám jsem ji ukončil v roce 1995.Nevím jak dlouho byly okresy pověřeny, ale jak píšeš po čase se vyšší zkoušky vrátily na MZ a okres pořádal zkoušky MH.

Autor: Milan Jirmann | 13.02.2013 10:05
Fesoji, já tím samozřejmě myslel úspěšné zákončení školního studia na SLŠ, jenom jsem to špatně napsal. Mého syna myslivost učil na SLŠ TU ing. Matějka a potom ještě vystudova Lesnickou fakultu MU v Brně, takže může vykonávat funcki MH a také vyučovat v kursech. LOVU ZDAR!!!

Autor: rici czech | 13.02.2013 05:25
Vždy byl 3 stupňový systém vzdělávání myslivců.1-zkouška o první lovecký lístek,2-zkouška na mysliveckého hospodáře,3-vyšší odborná myslivecká zkouška.Někdy tuším kolem roku 2000 byla hospodářská zkouška pozastavena ,a nahrazovala ji vyšší odborná myslivecká zkouška na kterou Omsy dostaly pověření.Mnoho lidí si ji tehdy udělalo.Po čase se zase vrátila zkouška MH.

Autor: ValíkVlastimil | 12.02.2013 22:30
Na některých školách(zemědělských) byla myslivost jako nepovinný předmět tím pádem si nemohl funkci MH zastávat.Kdysi zkouška pro myslivecké hospodáře neexistovala nahrazovala ji vyšší odborná myslivecká zkouška.Nevíte v kterém roce byla zkouška pro MH zavedena.Pokud se pletu tak mě opravte.

Autor: ValíkVlastimil | 12.02.2013 22:12
Osoba na MH- složila zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo úspěšně ukončila studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo složila vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo složila zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.

Autor: rupa | 12.02.2013 21:55
děkuji všem za odpověď

Autor: Tomio | 12.02.2013 21:34
Zkouska z VS je brana jako nejvyssi mozna v myslivosti

Autor: Fesoj | 12.02.2013 18:20
Jen upřesňuji - na střední lesnické škole se žádná zkouška z myslivosti nekoná, kvalifikaci dává samotné absolvování školy.

Autor: Milan Jirmann | 12.02.2013 17:27
Myslím si, že také ten kdo ji vykonal na střední škole, jako třeba střední lesnická škola, atd. LOVU ZDAR!!!

Autor: Vladimír Soukup | 12.02.2013 09:55
František Dušák to napsal zcela přesně, ostatně jako vždy, jen doplním, že funkci MH může vykonávat i osoba s vyšší odbornou zkouškou, za kterou se považuje i ten, kdo zkoušku vykonal va VŠ, kde je myslivost vyučovacím předmětem.

Autor: Fido z Řáholce | 12.02.2013 09:54
Souhlas s kolegou Dušákem,jen doplním, že dokud nebude OSSM ustanoven nový MH, vykonává tuto funkci odstupující MH. MS nemůže fungovat bez MH.

Autor: František Dušák | 12.02.2013 07:27
Po rezignaci MH je uživatel povinen navrhnout ustanovení MH do 15 dnů orgánu SSM (§ 35 odst. 2). MH nemusí být člen MS, ale musí splňovat požadavky § 35 zákona o myslivosti. Pokud toto uživatel nedodrží, tak SSM může ustanovit MH svého. MH žádné povolenky k lovu nevydává, maximálně spolupodepisuje. Povolenky k lovu vydává a podepisuje uživatel honitby, statutární zástupce, (§ 46 odst. 2), tak lovu nic nebrání. MH končí dnem své rezignace, ovšem ode dne, kdy tuto rezignaci předá orgánu SSM a ne ode dne, kdy to řekne uživateli honitby. SSM vyzve uživatele k návrhu ustanovení MH a od této doby běží lhůta dle § 35 odst. 2. Jak předá agendu je otázka slušnosti a vztahů v MS.

Autor: rupa | 11.02.2013 23:17
Dobrý den,chtěl by jsem se poradit jak je to v případě rezignace mysliveckého hospodáře,kdo pak přebírá povinnosti že v nikdo ve sdružení nemá hospodářské zkoušky a jak je to s lovem,mužou ostatní členové lovit když jím vydané povolenky k lovu jsou vydané k určitému datu a tudíž stále platí.muže hospodář skončit ze dne na den.nebo má ještě nějakou hlutu aby předal agendu?