Je třeba měnit zákon o myslivosti? - reakceVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Miroslav Šafr | 09.02.2011 08:35
A pak že se zemědělci mají špatně:-)

Autor: Harald Altmann | 08.02.2011 22:56
To Radek Chadim. Radku, je mi jasné, že z hlediska myslivosti momentálně žádné rozhodovací právo nemají. Ale jenom dočasně. Až ovládnou HS, vše bude jinak. Vlastníci (HS) mají právo mluvit do výkonu práva myslivosti-dle zákona. Lze bez problémů vypovědět i smlouvu. Vždycky se něco najde a když ne, tak ve lhůtě 18 měsíců, bez udání důvodu. Věc se má následovně: začátkem března se bude konat valná hromada HS. Spousta drobných vlastníků se nedostaví. Oni tam budou se svými minimálně 200 hlasy komplet. K tomu ještě hlasy jejich přívrženců. Opozice (členové MS) tolik hlasů dohromady nedá. Takže se stane to, že něco navrhnou a taky si to odsouhlasí, protože ve valné hromadě budou mít většinu. A odsouhlasí si sebe do funkce honebního starosty a odhlasují si honební výbor z lidí, které chtějí oni (bude to jejich rodina-dcera, zeť.....). A dál si odhlasují, že HS bude provozovat honitbu, nejpozději, od 2013 ve vlastní režii. Už chápeš, co jsem chtěl říci?
Dokonce jsem se dnes dověděl, že půjde tak daleko, že ke stávající honitbě chce přibrat ještě další část od minimálně 2 sousedních honiteb (lukrativní část-přetahuje tam vysoká), neboť jeho pozemky byly k těmto honitbám přičleněny a on nikdy nepodepsal souhlas s přičleněním. Nabyl je až v někdy v roce 2005, kdy už byly honitby vytvořeny. Jen tak pro dokreslení. Jedná se o dalších asi 300 ha. Detaily rád vysvětlím na srazu. To už taky budu vědět víc.

Autor: Miloslav Hanzal | 08.02.2011 18:26
Je to jak píše Míra Šafr, kdy zmocněnec nemusí být členem HS ani nevlastnit onen 1m2 pozemku, přesto při hlasování na valné hromadě mohou tito zmocněnci (šibalové) rozhodnout komu se honitba pronajme. Stačí jim sehnat dostatek hlasů a odhlasují si co potřebují. To je ta díra v zákoně, na kterou jsem zde chtěl upozornit, proto tvrdím, že HS jako takové je z tohoto pohledu zbytečná organizace. Je to, jako kdybych já na základě něčí plné moci přišel do fabriky kde se má volit vedení a ovlivnil volbu ve svůj prospěch. Absurdní? V HS normální zjev. Haralde, to co popisuješ, bude ještě ta lepší varianta toho, jak by to mohlo dopadnout. Ani já bych to neviděl tak černě. Ono sehnat 20 tis. ročně na nájem (pokud tam nemáte trofejovou zvěř) taky není maličkost, a pokud odpadne starost se sháněním krmení a placením případných škod ... Jenom že asi odpadne naturální zvěřina, prasátko do 50 kil už nebude střelce, a o tom kdo bude špacírovat s flintou po revíru a kdo bude sedět na kterém posedu bude rozhodovat někdo jiný než výbor MS. Hezký večer, M.H.

Autor: Miroslav Šafr | 08.02.2011 10:42
Já uvedu ještě jednu zajmavost. Paradoxem je, že u nás (věřím že ne jenom u nás)jsou vlastníci větších pozemků v honitbě (obec, LČR, PF a někteří soukromníci) raději k HS přičleněny a tak pobýrají (když si zažádají)až pětinásobek ceny nájmu za ha. který jim přiznává SSM (cena v místě obvyklá). Sami a ani se spojení by těchto desítek větších vlastníků nepřehlasovalo stovky pár ha. vlastníků, kteří věnují své plné moci sběračům hlasů. Není to nakonec ani v jejich zájmu, neboď o myslivecké hospodaření nemají zájem a takto ani neručí svým majetkem za špatné hospodaření HS.
Hlasovací právo opravdu jde získat plnou mocí od vlastníka pozemku a zmocněnec nemusí být členem HS ani sám vlastník pozemku.
Finance získané z nájmu používá HS pro svůj provoz, nové mapy, výpisy z KN ap. Hospodaří se s nulou zisku, když nějaká koruna chybí MS rádo vypomůže (je to v jeho zájmu). Je to lepší, než aby tam vznikali nějaké velké rezervy které by stejně někdo časem možná vytuneloval.

Autor: Radek Chadim | 08.02.2011 10:31
Nějaké rozumné řešení v systému tvorby honiteb se asi nikdy nenajde a upřímně se divím, že ten současný stav vůbec funguje a funguje tak, jak funguje. Navíc v zákoně (a vyhláškách souvisejích) je spousta jiných věcí (z mysliveckého hlediska), nad kterými by se patřilo zamyslet častěji než maximálně jednou za 10 let, například doby lovu, dále pak zakázané způsoby lovu, pofiderní hraniční 200 metrové pásmo, otázky pytláctví, plánování a jeho smysl...

Autor: Josef Šůna | 08.02.2011 09:38
Pane Hanzal nevím proč považujete toho kdo pro prosazení svých představ získá hlasy ostatních za "šibala". To pak jsou šibalové všechny politické strany, uskupení, tak zvaní lobisté a všichni, kteří Vás přesvědčí svými názory pro určitou věc či postoj. Já jsem jenom řekl, že současné znění zákona o myslivosti umožňuje zaujmout vlastnická práva vlastníku každého m2 honební plochy váhou jednoho hlasu (každý započatý ha), že toho každý nevyužije a dá zmocnění jiné osobě je jeho rozhodnutí. A tak jako se politické strany a jiní opírají legálně a beze studu o jim dané hlasy proč bych já nezískal pro své zájmy a zájmy myslivosti hlasy ostatních vlastníků honebních pozemků a nemusí být jenom drobní. V roce 2003 jsem měl zmocnění od třech vlastníků s více jak 20ha. Vždyť i Vy jste si jak říkáte ponechal jeden hlas, to jste také nějaký šibal. Já myslím, že ne, ale chcete mít slovo v HS a to není nic špatného.
To co popisuje kolega Altman je již leckde léta běžnou praxí a u nich to zcela určitě tak dopadne. Ne z toho důvodu, že mají pronajaté honební plochy, hlas má pouze vlastník, ale z toho důvodu, že mají vlastníky pozemků z tytulu zajímavého zemědělského nájmu na svojí straně a budou aktivní. Dá se s tím žít a myslivost provozovat, já osobně bych to zažívat nechtěl, ale život de dál a člověk se musí přizpůsobit.
Kolega Chadim velice přesně popsal to co by se dělo pokud by tyto kompetence přešly na obce či jiné úřady. Z tohoto důvodu mě přišly názory pánů docentů v (nemám výtisk před sebou a tak si nepamatuji jména a tytuly) lednové myslivosti nepochopitelné, odtržené od reality, možná naivní a nebo velmi promyšlené a zde bych uvedl šibalské. Já přeji české myslivosti zdar.

Autor: Radek Chadim | 08.02.2011 06:33
A pravdou je, že spekulantů už teď v roce 2011 začíná být dost i u nás, ačkoliv ještě asi nemohou (když vím, co je to za lidi, tak vlastně i mohou :-D) vědět, jak se situace a legislativa do roku 2013 změní nebo nezmění. A po roce 2013 se o svůj jeden posed bude třást velká část nynějších myslivců, tož teprve o honitbu přes 1000 ha, ať legislativa bude taková nebo taková.

Autor: Radek Chadim | 08.02.2011 06:22
Haralde, z toho, že ta rodina hospodaří na těch 300 ha automaticky nevyplývá, že mají z hlediska myslivosti nějaké hlasovácí právo. Mouhou je mít, ale nevyplývá to z toho a jsou to věci naprosto na sobě nezávislé. Může to tak být, pokud vyvinuly nějakou aktivitu s tím spojenou, ale nemusí. To jen pro upřesnění.

S těmi plnými mocemi je to tak, prostě když si někdo obejde vlastníky, kteří mu dají plnou moc, tak ačkoliv nemá sám pozemek žádný, může mít rozhodující slovo v HS (alespoň tak to myslím je).

Jinak nevidím nic na tom, že vlastník pozemku rozhoduje o tom, jak se má s jeho majetkem nakládat a to ve všech oblastech, tedy i v oblasti myslivosti.

Rozhodně bych nedával žádné kompetence ani na obce, ani na úřád, protože za prvé obec ani stát nemá tušení, jak tu honitbu myslivecky vhodně vytvořit (to už ukázal v roce 2003) a za druhé korupce je i bez toho u nás dost a dost a vím, jak by to dopadlo. On by nějaký finančně zabezpečený jedinec, co vztah k půdě stejně nemá, jako většina majitelů, uplatil jednoho člověka na úřadě a pak by majitelům zbyly jen oči pro pláč.

Autor: Harald Altmann | 08.02.2011 02:03
Kolego Hanzale, členem HS může být pouze vlastník, či spoluvlastník pozemků. Takže těch 5 aktivních "šibalů" by mělo mít smůlu, protože pokud nejsou vlastníky pozemků v honitbě, pak nemohou být ani členy HS a rozhodovat o tom, co bude a co ne. O tom přeci rozhoduje valná hromada! Nevím, ale zda jsem správně pochopil Vaši větu, že nečlenové HS na základě nějakých plných mocí mohou hlasovat v HS. To se mi nezdá.
My máme trochu jiný problém. V době, kdy vznikla naše honitba, vlastně když byla uvedena do souladu se zákonem, byli vlastníky, celkové výměry 999ha, pozemků v honitbě drobní vlastníci (převážně restituenti)a PF. V současné době je velkým vlastníkem pozemků rodina, která vlastní přes 200ha. Od ostatních vlastníků mají pronajato pro zemědělské hospodaření dalších cca 300ha – platí jim za to slušný nájem a z toho vyplývá, že vládnou i nad většinou hlasů vlastníků těch 300ha. Shrnuto, celkem mají asi 500 hlasů v HS. Letos se očekává, že na valné hromadě HS dojde touto rodinou k převzetí moci nad HS a v roce 2013 nebude obnovena smlouva s naším MS (to už bylo řečeno a prý je to tutovka). Honitba bude provozována ve vlastní režii HS. Bohužel, tak to vypadá, zatím, u nás. Jejich představa je taková, že HS vydá povolenky všem stávajícím členům MS, pokud budou mít zájem, ale bude s nimi jednat jako se svými zaměstnanci. V praxi to znamená, že ať bude vydán sebenesmyslnější příkaz - z hlediska péče o zvěř a myslivosti vůbec - pak je třeba jej splnit nebo odevzdat povolenku. Na druhou stranu odpadne placení nájmu 20Kč/ha, placení škod, náklady na krmivo, údržbu a vůbec na provoz MS. Tak nevím.....

Autor: Miloslav Hanzal | 07.02.2011 21:04
Ano, absurdní, velmi slušně řečeno je, když 5 aktivních "šibalů", nečlenů! HS před konáním valné hromady obejde pár větších vlastníků a na základě plných mocí rozhodne, kdo bude příštích 10 let v honitbě hospodařit. Vám to, pane Šůno, přijde normální? Byl jsem u založení HS v r. 1993, svolával jsem valnou hromadu ten rok i v r. 2003, vím na jakém principu HS funguje. Mohu proto tvrdit, že spolek zvaný honební společenstvo je paskvil, nedochůdče, které stvořili lidé, kteří to možná dobře mysleli, ale blbě vymysleli. A úplně na závěr, pohybuji se v myslivosti od r. 1971, do loňského roku jsem vlastnil 6 ha polností a lesa a v současnosti vlastním 0,25 ha zalesněné paseky, abych mohl svým c e l ý m jedním hlasem na valné hromadě HS oponovat, až zas v r. 2003 přijdou "aktivní šibalové".
Mirku Šafre, jak prosím Tě ve Vašem HS nakládají s penězi utrženými za pronájem honitby, jestli to není tajné? Hezký večer, M.H.

Autor: Miroslav Šafr | 07.02.2011 19:58
Tam kde neovládne HS buď nějaký nový velký vlastník který zkoupil pozemky a nebo spekulant který obejde současné vlastníky které přesvědší že je potřeba změna a nechá si podepsat plné moci na svolání valné hromady HS a na hlasovací právo o uzavření nové nájemní smlouvy s jiným než současným MS zřejmě nic.
Ještě trošku odbočím, v našem HS je podle mých dostupných informací cca 90% vlastníků pod 10 ha, většina má méně než 5 ha pozemků. Největší vlastníci, asi 10 členů mají cca 30 ha. HS nevyplácí členům žádné peníze, není to ani možné. I kdyby bylo nájemné 10 Kč nebo dokonce 50 Kč (což by nikdo nedal) tak není možné finanční podíly jednotlivým vlastníkům doručit. To by musel chodit pokladník zdarma pěšky a vyplácet desítky korun. Pokladní složenka by byla v mnoha případech prodělečná. Dost jsem se touto myšlenkou o vyrovnání členů HS členy MS zabýval a bohužel jsem nepřišel na nic jiného než být maximálně slušný k vlastníkům pozemků a větším vlastníkům občas věnovat nějakou část zvěřiny. Je smutné, že se občas domáhá a vyžaduje malý vlasník nájemného či profitu více než jiní větší vlastníci a to ještě svůj palouček pronajal na hospodaření družstvu a nebo za les pokládá pár náletových stromů. I tito vlastníci však mohou ve spojení vše rozhodnout.

Autor: Martin Skřivánek | 07.02.2011 17:33
Pane Šůno abych se přizna moc tomu nerozumím a nevím co od roku 2013 mám čekat.

Autor: Josef Šůna | 07.02.2011 14:26
Je třeba změna zákona?

Autor: Josef Šůna | 07.02.2011 14:15
Vážení přátelé, kolegové s velkým zájmem jsem si přečetl oba články jak v lednovém tak únorovém čísle myslivosti. V lednovém jsem s autory souhlasil, že svět přeje připraveným a že strkat hlavu do písku a dělat mrtvého brouka není asi to správné ořechové. Ovšem v druhé polovině příspěvku jsem nevěřil svým očím. Myslet si nebo uvažovat o tom, že tvorbu honiteb bude moci provádět státní správa myslivosti nezávisle na vlastnictví pozemku, považuji v středoevropském regionu za, velmi slušně řečeno, naivní. Při výkonu práva myslivosti, ať již je zvěř státním bohatstvím, nebo věcí nikoho, vstupujeme vždy na pozemky, které jsou někoho majetkem. Tím jednoznačně vstupujeme do jeho zájmů a práv. A obejít tato práva šlo ještě možná začátkem devadesátých let, dnes již určitě ne, nebuďme naivní.
Současné znění zákona dává, dle mého názoru rovná práva všem vlastníkům. Je odvozeno od každého započatého ha jedním hlasem. Vlastník 20ti ha má dvacet hlasů, vlastník 0,065 ha má jeden. Tento vlastník získá-li plné moci na 20ha, toho prvního přehlasuje, je to otázka aktivity, nikoliv špatného zákona. Pokud by však větší vlastníci získali větší sílu hlasu (např. vlastníci výměry vyšší jak 20ha by měli rozhodující slovo) pak by např. pět vlastníků nad 20ha (celkem např. 200ha) rozhodovalo o honitbě cca 1000ha a zbývající vlastníci třeba 160 až 200 osob by bylo dá se říci mimo.
Je třeba si uvědomit, že zájmy myslivosti (tím myslím to co myslivosti prospívá a co všichni obhajujeme)jsou minimálně až na druhém místě za vlastnictvím pozemků a právy vlastníků. Obhajování škod zvěří z důvodů, že tu byla dřív než člověk je rovněž naivní. Ze zvěře má prospěch myslivec (i když budeme tvrdit, že je národním bohatstvím a věcí nikoho), pro vlastníka pozemku jí zbaští nebo zpeněží myslivec, to z nás nikdo nesejme, rozhodně ne stát, který má deficitní rozpočet, nemá na doktory a důchodce.
S názory kolegy Dušáka souhlasím, ale nevidím až tak jednoduchou cestu z toho, mantinely jsou třeba a co se pustí ze řetězu jede s kopce. Možná ještě víc než dospělí jeleni v devadesátých letech.
N závěr řeknu, že názory okolo tvorby honiteb SSM, rozhodující slovo majitelům vyšších výměr a náhrady škod zvěří státem mě příjdou tak absurdní (pokud bych to jenom trochu považoval za reálné, něco z toho by se mě i líbilo), že si myslím, že je vyslovil ten, kterému zásadně prospějí a zamyslete se komu asi, myslivci vlastníku 5ha honební plochy a na průměrné mzdě asi sotva.
A úplně na závěr, zda jsme uzvřeli v roce 2003 nájemní smlouvu na 1Kč/ha bylo ve většině případů vzkutku jenom na nás a na naší morálce a v roce 2013 sklidíme toho plody. Snad mě neukamenujete, myslivost dělám od roku 1973, vlastním necelé dva ha lesa v naší honitbě a pevně věřím, že ji budu moci dělat dokud mě síly a rozum budou stačit.

Autor: Miloslav Hanzal | 06.02.2011 18:08
Mirek Šafr vystihl přesně to, oč se snažím tady sdělit i já. Že honební společenstva nesplňují to, co se od nich očekávalo, a je to přesná ukázka toho, jak bezvadně lze obejít zákon. Znám sdružení, kde v době vzniku HS toto odhlasovalo nájemné 1 Kč z hektaru mysliveckému sdružení, kterému honitbu pronajalo. Lehce, neboť jak píše Mirek, a já to mohu potvrdit, myslivci ovládnou HS a odhlasují si co potřebují. Pokud se nájemné od té doby nezvýšilo - a já o tom pochybuji, pak za 10 let je to pro vlastníka 1 ha pozemku úžasných 10 Kč, které při současných cenách České pošty(ČP) nepokryjí ani náklady na známku na obyčejný dopis (o doporučeném ani nemluvě), na svolání Valné hromady HS, která by měla proběhnout každý rok! Poplatek za poukázečné v případě zaslání nájemného složenkou je asi to samé v bledě modrém. A tento nepoměr mezi užíváním cizí věci a jejím vlastníkem bude mnohde jitřit vášně, a nemusím být ani "Bohouškem Nekolů", abych to viděl stejně jako on. On to jen prezentuje svým neotřelým způsobem a pozapomněl, že doba se od dob fungování obdoby převálečných honebních společenstev velmi změnila. Proto, než nějaká "nedomrlá" HS jak je vidím já, bych si jak jsem již psal, dovedl představit honitby, které by ustanovila SSM, v jimi určených hranicích. Nebo by převedla tuto pravomoc na samosprávy, kde by formou výběrového řízení proběhlo vyhodnocení nabídek od zájemců na pronájem honitby na příštích 10 let. Bylo by to i logické, když stát říká že zvěř je majetkem státu, ať se tedy o tuto zvěř stará včetně škod touto zvěří způsobovaných a nepřenáší tuto pravomoc a povinnosti na nějaké pofiderní spolky (HS). Nakonec, finance vybrané za nájem by se daly použít na úhradu event. škod, pokud by o nich rozhodl kompetentní orgán. Možná je to moje fantazírování trošku "ujeté", ale jen vyslovuji svůj názor, a říkám jen své postřehy za roky zpátky. A Františku Dušáku, proč myslíš že by se za dva roky nedaly stihnout případné úpravy zákona o myslivosti? Je mi jasné, že podobnému kroku by musela předcházet diskuse, ta chvíli trvá, pak trojí čtení v PS, schválení Senátem a prezidentem ... Ale když člověk sleduje tu "usilovnou" práci poslanců, jejich fackovací vložky, vzájemné urážky a různé "tanečky", pak se to asi fakt nedá stihnout. A někdo by musel dát podnět ... Hezký večer, M.H.

Autor: Martin Novák | 06.02.2011 10:45
Nejde,musela by honitba LČR zaniknout,pak je šance,ale to je asi nepravděpodobné.

Autor: Martin Skřivánek | 06.02.2011 10:33
Martine máme 500ha souvislých celků těch 75ha je u toho jen jak to vzít.možná to vůbec nejde a hlavně vůbec nevím jak to s tím je.

Autor: Martin Novák | 06.02.2011 10:26
Jakmile je honitba uvedená do souladu se zákonem a vzniklo HS,tak se s tím už nehne.
Musel by přijít nový vlastník,nebo vlastníci dající dohromady 500ha nově nabytých souvislých pozemků,aby mohl vytvořit novou honitbu.Potom lze těch 75ha popřípadě přičlenit.

Autor: Martin Skřivánek | 06.02.2011 10:09
to má sousední sdružení pronajaté asi od LČR nevím,jinak vlastníci jsou v našem honebním společenstvu.moc o tom nevím,zjistím jak to tam je.jestli to není kravina pronajaté od lčr když jsou vlastníci v honebním společenstvu.nevím.

Autor: Martin Novák | 06.02.2011 09:52
Martine těch 75ha lesa je v honitbě vlastní,či HS?

Autor: Miroslav Šafr | 06.02.2011 09:27
Honební společenstvo je podle mého jediná cesta v současné době k udržení "lidové" myslivosti. Nedovedu si jinak představit pronájem honitby s xy vlastníky malých honebních pozemků a docílit min. výměru 500 ha a více. Bohužel však většina těchto HS plní pouze legislativní funkci sdružování majitelů pozemků v honitbě a členové defakto o ničem nerozhodují. Při zakládání HS ve většině případů podepíší plnou moc myslivcům, kteří je obcházejí, neboď se domnívají že se svými pár hlasy stejně nic nezmůžou. Poté se do výboru HS nahlasují lidé z MS co vlastní alespoň záhumenku v dané honitbě a odhlasuje se minimální nájem na provoz HS a výhodná nájemní smlouva s daným MS. A tento stav pak funguje bez problému i několik desetiletí. Možná jiné by to bylo při menší min. výměře honitby (100 ha), kde by se menší množství (5) větších (20 ha) vlastníků lépe dohodli. V těchto malých honitbách by se však muselo citlivě hospodařit se zvěří, možná pod větším dohledem SSM.
Mě osobně současný zákon nevadí, kde je to možné tam je někdy lepší použít selský rozum a moc se s tím nechlubit.

Autor: Martin Skřivánek | 06.02.2011 09:08
Františku jak postupovat když katastrálně patří část lesa(cca75ha) k naší obci chtěli by jsme ho ale užívá ho jiné MS.a ještě jedna věc,je někde jasně dáno že majitel pozemků musí být přijat za člena MS ? dík

Autor: Martin Novák | 06.02.2011 08:38
Pravdu má Děda z lesa.Tam kde nedošlo ke změně majitele pozemků po r.2003.pújde jen o uzavírání nových nájemních smluv s HS.
Tvrdý boj bude v pohraničí,kde budou končit smlouvy s Pozemkovým fondem a vznikat nová HS.A tam jsou právě ty lukrativní honitby s vysokou a černou zvěří.Už nyní jsou výše některých honiteb vyšroubovaný do miliónů a které sdružení si to dnes může dovolit?
Zákon je takový,jaký je.Je to jen a jen na lidech,jak si to v HS,či vlastní honitbě zavedou,či komu to dále pronajmou.

Autor: Pavel Řezníček | 05.02.2011 21:25
Podporoval bych změnu zákona v @44,odst.1. Z: Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy.Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. Na: Uživatel honitby je povinen držet a v honitbě používat lovecké psy.Loveckým psem se rozumí pes loveckého plemene UZNÁVANÉHO Mezinárodní kynologickou federací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu.Patterdale terierům zdar.

Autor: Jan Slavětínský | 05.02.2011 20:16
Upřesním Františkovu odpověď. Zajímalo mě, jestli nás opět čeká obcházení jednotlivých vlastníků a získávání jejich písemného souhlasu, tak jako se to dělalo při každém prodlužování smlouvy. Já si totiž myslel a myslím i František Dušák mi to potvrdil, že bude pouze stačit jeden "papír" od HS - Prodloužení nájemné smlouvy. Valná hromada HS musí proběhnout , musí se volit hon.výbor ,HS a z valné hromady vzejít nějaká usnesení....

Autor: František Dušák | 05.02.2011 19:11
Mílo, bylo to už v roce 1993, ale tenkrát nikdo nevěděl "vo co go", tak to proběhlo víceméně v klidu. Až rok 2003 obnažil charaktery, protože v té době už byla myslivost módní záležitostí a šlo se přes mrtvoly.
Jinak k honebním společenstvům. Já osobně bych je nezatracoval. Spíše naopak. U nás "vesničanů" je domluva kolikrát těžká, ale nakonec ta domluva přijde. A přijde rozumná domluva na nájmu, na placení škod a spoustě dalších věcí. Stačí si pročíst článek v Myslivosti 2/2011 na stranách 8 až 10. Zde je jasně vidět rozdíl v nájmech podle jednotlivých držitelů. Já osobně jsem velmi spokojen s prací HS Dobřany, protože si vycházeme velmi vstříct ke spokojenosti obou stran. Ale jako vše, i tyto vztahy jsou jen a pouze o lidech a žádný zákon to nemůže vyřešit. Osobně si myslím, že lukrativní honitby budou přecházet čím dál tím více do soukromých rukou a budeme šťastni za společenstevní honitby. Toť můj subjektivní názor. Zdraví F.D.

Autor: Miloslav Hanzal | 05.02.2011 18:46
Františku, nebyl ten "mouřenín" už v březnu 1993? Byl jsem u toho, a už necítím potřebu to zažít znovu. Proto i ta moje averze proti honebním společenstvům. Podle mně jsou to "mrtvé spolky" a nemají logiku. A to je i jeden z důvodů, proč jsem se snažil vyvolat tuto diskusi. A určitě by se našlo důvodů víc, proč by bylo potřeba změnu. M.H.

Autor: Miloslav Hanzal | 05.02.2011 18:35
A dostáváme se k fungování spolku, zvaného Honební společenstvo (HS). Když pominu uzavírání smluv na pronájem honitby např. s LČR, PF a pod., jsou HS jedním ze subjektů, v jejichž kompetenci je smlouvu o pronájmu s nájemcem uzavírat. Potud by bylo vše v pořádku, kdyby ... Myslíte si, že HS jsou opravdu ten pravý institut, který by měl toto řešit? Podle mně jsou tato společenstva naprosto zbytečná, jejich zřízení bylo možná míněno dobře, ale ve skutečnosti to bylo "šlápnutí vedle". Možná dobře fungovala v dávné minulosti, kdy vlastníci zeměď. půdy na této i hospodařili. Dnešní vlastníci těchto pozemků jsou vesměs dědici, rozesetí po celé republice, jejich vztah k půdě už není ten, který měli jejich rodiče a prarodiče. Tudíž je asi např. v Chebu nezajímá, kdo na jejich zděděných pozemcích bude např. u Jihlavy vykonávat myslivost. Schválně, zkuste svolat Valnou hromadu (VH) HS, která bude za dva roky rozhodovat komu se honitba, a za kolik peněz, pronajme. Pravda, myslím že dnes už stačí to v určitý čas oznámit v sídle HS na úřední desce a je to považováno za vyrozumění členů HS o konání VH. Pak už jen stačí např. těm pár místním, většinou nečlenům HS si sehnat pár plných mocí k zastupování na VH HS, pokud možno aby ta plná moc byla na celou dobu 10 let na všechny schůze HS (i to jsem zažil, no a VH s nečleny si odsouhlasí co potřebuje - zvolení honebního starosty, kterému stačí být vlastníkem 1m2 honebního pozemku, komu se honitba pronajme a za kolik (nejlépe za 1 kč z hektaru), a odsouhlasili by i vyhlášení království, kdybysme od toho neměli Parlament a Senát, který to naštěstí vetuje.Takže podle mně je HS na dvě věci ... Ale najdou se určitě oponenti, kteří mi můj názor vyvrátí ... Hezký večer. M.H.

Autor: František Dušák | 05.02.2011 18:23
Pánové, když už zde padlo moje jméno, tak sem překopíruji, co jsem psal Honzovi Slavětínskému, který měl dotaz na rok 2013.

Jinak odpověď k problému.
Pokud nedojde ke změně legislativy, tak MS musí vyvinout jedinou aktivitu – přesvědčit Honební společenstvo k prodloužení smlouvy o pronájmu honitby.
Honební společenstvo je totiž stále stejné, honitba je stejná, pouze končí smlouva o nájmu. Je jen na držiteli honitby, zda smlouvu prodlouží stávajícímu uživateli, či najde někoho jiného. Je to tvrdé, ale je to tak, mouřenín (MS) v roce 2003 udělal práci za HS a nyní je pouze na HS, jak se rozhodne. Ale tam, kde jsou vztahy mezi HS a MS dobré by to neměl být problém.
Jinak jakékoli změny honiteb jsou podle současné legislativy dané § 31 zákona o myslivosti a nic na tom nemění konec nájemní smlouvy v roce 2013. Já osobně si myslím, že do roku 2013 nedojde ke změně, protože to už by se muselo začít projednávat nyní, aby nový zákon začal platit od roku 2013. Ovšem v tomto tatarstánu, kde zákony jsou trhací papír nikdo neví.
Nevím, zda jsem Tě potěšil či zklamal, ale takto je zatím karta ložená. Zdraví F.D.

Další dotaz byl, o tom, proč se pokaždé museli obejít vlastníci pozemků.

Honzo, to že se to dělalo už 2x bylo z toho důvodu, že se pokaždé změnil zákon. Nyní se zatím nemění a proto se jedná jen o pouhé prodloužení nájemní smlouvy honebním společenstvem. Zdraví F.D.

Tak zde to máte a nyní do mě. Všechny zdraví F.D.

Autor: Jan Rys | 05.02.2011 17:04
Kolega Dušák by to řekl fundovaně.
Chci jen poukázat na to, že v roce 2013 nebudou vznikat nové honitby. Budou uzavírány nové nájemní smlouvy (na celé již existující honitby), tam kde nájmy honiteb končí. Doufám, že jsem to nepopletl.

Autor: Děda z lesa | 05.02.2011 15:17
M.Novák - to za "b" je opravdu složité, věrnost k "rodné hroudě" u nás byla zpřetrhána (dědění pozemků) a v Německu má každá spolková země svůj vlastní myslivecký zákon vč.minimálních výměr, ale obvykle bývají 75 ha pro vlastní honitbu a 150 ha pro honitbu společenstevní.
R.Trojka - vím, ale soudím dle zdejší situace v příhraničí, kde dosud většina pozemků je Pozemkového fondu a budou vznikat úplně nové honitby dle budoucích majitelů, prodej pozemků již povolen i cizincům, budou to boje.

Autor: Roman Trojka | 05.02.2011 14:25
Dědo z lesa, se vším souhlas, ale jednu nepřesnost uvedu na pravou míru. Honitby byly před 10-ti léty dávány do souladu se zákonem (tak se ten proces nazýval) V roce 2013 nebude probíhat tvorba nových honiteb, ale ve většině případů uzavírání nových nájemních smluv.. A to je velký rozdíl.. Samozřejmě nová honitba může vzniknout kdykoliv.

Autor: Martin Novák | 05.02.2011 13:50
S těmi minimálnímy výměrami honiteb v Rakousku a Německu je potřeba říci nejen "a",ale i "b".
Jsou to historické,rodinné honitby,které se většinou dědí a jsou omezené počtem členů na hektary.Tuším asi 2 členové na těch 75ha.
Naopak se poučili od nás a v současnosti je tvorba a výměra nových honiteb o mnoho vyšší.

Autor: Radek Chadim | 05.02.2011 13:48
Problém tvorby honiteb je opravdu složitý a to z důvodu, že ve hře je spousta zájmových skupin - všichni jsou myslivci, všichni chtějí lovit, ti co vlastní pozemky chtějí z pozemku mít zisk (až už peněžitý nebo myslivecký), ti co hospodaří na pozemcích nechtějí mít škody způsobené zvěří. Tyto skupiny se těžko budou domlouvat na společných hranicích.
Já bych spíše na rozdíl od Dědy viděl příčiny tlaku na snižování výměry ani né v zahraničí - v německo-rakouském vzoru, ale spíše v tlaku největšího vlastníka lesních pozemků v ČR (LČR). Protože ten má nemalé zisky z pronájmu lesních honiteb - čím více honiteb, tím více pronájmů a tím více peněz za ně. Jinak si stávající načtverečkování lesa, které není v zájmu ničeho jiného, než jen prachů, nedokážů vysvělit :-), a do budoucna vyšší výměry honiteb, které by zvěři určitě jen a jen prospěly vidím bohužel jako nereálné.

Autor: Děda z lesa | 05.02.2011 12:32
Všichni víme, jak dlouho a těžce se rodil současný myslivecký zákon, pamatují si to i někteří délesloužící poslanci, proto se zatím nikomu nechce šťourat do vosího hnízda.Ale všem je jasné, že novela zákona je v budoucnu nutná - ideální by byla do 31.3.2013 (tvorba nových honiteb), ale to je v současnosti nereálná utopie.
Základní problém asi je, že zákonodárci se snaží přizpůsobit mysliveckým zákonům Německa a Rakouska (kam historicky patříme), ovšem "myslivecky" díky vývoji posledních desetiletí spíše patříme k Polsku, Slovensku a Maďarsku - toto zařazení asi bude hrát nejdůležitější roli v zákoně - spojení myslivosti s vlastnictvím pozemků a minimální výměry.
Pro informaci : min.výměra Německo 75 ha, Rakousko 115 ha.
Slovensko (1.000 ha drobná, 2.000 ha srnčí, 3.000 ha vysoká), Maďarsko 3.000 ha, Polsko 3.500 ha.I tyto výměry někde nevyhovují, Slováci si slučují honitby a vytvářejí a.s. o výměrách 7.-10.000 ha, průměrná polní honitba v Maďarsku je 7.700 ha, lesní dokonce 11.820 ha...
A u nás lobují některá sdružení, hnutí a asociace za návrat na předválečných 200 jiter (115 ha !), uvidíme.

Autor: Miloslav Hanzal | 04.02.2011 20:09
Ještě jednou se kaju, nějak mi ušla diskuse na tohle téma v lednových příspěvcích, proto asi trošku ten menší zájem v ní pokračovat. Když bych měl navázat na článek Kamlera a Smutného z ledna, např. o tvorbě honiteb, kdy by je měla vytvořit státní správa bez ohledu na vlastnické vztahy, dovedl bych si toto představit, přestože jsem vlastník pozemku. Určitě si mnozí vzpomenou např. na dobu před 18 lety, v r. 93, kdy vznikala honební společenstva, na tu pakárnu s přihláškami vlastníků do HS, dohledáváním parcel a výměr v katastru nemovitostí a s "uváděním honitby do souladu se zákonem". A to původně jakýsi borec vymyslel překreslování parcel PK do map KN, práci, kterou jsou schopni dělat tak na katastr. úřadě. V našem případě to znamenalo dohledat původ a výměru u 3.000 parcel a obeslat desítky vlastníků pozemků, požádat je o vstup do HS, svolat Valnou hromadu, a pak na okresním úřadu bojovat se sousedy o sporné úseky hranic. O co jedodušší by bylo např. určit hranice honitby, které by kopírovaly katastrální hranice obce, dát dotyčné obci pravomoc uzavírat nájemní smlouvy, stanovovat nájemné. Dnes je stav takový, že HS rovná se MS, jelikož není problém si na Valnou hromadu HS sehnat plné moci k zastupování od vlastníků pozemků (kterým myslivost stejně nic neříká) a odsouhlasit si např. pronájem honitby, až dojde na uzavírání nových smluv. Je to absurdistán v praxi. Další věcí k zamyšlení by mohla být výše nájemného, ale o tom třeba až někdy příště. M.H.

Autor: Radek Chadim | 04.02.2011 19:04
Jak jsem uvedl minulý měsíc, kde se toto téma zde také probíralo :-), já bych lépe ošetřil tvoření hranic, protože už nyní vidím nadále neudržitelné hranice pole les, které jsou navzdory zákonu naprosto běžné. Pak nevím, jak stát chce po myslivcích, aby dodržovali zákon, když ho sám takhle okatě absolutně ignoruje. Zákonem bych tedy tuto hranici buď zakázal, nebo povolil lov na čekané v jakékoliv vzdálenosti na straně pole včetně stavby loveckých zařízení (zejména kde se vyskytuje ve větším počtu černá zvěř). Dále bych upravil doby lovu a větší pravomoce v tomto dal na uživatele honitby - tím by se dal ošetřit sanitární odlov mimo dobu lovu bez zdlouhavého úřadování, norování jezevce mimo dobu lovu atd.

Autor: Zdeněk KLubal | 04.02.2011 17:21
Můj názor znáš.Tento zákon není dokonalý,ale je v něm zmíněna jedna věc a to výměra 500ha.Vím,že v tom jsme za jedno.Je to minimum na,které se dá hospodařit a to už jen okrajově.Ochrané pásmo okolo hranic by mělo fungovat 200m a co zbyde.Raději oželím některé rozporné pasáže jak se dostat pod výměru.Většinou se s kolegy shodnu na uvedení honitby do souladu,ale tvorba uplně nového zákona by vedla a vyhovovala skupinám lidí,ale už nikdy ne zvěři.A na myslivost by se už zapomělo uplně.Z.K.

Autor: Roman Trojka | 04.02.2011 15:32
Nepřejte si změnu zákona, není ideální, ale 100% je lepší než ten který by přišel:-))) To je můj osobní pohled.

Autor: Václav Sládek | 04.02.2011 15:29
Jendo mám stejné obavy."Výrobna paskvilů" stále jede.

Autor: Jan Slavětínský | 04.02.2011 11:56
Kdo si pamatuje období vznikání a schvalování současného zákona 449, tak ví co se všechno okolo odehrávalo a jaké kompromisy vznikaly.Nakonec jsme byli rádi za tento "ořezaný" zákon ,za jeho současnou podobu a uhájení těch podstatných věcí v něm. Asi bych byl pro zachování všeho současného. Obávám se , že některé změny by zase nemusely být podle našich představ a pro dobro myslivosti.

Autor: Tomio | 04.02.2011 10:46
Já teda četl článek pouze pana Dušáka. Lednovou myslivost jsem ještě nepročetl. Ale určitě námět na diskuzi je to dobrý a myslím, že diskuze by se mohla rozjet. Některé věci jsou zajímavé a řekl bych, že s některými věcmi v článku nesouhlasím, ale nedokáži je teď z patra vytáhnout. Abych netvrdil blbosti.

Autor: Miloslav Hanzal | 04.02.2011 10:40
Vzhledem k tomu, že nikdo necítí potřebu diskuse, prosím administrátora Radka Chadima o odstranění (smazání) tohoto vlákna. Asi je ještě příliš brzy? na toto téma diskutovat ... Já jen, že až to bude aktuálnější, aby už pendolíno nebylo v pr.achu. Omlouvám se, M.H.

Autor: Miloslav Hanzal | 02.02.2011 09:36
Dovolil jsem si použít nadpisy článků z lednového čísla čas. Myslivost ( Kamler, Smutný ) a únorového čísla ( od Fr. Dušáka ). Oba články jsou velmi zajímavé, a stojí za to si je přečíst a podiskutovat nad nimi. Protože dva roky do uzavírání nových nájemních smluv utečou než se nadějem a budeme stát před stejným "polotovarem" jako před osmi lety. I autoři článku z ledna vybízejí myslivce, aby se v internetové diskusi (časopisu Myslivost) k případným změnám v zák. o myslivosti vyjádřili. Myslím že i na našem fóru se najde hodně myslivců, kteří k tomu mají co říci. Mně osobně v lednovém článku zaujal návrh na tvorbu a využití honiteb. A v únorové reakci Fr. Dušák velmi hezky "zhodnotil" myslivecké plánování. Hezký den, M.H.