Pronájem honiteb LČRVkládat příspěvky mohou pouze přihlášení uživatelé. Taky se mohlo stát, že Vám byl zamezen přístup pravděpodobně z důvodů porušení pravidel slušeného vyjadřování v příspěvcích. Přihlásit se....

Autor: Jarda Březina | 28.02.2013 13:59
Dle informací, o bude jak jsem psal já a Děda z lesa. Bohužel nikdo o tom nemluví, proto je potřeba, aby se to mezi lidmi rozneslo, protože obyčejní myslivci nebudou moci dát statisícové částky za honitbu jako nějaký podnikatel. Ale na druhou stranu jsou to Lesy ČR

Autor: M.Bergman | 28.02.2013 12:49
Tam, kde je to součástí smlouvy by mělo platit opční právo. Za závažnější ale považuji současné vyhlášení "zablokování" jakýchkoliv změn u nemovitého majetku ve správě LČR vzhledem k přípravě na vydávání církevního majetku. Přitom nikdo není schopen podat výklad, zda se to má týkat i opčních prodlužování či obnovování pronájemních smluv včetně případných dodatků ke smlouvám, plošným úpravám v rámci nájmů apod. U horských honiteb LČR se to bohužel dotýká většiny současných pronájmů. M.B.

Autor: Děda z lesa | 28.02.2013 12:22
Tento výklad se mi zdá nepravděpodobný, LČR garantují stávajícím nájemcům využití opčního práva, snad jen s navýšeným nájmem o inflaci.
V případě výběrových řízení se LČR vystavují podezření, že nasadily na své honitby "bílé koně" ke zvýšení svých zisků z pronájmu honiteb.

Autor: Jan Rys | 28.02.2013 10:14
Na stránkách LČR jsem nalezl ujištění pro dosavadní pronajímatele, že mohou uplatnit opční právo, pokud nedošlo z jejich strany k porušení smluvních podmínek. Domnívám se, že realita bude asi taková, že v takovém případě bude prodloužena nájemní smlouva za cenu nejvyšší nabídky.

Autor: Jarda Březina | 28.02.2013 08:25
Zdravím kolegové, tak za měsíc začne výběrové řízení na nové nájmy od LČR, je zde někdo, kdyo provozuje mslivost v řežijní honitbě?? Jak to vidíte s cenou, dle informací i když máme opční právo, tak nám honitbu nabídnou za nevyšší cenu, kterou kdo dá...